Organizačná štruktúra obce

  • Starosta obce: Ing. Andrej Tordu nahradil jeho zástupca Miroslav Koštial
  • Ekonómka obce: Eva Kardošová
  • Zástupca starostu obce: -
  • Hlavný kontrolór obce: Ing. Jarmila Kušnierová
  • Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Koštial, Jozef Švec,
    Jozef Križan, Martin Lukáč, Vladimír Šarlay.

Stránkové dni

Pondelok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 13:00


Žiadame občanov obce, aby rešpektovali uvedené stránkové dni, nakoľko v nestránkových dňoch nebudú vybavení z dôvodu prác na vlastnej agende OÚ. Súrne prípady a občanov, ktorí nie sú obyvateľmi našej obce vybavíme aj v nestránkové dni, teda v utorok a štvrtok od 7:00h - 15:00h, po predchádzajúcom tel. dohovore.


Kontakt

Starosta - 0911 871 831
Ekonómka obce - 0907 744 890
Obecný úrad - 042/4353 260

Email: infolieskov.sk / starostalieskov.sk / kontrolorlieskov.sk.


Adresa

Obec Horný Lieskov
Horný Lieskov 155
018 21 Dolný Lieskov

IČO: 00623695
DIČ: 2020692135


Obecné brigády - náhľady z galérie