Názov: Darujte 2 percentá dane
Publikované: 17.03.2021 17:46:09
Kategória: Oznamy obce

Darujte 2 percentá dane

Obec Horný Lieskov oznamuje, že je možné poukázať 2 percentá zo zaplatenej dane fyzických osôb za rok 2020 a to aj niektorému z občianskych združení pôsobiacich v našej obci.


Občianske združenia pôsobiace v našej obci a predvyplnené
tlačivá na stiahnutie vo formáte .pdf


Vzor tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane vo formáte .pdf