Názov: Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018
Publikované: 17.02.2017 23:16:02
Kategória: Oznamy obce

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

Materská škola Horný Lieskov vyhlasuje zápis detí na školský rok 2017/2018. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť počas prevádzky MŠ od 7,00 hod. do 15,30 hod. počas mesiaca apríl. Vypísanú a potvrdenú od lekára je potrebné ju vrátiť do 31. mája 2017 riaditeľke školy v Hornom Lieskove. K septembru 2017 môžeme prijať 8 detí.


Podmienky zápisu:

  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31.8.2017. (vyhláška MŠSR č. 306/2008 Z.z. o Materskej škole).

Podmienky zápisu pre mladšie deti:

  • podľa veku dieťaťa od najstaršieho po najmladšie / ktoré dosiahne vek 3 roky do 31.8.2017 / - prednostne zamestnaní rodič,
  • mladšie deti od 2 do 3 rokov sa prijímajú len v prípade voľných miest v materskej škole v poradí od najstaršieho po najmladšie (tieto deti sa musia už vedieť pýtať na WC).

Ponúkame:

  • kvalitnú výchovno- vzdelávaciu činnosť v modernom novom prostredí,
  • zaujímavé zážitkové a bádateľské aktivity s deťmi,
  • výučbu anglického jazyka externým lektorom,
  • základy práce s počítačom, s výučbovými softvérmi a digitálnymi pomôckami pre všetky deti.