UKPS Horný Lieskov


604 KB Md5: 1f56f042306fd326cce9538f2c720085 free access

UKPS - uznesenie z dňa 15.04.2018.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2018-04-15 19:36:29


Uznesenie z valného zhromaždenia UKPS Horný Lieskov zo dňa 15.04.2018.

Detaily51 KB Md5: 1e8dc782e9ebfc48375581a86588995e free access

UKPS - Zápisnica z otvárania obálok.pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2017-07-28 19:16:52


Vyhodnotenie podaných návrhov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru UKPS v Hornom Lieskove dňa 28.07.2017. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže výbor UKPS vyhodnotil ako víťaza č.2 a zmluvu uzavrie s MILK s.r.o., Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica.

Detaily1 MB Md5: 7774cf1d1a8d55a16f08cf23158b9e4a free access

UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2017-05-31 17:17:58


Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Horný Lieskov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov.

Detaily653 KB Md5: a1f06273fa4f24a9d83d52f34e156d5b free access

Zmluva o nájme pozemkov - návrh.pdf


Stiahnuté 202x, Pridané: 2017-05-31 17:16:00


Návrh zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely.

Detaily1 MB Md5: 8df437859a3f909cd010863bee655b13 free access

UKPS Horný Lieskov - správa z 03.04.2016.pdf


Stiahnuté 191x, Pridané: 2016-05-12 23:49:51


Dokument z valného zhromaždenia UKPS Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 03.04.2016 v KD Horný Lieskov (oznam o zhromaždení). Dokument obsahuje uznesenie z tohto valného zhromaždenia UKPS, správu o činnosti revíznej komisie k 31.12.2015 v UKPS Horný Lieskov, zoznam prevedených prác za rok 2015, správu OLH k obhospodarovaniu lesných pozemkov vo vlastníctve UKPS Horný Lieskov a plán činnosti spoločenstva na rok 2016.

Detaily