Hlasovací lístok pre voľby starostu obce v Hornom Lieskove
27. novembra 2010

Kandidáti:

 • 1. Milan Lapaš, 45 r,. stavebný technik, nezávislý kandidát
 • 2. Jana Melicheríková, Bc., 40 r., konzultantka ICM, Slovenská demokratická a kresťanská
       únia - demokratická strana
 • 3. Vladimír Ondreička, 55 r., starosta, Slovenská národná strana
 • 4. Andrej Torda, Ing., 25 r., živnostník, nezávislý kandidát


Hlasovací lístok pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove
27. novembra 2010

Kandidáti: (vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov)

 • 1. Ľudmila Barošová, 59 r., ekonómka, Slovenská národná strana
 • 2. Miroslava Hauk, 32 r., kuchárka, Slovenská národná strana
 • 3. Jozef Hlobík, 24 r., robotník, Slovenská národná strana
 • 4. Martin Hrenák, 60 r., dôchodca, Slovenská národná strana
 • 5. Milan Lapaš, 45 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
 • 6. Marek Lukajka, 23 r., robotník, Smer- sociálna demokracia
 • 7. Jana Melicheríková, Bc., 40 r., konzultantka ICM, Slovenská demokratická a kresťanská
       únia - demokratická strana
 • 8. Radovan Michálek, Ing. 32 r., projektový manažér, Smer - sociálna demokracia
 • 9. Vladimír Ondreička, 55 r., starosta, Slovenská národná strana
 • 10. Ivana Šulyová, 28 r., nákupca, Sloboda a solidarita
 • 11. Andrej Torda, Ing. 25 r., živnostník, nezávislý kandidát