Názov: Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia KD
Publikované: 31.10.2017 20:39:42
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa jedná o výber dodávateľa stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ v obci Horný Lieskov.


Dokumenty k výzve

 Výzva na
predkladanie ponúk
 Príloha č.1
Výkaz - výmer.xls
 Príloha č.2
Návrh zmluvy o dielo - VZOR
 
 
 *posledná aktualizácia dokumentov: 29.11.2017