Názov: Verejná schôdza v KD
Publikované: 16.03.2018 15:38:58
Kategória: Oznamy obce

Starosta obce Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na tradičné diskusné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

18. marca 2018 t.j. v nedeľu o 16:00 hod.

Program:
  • zhodnotenie prác, kultúrnych a športových podujatí za rok 2017,
  • plán obecných prác na rok 2018,
  • plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2018,
  • diskusia,
  • záver.