Názov: OZNAM - pozastavenie prevádzky potravín
Publikované: 30.11.2016 12:25:58
Kategória: Oznamy obce

- - - OZNAM - - -
Pozastavenie prevádzky potravín a dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

Oznamujeme našim občanom, že počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín bude obec Horný Lieskov zabezpečovať dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá ponúka na predaj pekárenské výrobky každý utorok podvečer. Okrem tohto dňa budú do našej obce dovážané pekárenské výrobky aj vo štvrtok a v sobotu ráno. Objednávku na požadované pekárenské výrobky si bude potrebné nahlásiť telefonicky alebo osobne na obecnom úrade v Hornom Lieskove a to do 12.00 hodiny predchádzajúceho dňa, t.j. objednávky na štvrtok bude potrebné nahlásiť do stredy do 12.00 hod. a objednávky na sobotu bude potrebné nahlásiť do piatku do 12.00 hod., aby mohla byť táto hromadná objednávka v dostatočnom predstihu nahlásená do pekárne v Lysej pod Makytou. Objednávky budú nabalené v pekárni do tašiek a s pribaleným pokladničným dokladom dovezené do našej obce. Objednávky budú následne vydávané občanom v kultúrnom dome v Hornom Lieskove. Prvá objednávky je možné nahlasovať na túto sobotu, t.j. 3.12.2016, zoznam ponúkaných pekárenských výrobkov bude vyvesený aj v informačných tabuliach obce.

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou nájdete tu: pekareň - cenník.pdf