Názov: Oznámenie o obmedzeniach
Publikované: 01.06.2020 17:13:00
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov - oznámenie o obmedzeniach

13.05.2020: Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) Oznámenie - dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na priaznivý vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 od 13.5.2020 opätovne otvárame naše zákaznícke centrá pre verejnosť. Naši pracovníci sú Vám k dispozícii každý pracovný deň. V pondelok a stredu od 10.00 – 16.00 hod. a v utorok, štvrtok a piatok od 8.00 – 14.00 hod.

05.05.2020: Podmienky pri účasti na sv. omšiach:

 • 1. Každý veriaci musí mať povinne rúško.
 • 2. Pri vchode do kostola si dezinfikujme ruky.
 • 3. V kostole aj vonku musíme dodržiavať potrebný odstup (2m), tzn. sadáme si do každej druhej lavice na označené miesta, aj pri státi musíme dodržať odstup, a ak nebude miesto v kostole, môžeme stáť aj okolo neho tak, aby sme počuli.
 • 4. Omša bude krátka, nespieva sa.
 • 5. Znak pokoja sa dáva iba pokývnutím (nepodávame si ruky!).
 • 6. Sv. prijímanie sa dáva na ruku.
 • 7. Z kostola po omši nevychádzame naraz, ale počkáme tak, aby sme dodržiavali odstup.
 • 8. Bočný vchod bude otvorený aj k vstupu aj východu z kostola, aby sme počuli omšu aj zboku keď nebude miesto vnútri.
 • 9. Omša pre seniorov v nedeľu bude ranná. Mladší môžu byť vtedy vonku.
 • 10. Sobotná omša bude bývať večer a bude s nedeľnou platnosťou.
 • 11. Dokiaľ neprejdeme do ďalšej fázy, budú omše iba v Slopnej kvôli veľkosti kostola.
 • 12. V kostole si nenechávajme žiadne spevníky, ružence, podsedáky a pod.
 • 13. Kto patrí do rizikovej skupiny, má zdravotné problémy alebo má obavy z nákazy, nemusí ísť do kostola. Dišpenz na fyzickú účasť na omši je stále platný.

Farské oznamy - Farské oznamy - 04.05.2020.pdf

Berme tieto opatrenia, ktoré budú kontrolované hygienikmi a Políciou SR, nie ako naše obmedzovanie, ale ako ochranu zdravia nás a našich blízkych, tak ako nás k tomu povzbudzujú naši biskupi: „Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom, prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“

21.04.2020: Bezplatná donášková služba liekov z Lekárne u Broja - každý UTOROK - Lieky a zdravotné pomôcky predpísané elektronicky a akýkoľvek voľnopredajný sortiment. Donášku je potrebné objednať najneskôr deň pred pravidelným rozvozom, teda v pondelok - stiahnuť (donášková služba), stiahnuť (rozpis rozvozu).

15.04.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie pre občanov - objednávka a donáška potravín
V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu COVID-19 Obec Horný Lieskov informuje svojich občanov – dôchodcov, že môžu počas trvania tejto mimoriadnej situácie využiť objednávku a donášku potravín do svojich domácností. Objednávku je možné zabezpečiť na telefónnych číslach zamestnancov Obecného úradu v Hornom Lieskove:

 • 042/4353 260 - v pondelok – v piatok v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
 • 0911 871 831 - počas celého týždňa v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

03.04.2020: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 3.4.2020, 14:00 hod. do odvolania - stiahnuť.

23.03.2020: Stavebniny Raven a.s. - v priestoroch Stavebnín Raven a.s. je dočasne prerušený maloobchodný predaj koncovým zákazníkom. Aktuálne nie sú možné žiadne úhrady v hotovosti a to ani platobou kartou. Predaj podnikateľom formou dodacieho listu a úhrady bankovým prevodom však prerušený nie je, prevádzka stavebnín je otvorená v obmedzenom režime, rozvoz tovaru je zabezpečený a stavebniny sú zásobované stavebným materiálom. Úplné znenie oznámenia nájdete na tomto odkaze.

19.03.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie pre občanov - autobusové spoje
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti premáva prímestská autobusová doprava ako počas soboty, SAD Trenčín doplnila autobusové spoje najmä kvôli občanom dochádzajúcim za prácou a to nasledovne:

 • autobusový spoj vychádzajúci o 04:15 hod. z Pružiny smerom do Považskej Bystrice, ktorý bude zachádzať do obcí Ďurďové, Podskalie, Horný Lieskov a Slopná - jeho predpokladaný príchod do našej obce o 04:50 hod.,
 • autobusový spoj vychádzajúci o 12:30 hod. z Pružiny smerom do Považskej Bystrice, ktorý bude zachádzať do obcí Ďurďové, Podskalie, Horný Lieskov a Slopná - jeho predpokladaný príchod do našej obce o 13:05 hod.,
 • autobusový spoj vychádzajúci o 14:40 hod. z Považskej Bystrice smerom do Pružiny, ktorý bude zachádzať do obcí Slopná, Horný Lieskov, Podskalie, Ďurďové - jeho predpokladaný príchod do našej obce o 15:10 hod.
Tieto doplnené autobusové spoje budú premávať len počas pracovných dní v pondelok až v piatok, ostatné spoje budú premávať ako v sobotu. V prípade ďalších zmien vás budeme informovať.

19.03.2020: NATUR-PACK - koronavírus obmedzenia - v týchto dňoch dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA. Pre viac informácií si pozrite video.

19.03.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie pre občanov - stiahnuť.

19.03.2020: UaKPS Horný Lieskov Oznámenie - Valné zhromaždenie je zrušené z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19. Informácie nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: SAD Trenčín - oznámenie o ďalších preventívnych opatreniach proti koronavírusu Jedno z najdôležitejších informácií v oznámení - od 18.03.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako v sobotu s posilnením niektorých spojov. Zároveň SAD Trenčín vyzýva cestujúcich k bezhotovostnej platbe. Úplné znenie oznámenia nájdete na tomto odkaze.

16.03.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie o obmedzeniach v našej obci Dokument o obmedzeniach v našej obci - obmedzenia.pdf.

16.03.2020: Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) Oznámenie - Prerušená distribúcia elektriny v našej obci NEBUDE a to z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Informácie nájdete na tomto odkaze.

13.03.2020: NsP v Považskej Bystrici - koronavírus informácie a usmernenia Informácie nájdete na nsp-pb-koronavirus-usmernenia.pdf.

13.03.2020: Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) prijíma opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu vo všetkých svojich zákazníckych centrách až do odvolania. Jednotlivé zákaznícke centrá bude možné kontaktovať na telefónnych linkách alebo prostredníctvom e-mailu.
Viac informácií nádete na tomto odkaze.

12.03.2020: Materská škola v Hornom Lieskove. Starosta Obce Horný Lieskov Ing. Andrej Torda na základe rozhodnutí a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 vydáva nariadenie o pozastavení prevádzky Materskej školy v Hornom Lieskove od 12. marca do 16. marca 2020 vrátane. Úplné znenie oznámenia nájdete na tomto odkaze.

12.03.2020: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s okamžitou platnosťou až do odvolania ruší stránkové hodiny v sídle spoločnosti v Považskej Bystrici, aj na všetkých svojich prevádzkach vodovodov a kanalizácií a ČOV v Považskej Bystrici, Beluši, Púchove, Ilave, Dubnici nad Váhom. Všetky služby pre klientov budeme vybavovať ako doteraz, ale len na základe písomných žiadostí doručených poštou alebo elektronicky. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom. Číslo účtu: platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372, ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372. Kontakty: Tel.: 042/4307 311 – informátor sekretariat@povs.sk, http://www.povs.sk/kontakty/otazka/.

12.03.2020: UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH. Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: SAD Trenčín: x10: Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). SAD Prievidza: x10, x18, 25, 26: Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom. Ďakujeme za porozumenie.

Aktuálne preventívne odporúčania pre obyvateľov obce Horný Lieskov

Obec Horný Lieskov ako príslušný orgán civilnej ochrany v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov po vyhodnotení aktuálnej situácie v súvislosti s postupom a šírením nákazy vírusom COVID 19 odporúča verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.


Obec Horný Lieskov - oznámenie o obmedzeniach - dokumenty

Dokument o obmedzeniach v našej obci - obmedzenia.pdf.


Stavebniny Raven a.s. - oznámenie o obmedzeniach


SAD Trenčín - oznámenie o ďalších preventívnych opatreniach proti koronavírusu


Materská škola - prerušenie prevádzky

Starosta Obce Horný Lieskov Ing. Andrej Torda na základe rozhodnutí a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 vydáva nariadenie o pozastavení prevádzky Materskej školy v Hornom Lieskove od 12. marca do 16. marca 2020 vrátane.