Názov: 1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky
Publikované: 15.09.2016 15:14:46
Kategória: Aktuality

1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky

Srdečne Vás pozývame na 1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.septembra 2016 o 12:45 hod. pred rímskokatolíckym kostolom sv. Kríža v Hornom Lieskove.

Program stretnutia:
  • Stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky a ich príbuzných začne o 13:00 hod. sv. omšou, ktorú odslúži kňaz Banskobystrickej diecézy Mgr. Tomáš Fusko, OFMCap.
  • Po svätej omši nasleduje spoločné fotografovanie účastníkov stretnutia pred kostolom sv. Kríža.
  • Registrácia a zápis do kroniky obce v kultúrnom dome v Hornom Lieskove.
  • Úvodný príhovor starostu obce Horný Lieskov.
  • Prednáška na tému: „História rodu Lieszkovszky z Horného Lieskova a jeho významní členovia“.
  • Na záver stretnutia spoločenská časť programu - vzájomné spoznávanie účastníkov a voľná diskusia.

Popis rodu rodu Kudlík - Lieszkovszky:

Rod Lieskovských je šľachtickým rodom z Trenčianskej stolice s existenciou už za kráľa Ľudovíta I (I. Lajos), ba dokonca skôr a to za Karola I Róberta z Anjou (Robert Károly), o čom svedčí dokazovací dekrét vlastníckeho práva majetku Lieskov vyhotovený kráľovským miestodržiteľom Mikulášom de Gara (Gara Miklós) na predloženie (žiadosť) Vavrínca syna Mikuláša z Lieskova v roku 1381 (feria sexta prox. ante festum S. Jacobi apostoli) zo zhromaždenia šľachticov Trenčianskej a Nitrianskej stolice.


AKTUALIZÁCIA - 27.09.2016, 19:00:

Foto zo stretnutia nájdete na: zobraziť album

Článok venovaný tomuto stretnutiu nájdete v sekcíí O obci: rodu Kudlík - Lieszkovszky