KV2014 - Zoznam registrovaných kandidátov
KV2014 - Zoznam registrovaných kandidátov

Publikované: 09.10.2014 12:02:05

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014 v obci Horný Lieskov: pre voľby starostu obce:

  • 1. Ing. Andrej Torda, 29r., starosta obce, Horný Lieskov 161, nezávislý kandidát

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva:
  • 1. Drahoslava Košútová, 35r., pracovníčka UKPS Horný Lieskov, Horný Lieskov 164, nezávislý kandidát
  • 2. Ing. Jozef Lukajka, 55r., THP pracovník, Horný Lieskov 36, SMER – sociálna demokracia
  • 3. Mgr. Jana Melicheríková, 44r., administratívna pracovníčka, Horný Lieskov 47, SMER – sociálna demokracia
  • 4. Vladimír Šarlay, 30r., SZČO, Horný Lieskov 94, nezávislý kandidát
  • 5. Ivana Šulyová, 32r., nákupkyňa, Horný Lieskov 170, nezávislý kandidát
  • 6. Jozef Švec, 28r., robotník, Horný Lieskov 177, nezávislý kandidát

V obci Horný Lieskov je jeden volebný obvod, v ktorom sa volí 5 poslancov.

35 KB Md5: 17ee45974af7a4718020568c2c35d7dd free access
Detaily / Zoznam zaregistrovaných kandidátov.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2014-10-09 11:37:26 , Kategória: Komunálne voľby 2014Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14

Publikované: 30.09.2014 23:45:34

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je 15615,28€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva cintorína v Hornom Lieskove v rámci Programu rozvoja vidieka SR2007-2013.

2 MB Md5: 57e48727da973b9d2d2fdc5f8884a654 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2014-09-30 23:40:02 , Kategória: ZmluvyPrehľad vybraných dokumentov
Prehľad vybraných dokumentov

Publikované: 09.09.2014 01:03:49

VZN č.1/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov.

50 KB Md5: 405cf1e2adfeb2bd68278f5ea7a42723 free access
Detaily / VZN č.1/2014.pdf


Stiahnuté 3x, Pridané: 2014-08-18 17:39:38 , Kategória: VZN


Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad. Cena za odvoz jednej nádoby kuchynského odpadu je 7€ bez DPH za jednu nádobu do 50 litrov.

312 KB Md5: 6e83e47bcb8ccad451554e736262ba63 free access
Detaily / Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad.pdf


Stiahnuté 2x, Pridané: 2014-08-08 17:20:51 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku č. 7800033. Poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave. Príspevok je určený pre projekt modernizácie verejného priestranstva cintorína - prístreška. Výška príspevku je 13012,73€, čo predstavuje 100% celkových nákladov na projekt. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. júna 2015.

3 MB Md5: 106f581f8a83dcec5b7003e7ed3b63cb free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.7800033.pdf


Stiahnuté 3x, Pridané: 2013-10-06 18:17:05 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - chodník. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

1 MB Md5: 7ad121efdfdc18524d35bcf74e1470fc free access
Detaily / Zmluva č.374 - Cintorin - chodník.pdf


Stiahnuté 2x, Pridané: 2012-08-12 22:14:29 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - prístrešok. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

1 MB Md5: 30ac2ce8d3ce3a309befee36536e90ef free access
Detaily / Zmluva č.374 - Cintorin - prístrešok.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2012-08-10 22:03:36 , Kategória: Zmluvy