Názov: Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022
Publikované: 25.01.2021 17:21:41
Kategória: Oznamy obce

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022

Materská škola Horný Lieskov vyhlasuje zápis detí na školský rok 2021/2022. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť počas prevádzky MŠ od 7,00 hod. do 15,30 hod. Vypísanú a potvrdenú od lekára je potrebné ju vrátiť do 31. mája 2021 riaditeľke školy v Hornom Lieskove. Lekár na žiadosť uvedie, či je dieťa očkované, alebo nie. Bez tohto zápisu nebude žiadosť riaditeľkou školy prijatá.

K septembru 2021 môžeme prijať 7 až 9 detí, záleží to to od počtu odchádzajúcich detí do základnej školy.


Podmienky zápisu:

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31.8.2021 a deti, ktorých rodičia požiadajú o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (Vyhláška MŠSR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole)

Mladšie deti sa prijímajú podľa nasledovných kritérií:

  • deti, ktoré dovŕšia k 1.9.2021 3 roky a viac a majú už v MŠ súrodenca,
  • 4-5 ročné deti. Prednostne z  Horného Lieskova, potom deti z okolitých obcí podľa veku dieťaťa od najstaršieho po najmladšie,
  • 3-4 ročné deti. Prednostne z  Horného Lieskova, potom deti z okolitých obcí podľa veku dieťaťa od najstaršieho po najmladšie,
  • deti od 2 do 3 rokov sa prijímajú len v prípade voľných miest v materskej škole, prednostne sa prijme dieťa, ktoré má v MŠ súrodenca, potom deti z Horného Lieskova, potom deti z okolitých obcí podľa veku dieťaťa od najstaršieho po najmladšie, Tieto deti sa musia už vedieť pýtať na WC a samostatne stolovať – používať lyžicu a piť zo šálky.

Ponúkame:

  • kvalitnú výchovno- vzdelávaciu činnosť v modernom novom prostredí,
  • zaujímavé zážitkové a bádateľské aktivity s deťmi,
  • výučbu anglického jazyka externým lektorom,
  • základy práce s počítačom, s výučbovými softvérmi a digitálnymi pomôckami pre všetky deti.