V tejto sekcií nájdete tlačivá, týkajúce sa drobných stavieb, oznámení a ďalších potrieb občanov pri vybavovaní ich žiadostí na Obecnom úrade v Hornom Lieskove.

Niektoré tlačivá sú úložené v editovateľnom pdf formáte,
preto poprosíme vypĺňať tieto tlačivá na počítači, nie ručne.

Tlačivá na stiahnutie


39 KB Md5: 61852ba9f79b9728f5d4644edbecf058 free access

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2017-08-20 21:33:48


Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Detaily40 KB Md5: e03c8bfa8e96f5ca056a6cc07e4182e2 free access

Žiadosť o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2017-08-20 21:32:59


Žiadosť o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.

Detaily55 KB Md5: 6ef3eca7c603a3114785c794fffd30cf free access

Žiadosť o určenie súpisného čísla - FO.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-08-20 21:31:51


Žiadosť o určenie súpisného čísla - fyzické osoby.

Detaily56 KB Md5: 520042e2c6cddcb89ff24b1cdb029493 free access

Žiadosť o určenie súpisného čísla - PO.pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2017-08-20 21:30:43


Žiadosť o určenie súpisného čísla - právnické osoby.

Detaily25 KB Md5: 5c993ba37a19eb18ccad12394247dc05 free access

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf


Stiahnuté 139x, Pridané: 2013-04-22 23:19:51


Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Detaily27 KB Md5: dd6b46aa74743835551c9c0eb171c034 free access

Žiadosť - povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf


Stiahnuté 140x, Pridané: 2013-04-22 23:19:43


Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detaily27 KB Md5: 47955dd78f10ab1d3962fafd65e448ed free access

Žiadosť - stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2013-04-22 23:19:35


Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detaily47 KB Md5: 289b2905ff6eac89673e90c51169c35f free access

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.pdf


Stiahnuté 152x, Pridané: 2013-04-22 23:19:27


Žiadosť o súhlas na výrub drevín.

Detaily43 KB Md5: d29dd912964c98f0d49dc0ee1df10ece free access

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf


Stiahnuté 195x, Pridané: 2013-04-22 23:19:18


Žiadosť o stavebné povolenie

Detaily49 KB Md5: 1e35dedbf33f8b8f09b270af3e493359 free access

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2013-04-22 23:19:10


Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

Detaily42 KB Md5: ec52b7f385d1f579f62faa5174424f95 free access

Žiadosť na zriadenie vodnej stavby - studne.pdf


Stiahnuté 236x, Pridané: 2013-04-22 23:19:02


Žiadosť na zriadenie vodnej stavby - studne.

Detaily17 KB Md5: bd6766f4228f1c066fd3347ca60c32eb free access

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby - vedenie - drobná stavba.pdf


Stiahnuté 551x, Pridané: 2013-04-22 23:18:54


Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom vedení - drobná stavba.

Detaily23 KB Md5: 5b3bdd970524fbdf2aedc5097ab9847c free access

Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti - drobná stavba.pdf


Stiahnuté 165x, Pridané: 2013-04-22 23:18:40


Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti - k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác.

Detaily23 KB Md5: d064a4ec44bdce7f9aa78e9341165e80 free access

Stanovisko spoluvlastníka nehnuteľnosti - drobná stavba.pdf


Stiahnuté 117x, Pridané: 2013-04-22 23:18:31


Stanovisko spoluvlastníka nehnuteľnosti - k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác.

Detaily23 KB Md5: d56f374b8efeddac311237878391262e free access

Prehlásenie stavebného dozora.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2013-04-22 23:18:23


Prehlásenie stavebného dozora.

Detaily20 KB Md5: ed056e7018aa8327c209aba703263946 free access

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2013-04-22 23:18:15


Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

Detaily31 KB Md5: 682c7eee17bb2f26e37c1fbe25dbaa6c free access

Ohlásenie drobnej stavby.pdf


Stiahnuté 159x, Pridané: 2013-04-22 23:18:05


Ohlásenie drobnej stavby.

Detaily31 KB Md5: e1b1237fbab1261901d45fb1b019f068 free access

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2013-04-04 19:44:50


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Detaily