Horný Lieskov - aktualityNové dokumenty - 07. október 2015
Nové dokumenty - 07. október 2015

Publikované: 07.10.2015 20:56:21

Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a bankou Prima Banka Slovensko a.s. Grantový účet je potrebný pre projekt verejného osvetlenia.

148 KB Md5: 43d1cd1831c2233e1d75eb88ce2a03e2 free access
Detaily / Zmluva o grantovom účte.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2015-10-07 21:08:46 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2015-0606. Predmetom dodatku je platnosť zmluvy na dobu určitú a to do 31.12.2015.

173 KB Md5: b95f1c8f4746987a0bd28d7ef4d4348a free access
Detaily / Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2015-09-28 20:44:37 , Kategória: Zmluvy


Zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekomom na pevnú linku na obecnom úrade - jej predĺženie za výhodnejších podmienok.

426 KB Md5: 642c3a7332923d4f989b7f0dcbcb9280 free access
Detaily / Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom.pdf


Stiahnuté 3x, Pridané: 2015-09-27 20:28:09 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - 25. september 2015
Nové dokumenty - 25. september 2015

Publikované: 25.09.2015 13:25:27

Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/003/14. Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Amortizácia úveru: 23.09.2016. Taktiež sa dopĺňa bod 5.9 a bod 15.12.

197 KB Md5: bc2a4ac03015dcd79d793ff1a0b1c744 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere č.15/003/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2015-09-25 13:17:16 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/005/15.

165 KB Md5: dd64f2c1877ebfe06659813c88c23858 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere č.15/005/15 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2015-09-25 13:19:43 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - 17. augusta 2015
Nové dokumenty - 17. augusta 2015

Publikované: 16.08.2015 22:31:12

Zmluva o reklame č.ZOR-007-SF/2015. Obec Horný Lieskov sa zaväzuje zabezpečiť reklamu pre objednávateľa - Farma Horný Lieskov s.r.o. umiestnením loga spoločnosti Farma Horný Lieskov s.r.o. o rozmere 1m x 0,5m v amfiteátri obce Horný Lieskov v období od 01.07.2015 do 30.06.2016 tak, aby reklama plnila svoj účel. Zmluvné strany stanovili cenu za reklamné služby dohodou na 700€. Obec Horný Lieskov nie je platcom DPH, preto sa táto daň neúčtuje. Získané finančné prostriedky sú účelové a sú určené na nákup materiálu (cement, železo) potrebného na vybudovanie ďalších záchytných žľabov.

240 KB Md5: 2b442932999a6a1405cd5517a13b72e5 free access
Detaily / Zmluva o reklame - Farma Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 20x, Pridané: 2015-08-16 22:12:42 , Kategória: Zmluvy


Mandátna zmluva medzi obcou Horný Lieskov a zhotoviteľom - spoločnosťou MP Profit, s.r.o. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci opatrenia - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky z Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

823 KB Md5: a6e2291016f964af269ebc3e2f074114 free access
Detaily / Mandátna zmluva MP Profit - osvetlenie.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2015-07-17 22:24:24 , Kategória: Zmluvy