Názov: OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny
Publikované: 04.05.2020 17:15:52
Kategória: Oznamy obce

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v našej obci

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 04.06.2020 07:30 hod. do 04.06.2020 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.