Názov: OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
Publikované: 12.08.2019 17:33:59
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 28.08.2019 07:30 hod. do 28.08.2019 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.