Názov: Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Publikované: 07.03.2016 12:33:46
Kategória: Oznamy obce

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS Horný Lieskov

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov

na deň 3. apríla 2016 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.