Názov: Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Publikované: 08.03.2019 20:32:38
Kategória: Oznamy obce

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS Horný Lieskov

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov


na deň 14. apríla 2019 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Program:

  • správa o činnosti spoločenstva za rok 2018
  • správa dozornej rady
  • hlavné úlohy spoločenstva na rok 2019
  • prejednanie doplnku č.3 Zmluvy o spoločenstve
  • voľby členov a náhradníkov výboru a dozornej rady spoločenstva
  • rôzne informácie
  • diskusia a schválenie uznesení
  • občerstvenie

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov UKPS nutná.