Dokumenty - Faktúry

rok vystavenia faktúry:

Od 01. januára 2012 platí nové nariadenie pre zverejňovanie dokumentov.

Viac sa dočítate v dokumentoch:
Metodické údaje pre zverejňované súbory.pdf
Usmerenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické.pdf

Číslo
Dodávateľ
Predmet
Suma
[s DPH]
Dátum úhrady
Nenašli sa žiadné údaje.

Skratky: BS - bezhotovostný styk, HS - hotovostný styk, VO - Verejné osvetlenie, OÚ - Obecný úrad, DS - Dom smútku, KD - Kultúrny dom.