Bola založená v roku 1928. V tomto roku sa v nej nachádzalo 33 zväzkov. Tieto knihy boli zakúpené od Matice slovenskej. Knihovníkom a knižným referentom sa v tom čase stal Andrej Kardoš ml. V roku 1934 mala knižnica 130 kníh. V roku 1962 bola vedúcou knižnice Irma Černá. Učiteľka Helena Neščáková prebrala knižnicu v roku 1963 s počtom kníh 275. Za posledné roky bola vedúcou knižnice Lýdia Kopcíková, potom Ivana Pšenáková (rod. Šúlyová) a od roku 2006 do 2012 Mirka Košútová (mirka.kosutovagmail.com). Od 01.01.2012 je vedúcou knižnice Ivana Šulyová (ivana.sulycentrum.sk). Knižnica sa nachádza v budove starej školy oproti miestnemu občerstveniu a je prístupná verejnosti každý piatok od 17:00 do 19:00. Koncom roka 2015 bola knižnica vynovená a slávnostne znovuotvorená dňa 01. februára 2016.

Informácie v prípade záujmu o započižanie kníh nájdete v knižničnom poriadku (aktualizovaný 01/2016).


Obecná knižnica - Náhľady z galérie