Detaily pre Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52.pdf

Veľkosť súboru30 KB
PopisObec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 637/52, zastavaná plocha o výmere 210 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2011 vypracovaným Eduardom Švecom, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-E 617 v katastrálnom území Horný Lieskov, orná pôda o výmere 403 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 5,00 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 210 m2 predstavuje 1050 EUR. Kupujúci: Vladimír Torda a Anna Tordová bytom Horný Lieskov č. 161.

Bližšie info k pozemku: ide o pozemok nachádzajúci sa nad rodinným domom kupujúcich v priemernej šírke 1 až 3 m po celej dĺžke pozemku.
Dátum pridania2011-11-08 14:29:07
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 909x

Stiahnuť Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52.pdf.