V tejto sekcií nájdete tlačivá, týkajúce sa drobných stavieb, oznámení a ďalších potrieb občanov pri vybavovaní ich žiadostí na Obecnom úrade v Hornom Lieskove.

Niektoré tlačivá sú úložené v editovateľnom pdf formáte,
preto poprosíme vypĺňať tieto tlačivá na počítači, nie ručne.

Tlačivá na stiahnutie


39 KB free access

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2017-08-20 21:33:48


Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Detaily40 KB free access

Žiadosť o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2017-08-20 21:32:59


Žiadosť o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.

Detaily55 KB free access

Žiadosť o určenie súpisného čísla - FO.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2017-08-20 21:31:51


Žiadosť o určenie súpisného čísla - fyzické osoby.

Detaily56 KB free access

Žiadosť o určenie súpisného čísla - PO.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2017-08-20 21:30:43


Žiadosť o určenie súpisného čísla - právnické osoby.

Detaily25 KB free access

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf


Stiahnuté 194x, Pridané: 2013-04-22 23:19:51


Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Detaily27 KB free access

Žiadosť - povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf


Stiahnuté 214x, Pridané: 2013-04-22 23:19:43


Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detaily27 KB free access

Žiadosť - stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf


Stiahnuté 145x, Pridané: 2013-04-22 23:19:35


Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detaily47 KB free access

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.pdf


Stiahnuté 227x, Pridané: 2013-04-22 23:19:27


Žiadosť o súhlas na výrub drevín.

Detaily43 KB free access

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf


Stiahnuté 431x, Pridané: 2013-04-22 23:19:18


Žiadosť o stavebné povolenie

Detaily49 KB free access

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf


Stiahnuté 125x, Pridané: 2013-04-22 23:19:10


Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

Detaily42 KB free access

Žiadosť na zriadenie vodnej stavby - studne.pdf


Stiahnuté 346x, Pridané: 2013-04-22 23:19:02


Žiadosť na zriadenie vodnej stavby - studne.

Detaily17 KB free access

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby - vedenie - drobná stavba.pdf


Stiahnuté 1138x, Pridané: 2013-04-22 23:18:54


Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom vedení - drobná stavba.

Detaily23 KB free access

Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti - drobná stavba.pdf


Stiahnuté 265x, Pridané: 2013-04-22 23:18:40


Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti - k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác.

Detaily23 KB free access

Stanovisko spoluvlastníka nehnuteľnosti - drobná stavba.pdf


Stiahnuté 185x, Pridané: 2013-04-22 23:18:31


Stanovisko spoluvlastníka nehnuteľnosti - k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác.

Detaily23 KB free access

Prehlásenie stavebného dozora.pdf


Stiahnuté 182x, Pridané: 2013-04-22 23:18:23


Prehlásenie stavebného dozora.

Detaily20 KB free access

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2013-04-22 23:18:15


Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

Detaily31 KB free access

Ohlásenie drobnej stavby.pdf


Stiahnuté 228x, Pridané: 2013-04-22 23:18:05


Ohlásenie drobnej stavby.

Detaily31 KB free access

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2013-04-04 19:44:50


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Detaily