Názov: Valné zhromaždenie UaKPS Horný Lieskov
Publikované: 10.06.2020 17:43:34
Kategória: Oznamy obce

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UaKPS Horný Lieskov

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UaKPS
Horný Lieskov


na deň 12. júla 2020 (nedeľa) o 14:00 hod.
v amfiteátri „pod Smriečím“ v obci Horný Lieskov.

Program:

  • správa o činnosti spoločenstva za rok 2019
  • správa dozornej rady
  • hlavné úlohy spoločenstva na rok 2020
  • doplňujúce voľby členov a náhradníkov výboru a dozornej rady spoločenstva
  • rôzne
  • diskusia a schválenie uznesení
  • občerstvenie

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov UaKPS nutná.