Názov: OZNAM - Poľovnícke združenie Roháč
Publikované: 27.03.2018 23:28:43
Kategória: Aktuality

OZNAM - Poľovnícke združenie Roháč

Poľovnícke združenie „Roháč“ oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov poľovného revíru, že dňa 15.04.2018 v čase od 11.00 hod. do 17.00 hod. bude v kultúrnom dome v Hornom Lieskove vykonávať v zmysle Zmluvy o užívaní poľovného revíru „Roháč“ zo dňa 01.01.2013, VÝPLATU NÁJOMNÉHO. Nájomné vo výške 1,15€ ročne za 1ha poľovného revíru bude vyplácané vlastníkom poľovných pozemkov na základe zoznamu vlastníkov, ktorý má poľovnícke združenie vyhotovený k tomuto účelu. Vlastníci si prinesú občiansky preukaz a v prípade zastúpenia iného vlastníka predložia plnomocenstvo od tejto osoby, ktoré nemusí byť notársky overené. Nájomné bude vyplácané podľa Zmluvy na obdobie 5 rokov vopred. V prípade zmeny vlastníka, ku ktorej došlo od roku 2018 až po uplatnenie nároku na výplatu nájomného, sa nový vlastník preukáže platným listom vlastníctva. Zároveň žiadame vlastníkov a spoluvlastníkov poľovných pozemkov spoločného poľovného revíru „Roháč“, aby o výplate nájomného oboznámili svojich príbuzných a známych, ktorí vlastnia v tomto revíri poľovné pozemky. V prípade potreby zodpovedania otázok je možné sa telefonicky obrátiť na členov poľovného združenia, na tel. čísle: 0903 384 728, príp. 0910 970 695.