Dokumenty - Faktúry

rok vystavenia faktúry:

Od 01. januára 2012 platí nové nariadenie pre zverejňovanie dokumentov.

Viac sa dočítate v dokumentoch:
Metodické údaje pre zverejňované súbory.pdf
Usmerenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické.pdf

Číslo
Dodávateľ
Predmet
Suma
[s DPH]
Dátum úhrady
Nenašli sa žiadné údaje.

Skratky: BS - bezhotovostný styk, HS - hotovostný styk, VO - Verejné osvetlenie, OÚ - Obecný úrad, DS - Dom smútku, KD - Kultúrny dom.

Faktúry za rok 2016, 2017, 2018 a 2019

Faktúry za rok 2016:  rok 2016 - faktúry.pdf   (posledná zmena súboru: 31.12.2016)

Faktúry za rok 2017:  rok 2017 - faktúry.pdf   (posledná zmena súboruv: 31.12.2017)

Faktúry za rok 2018:  rok 2018 - faktúry.pdf   (posledná zmena súboru: 28.12.2018)

Faktúry za rok 2019:  rok 2019 - faktúry.pdf  (posledná zmena súboru: 19.06.2019)