Volebný program nezávislého kandidáta na starostu obce Horný Lieskov.

 • 1. Vybudovanie prístupovej cesty ku kostolu smerom od schodov.
 • 2. Oprava schodov k Domu smútku.
 • 3. Oprava podstrešia Domu smútku a jeho náter.
 • 4. Úprava okolia Domu smútku.
 • 5. Začatie s výrobou zámkovej dlažby, žľabov.
 • 6. Vyhotovenie záchytných žľabov vody nad cestami, ktoré pri prudkých dažďoch spôsobujú záplavy.
 • 7. Vyrúbanie líp na cintoríne po schválení príslušnými úradmi.
 • 8. Rozšírenie obecného rozhlasu ( Baroš, Bodina, Košút, Frátrik).
 • 9. Vyčistenie zregulovaných vodných tokov a ich úprava ( Lieskovský, Švec).
 • 10. Vyčistenie nezregulovaných vodných tokov.
 • 11. Osadenie betónových rúr a zhotovenie cesty dolný koniec v úseku Moravčík, Kardošová a Barošová.
 • 12. Osadenie stožiara na sušenie hadíc.
 • 13. Vybudovanie WC za domom kultúry a bývalou školou.
 • 14. Odstránenie nežiadúcich a bezpečnosti ohrozujúcich stavieb v rámci obce.
 • 15. Uvedenie do prevádzky vybudovaných komunikácií.
 • 16. Zbúranie chátrajúcich komínov –Bývala škola a Dom kultúry.
 • 17. Komunikácia s občanmi, pravidelná informovanosť o dianí v obci a činnosti obecného úradu.
 • 18. Dvakrát do roka (Jar, Jeseň) zabezpečiť pristavenie kontajnera na odvoz konárov, lístia..