Názov: UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie, zápisnica
Publikované: 31.05.2017 17:23:13
Kategória: Oznamy obce

Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Horný Lieskov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov.

1 MB Md5: 7774cf1d1a8d55a16f08cf23158b9e4a free access
Detaily / UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 149x, Pridané: 2017-05-31 17:17:58 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Návrh zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely.

653 KB Md5: a1f06273fa4f24a9d83d52f34e156d5b free access
Detaily / Zmluva o nájme pozemkov - návrh.pdf


Stiahnuté 240x, Pridané: 2017-05-31 17:16:00 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Vyhodnotenie podaných návrhov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru UKPS v Hornom Lieskove dňa 28.07.2017. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže výbor UKPS vyhodnotil ako víťaza č.2 a zmluvu uzavrie s MILK s.r.o., Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica.

51 KB Md5: 1e8dc782e9ebfc48375581a86588995e free access
Detaily / UKPS - Zápisnica z otvárania obálok.pdf


Stiahnuté 131x, Pridané: 2017-07-28 19:16:52 , Kategória: UKPS Horný Lieskov