Hlasovací lístok pre voľby starostu obce v Hornom Lieskove
15. novembra 2014

Kandidáti:

  • 1. Ing. Andrej Torda, 29r., starosta obce, Horný Lieskov 161, nezávislý kandidát


Hlasovací lístok pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove
15. novembra 2014

Kandidáti: (vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov)

  • 1. Drahoslava Košútová, 35r., pracovníčka UKPS Horný Lieskov, Horný Lieskov 164, nezávislý kandidát
  • 2. Ing. Jozef Lukajka, 55r., THP pracovník, Horný Lieskov 36, SMER – sociálna demokracia
  • 3. Mgr. Jana Melicheríková, 44r., administratívna pracovníčka, Horný Lieskov 47, SMER – sociálna demokracia
  • 4. Vladimír Šarlay, 30r., SZČO, Horný Lieskov 94, nezávislý kandidát
  • 5. Ivana Šulyová, 32r., nákupkyňa, Horný Lieskov 170, nezávislý kandidát
  • 6. Jozef Švec, 28r., robotník, Horný Lieskov 177, nezávislý kandidát