Názov: OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny
Publikované: 22.08.2021 17:43:25
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 24.08.2021 07:30 hod. do 24.08.2021 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..