DH Lieskovanka r.2017

DH Lieskovanka r.2015

Viac informácií nájdete na web-stránke dychovky - lieskovanka.sk.


DH Lieskovanka - História kapely

Založenie dychovej hudby v našej obci sa viaže s dávnou udalosťou, keď v roku 1914 boli zabavené dva zvony z našeho kostola pre vojenské účely na výrobu nábojov. V roku 1927 boli kúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané. Vítala ich a doprevádzala aj dychová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova. Našim občanom sa veľmi nepáčilo, že muzikanti z cudzej obce ich doprevádzali hudbou pri slávnosti nakoľko v našej obci boli aj muzikanti a obec mala aj finančné prostriedky na hudbu a tak vznikol podnet založenia DH Lieskovanky.


DH Lieskovanka - historické foto

Prvým učiteľom zavolaným z Moravy bol kapelník Mičúlek, ktorý naučil našich prvých muzikantov hudbe a vystupovaniu po verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom našej dychovej hudby sa stal Jozef Švec st. nakoľko hral už v sláčikovej kapele. DH Lieskovanka mala veľmi dobré ohlasy na verejnosti. Nakoľko nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia dokonca až do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec, dychová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný kapelník Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov. Tým sa činnosť dychovky podarila obnoviť v roku 1934. Súbor ďalej účinkoval na čele s kapelníkom Rudolfom Kačíncom a Lieskovanka sa stala znovu obľúbenou kapelou. Ďalším kapelníkom bol Rudolf Kóšút. Dychovka skúšala na dvore Baroša Rudolfa. Spolupráca trvala niekoľko rokov, až sa rodí ďalší horno-lieskovanský hudobník JOZEF BAROŠ.


DH Lieskovanka - historické foto

Jozef Baroš sa vyučil hudobnému umeniu popri zamestnaní stolára. Ovládal viacero nástrojov a medzi jeho prvoradé záujmy bolo pozdvihnúť hudobnú úroveň na vyšší stupeň, aby hudba získala na aktuálnosti, išla cestou pokroku a vytvárala nové hodnoty. V roku 1940 narukoval na vojenskú prezenčnú službu, kde hrával 4 roky vo vojenskej dychovej hudbe u Pešieho pluku v Prešove. Tu získal vedomosti o všetkých hudobných dychových nástrojoch. S vojenskou dychovkou navštívil aj Sovietsky Zväz. Jeho návrat z vojny priniesol so sebou aj nového hudobného ducha.

Aktívne sa venoval dychovke a hudobnej tvorbe. Neskôr nahradil vtedajšieho kapelníka Rudolfa Košúta a stal sa tak kapelníkom Lieskovanky. So svojím súborom zvíťazil na celoštátnej súťaži dychových hudieb v Prahe v roku 1958. Vyučil veľa nových kvalitných muzikantov, niektorí z nich hrávajú v Lieskovanke aj v súčasnosti. Úspešne viedol Lieskovanku po rôznych verejných vystúpeniach až do svojej smrti v roku 2002. Na počesť tomuto významnému kapelníkovi v našej obci dychová hudba Lieskovanka každé dva roky pravidelne usporadúva Memoriál Jozefa Baroša, na ktorom vystupujú rôzne dychové hudby z nášho okolia ale aj z Moravy. Po smrti Jozefa Baroša prevzal úlohu kapelníka Ladislav Košút a od roku 2014 kapelu vedie Jozef Križan.

Medzi ďalších ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj Lieskovanky patria Jozef Hlobík, Jozef Pavlík, Pavol Martiška, Ján Jamriška, Rudolf Pagáč ale aj mnohí ďalší. V súčasnosti sa Lieskovanka zúčastňuje rôznych festivalov, taktiež každoročne organizuje vo svojej obci festival s názvom DYCHFEST, taktiež každoročne aj ples a aj Vianočné koncerty.