• Počet možných voličov v našej obci: 300
  • Počet zúčastnených voličov: 221 [73.67%]

Kandidáti na starostu obceKandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva*zdroj informácií: Obecný úrad Horný Lieskov