Názov: OZNAM - voľby starostu obce
Publikované: 13.04.2021 17:36:37
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov oznamuje, že voľby na starostu obce Horný Lieskov sa budú konať dňa 15. mája 2021 v Kultúrnom dome Horný Lieskov

Hlasovací lístok - zoznam kandidátov na starostu obce 

  • 1. Katarína Červenáková, Ing., 36 r., učiteľka/ekonómka, kandidát bez politickej prislušnosti.
  • 2. Michal Gločka, 42 r., SZČO, kandidát bez politickej prislušnosti.
  • 3. Miroslav Koštial, 28 r., zástupca starostu obce, kandidát bez politickej prislušnosti.
  • 4. Martina Pláňavská, Bc., 26 r., nezamestnaná, kandidát bez politickej prislušnosti.
  • 5. Monika Šibíková, Ing., 37r., projektová manažérka, kandidát bez politickej prislušnosti.

Volebné programy kandidátov

Pozn.: volebné programy ostatných kandidátov zatiaľ neboli obdržané.