• Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 313
  • Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 153
  • Počet odovzdaných obálok: 153
  • Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 150
  • Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 146
  • Počet zúčastnených voličov: 153 [48.88%]

*zdroj informácií: Obecný úrad Horný Lieskov