Názov: ZUŠ - prijímacie skúšky 2016
Publikované: 31.03.2016 02:08:41
Kategória: Aktuality

ZUŠ - prijímacie skúšky 2016

Základná umelecký škola v Považskej Bystrici oznamuje rodičom, žiakom a záujemcom, že v dňoch 11.-21. apríla 2016 od 14:00 do 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do hudobného a literárno-dramatického odboru pre školský rok 2016/2017.