8. ročník Hokejbalového turnaja
8. ročník Hokejbalového turnaja

Publikované: 01.04.2018 20:29:43
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 08.apríl 2018 (nedeľa)
 • Začiatok: 11:00 hod.
 • Štartovné: 20 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Zápis tímov je potrebné nahlásiť najneskôr do 07.apríla 2018
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný LieskovVeľký Piatok 2018 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2018 - výlet do prírody

Publikované: 28.03.2018 00:43:00
zobraziť

Nastal čas, kedy sa na Veľký Piatok znovu po roku stretneme a podnikneme výlet do prírody, poopekáme ryby a nadýchame sa čerstvého vzduchu :-). Cieľom výletu bude vrch Snožek 688m.n.m, ale ak by sa počasie vydarilo, môžeme kráčať aj ďalej podľa vzájomnej dohody zúčastených.


AKTUALIZÁCIA - 01.04.2018, 22:00:

Počasie tento rok nakoniec vyšlo na výbornú. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší ročník :-). Tento rok sa výletu zúčastnilo celkom 16 ľudí a traja psi :-)
Fotky z výletu nájdete v galérií - zobraziť.
OZNAM - Poľovnícke združenie Roháč
OZNAM - Poľovnícke združenie Roháč

Publikované: 27.03.2018 23:28:43
zobraziť

PZ Roháč oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov poľovného revíru Roháč, že dňa 15.04.2018 od 11:00 hod. do 17:00 hod. bude vykonávať v zmysle „Zmluvy o užívaní poľovného revíru Roháč“ zo dňa 1.1.2013 VÝPLATU NÁJOMNÉHO.Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 26.03.2018 22:13:38
zobraziť

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov


na deň 15. apríla 2018 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.Nové dokumenty - marec 2018
Nové dokumenty - marec 2018

Publikované: 26.03.2018 21:08:08

Dodatok č.1 k zmluve o dielo - zimná údržba zo dňa 30.11.2015. Dodatkom k zmluve do predmetu zmluvy zahŕňa okrem odhŕňania snehu aj posyp na miestnych komunikáciách v obci a tiež plnenie zásobníka na posyp. S tým súvisí navýšenie ceny za zimnú údržbu miestnych komunikácií (teda okrem odhŕňania aj posyp a plnenie zásobníka na posyp) z pôvodných 20 &euro/hod. na 24 &euro/hod..

240 KB Md5: 78847162d4c74866f0825b858d50175d free access
Detaily / Zmluva - Zimná údržba - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-11-30 20:18:37 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130079 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“.

2 MB Md5: 6f31b3171b1e31c9d3755f246a5c1c39 free access
Detaily / Zmluva o poskytnuti NFP - rozšírenie vodovodu.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2018-03-26 20:04:48 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130042 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“.

12 MB Md5: 97e734e5413b28856cc638207507c50e free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí NFP - obnova miestnych komunikácii.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2018-03-26 20:22:51 , Kategória: ZmluvyVerejná schôdza v KD
Verejná schôdza v KD

Publikované: 16.03.2018 15:38:58
zobraziť

Starosta obce Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na tradičné diskusné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

18. marca 2018 t.j. v nedeľu o 16:00 hod.

Program:
 • zhodnotenie prác, kultúrnych a športových podujatí za rok 2017,
 • plán obecných prác na rok 2018,
 • plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2018,
 • diskusia,
 • záver.Darujte 2 percentá dane
Darujte 2 percentá dane

Publikované: 16.02.2018 21:27:24
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje, že je možné poukázať 2 percentá zo zaplatenej dane fyzických osôb za rok 2017 a to aj niektorému z občianskych združení pôsobiacich v našej obci.Prehľad posledných schválených dotácií
Prehľad posledných schválených dotácií

Publikované: 16.02.2018 21:26:15

Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 30.000€ na výstavbu hasičskej zbrojnice.

485 KB Md5: aff24f107667207d3d6e3df68d206883 free access
Detaily / Dotácia na hasičskú zbrojnicu - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2018-01-22 20:18:34 , Kategória: Ostatné


Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov - výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 96750,38€.

839 KB Md5: b64a19c808eb7086edc61c37045fb42c free access
Detaily / Miestne komunikácie - rozhodnutie o príspevku.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2017-12-13 20:56:05 , Kategória: Ostatné


Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva – výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 89579,41€. V rámci tohto projektu by bol rozšírený verejný vodovod do lokality Sedlište – Niva, kde prebieha intenzívna výstavba rodinných domov. Na rozšírený vodovod v dĺžke 720 metrov sa bude môcť pripojiť nových 30 rodinných domov.

843 KB Md5: 55036093e053d9afa8ea69545662f947 free access
Detaily / Rozšírenie vodovodu - rozhodnutie o príspevku.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2017-12-13 20:57:44 , Kategória: Ostatné


Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 10.000€ z Úradu vlády SR na rekonštrukciu kultúrneho domu.

1 MB Md5: 76e7c9b8cac092506c28d04a8b9e911e free access
Detaily / Dotácia na rekonštruciu KD - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2017-08-03 20:16:51 , Kategória: OstatnéPrehľad zmlúv za posledné obdobie
Prehľad zmlúv za posledné obdobie

Publikované: 16.02.2018 21:14:10

Dodatok č.1/2018 k Zmluve č.925/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorým sa predlžuje termín na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30.04.2018 (pôvodný termín bol do 28.02.2018). Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

1 MB Md5: ef24b2184aef43beb30fbd7e4ce9641f free access
Detaily / Zmluva č.925-2017 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2018-02-14 20:47:44 , Kategória: Zmluvy


Telekom - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík zvýhodnených služieb k pevným linkám na obecnom úrade a v materskej škole.

1 MB Md5: ba21f4fadd38eed1dbba9bf34a3a1d97 free access
Detaily / Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2018-02-14 20:25:44 , Kategória: Zmluvy


Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu, ktorá bola uzatvorená na obdobie 5 rokov (od 01.01.2018 do 31.12.2022) so spoločnosťou MILK s.r.o.. Spoločnosť MILK s.r.o. sa stala víťazným uchádzačom v obchodno verejnej súťaži č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Horný Lieskov.

2 MB Md5: 38ce80d359e8f6fac19c15a02b3748b5 free access
Detaily / Nájomná zmluva na poľnohosp. pôdu.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2017-12-18 20:31:06 , Kategória: Zmluvy


Zmluva, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., ako víťazným uchádzačom v rámci verejného obstarávaniu na zákazku: „Technické služby v obci Horný Lieskov.“ Ide o vývoz komunálneho odpadu (tzv. KUKA nádoby a označené vrecia, o ktorých vyhotovení informuje objednávateľ poskytovateľa) a jeho uloženie, vývoz drobných stavebných odpadov, vývoz a spracovanie BRO, vývoz veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa – obec Horný Lieskov.

3 MB Md5: d5cedceef48db3699b51d34f21afc340 free access
Detaily / Zmluva - Technické služby v obci Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2017-12-07 20:29:08 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo č.575/2017 zo dňa 04.12.2017, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Kompletstav s.r.o. za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykonať pre Obec Horný Lieskov „Rekonštrukciu kultúrneho domu“ (súpisné číslo 92 na pozemku parc. č.KN-C 43/2 v zmysle oceneného, spracovaného a schváleného výkazu výmer). Dodávateľ stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol určený na základe Výzvy na predkladanie ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.10.2017.

3 MB Md5: 051f49c00727e90a3a86b0530b07f16e free access
Detaily / Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2017-12-04 20:06:26 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dodávke pitnej vody k vodovodným prípojkám do kultúrneho domu.

2 MB Md5: 09aeed865ff65f34946e65b290c412f8 free access
Detaily / Zmluva o dodávke vody - kultúrny dom.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-10-25 20:57:21 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dodávke pitnej vody na obecný pozemok (Jankovičová), kde je plánovaná výstavba hasičskej zbrojnice.

2 MB Md5: 60e7039becd8e24e7d71c579d8d3abf7 free access
Detaily / Zmluva o dodávke vody - plánovaná hasičská zbrojnica.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2017-10-25 20:58:30 , Kategória: Zmluvy


Telekom - dodatok zmluvy.

878 KB Md5: 11bb52a9788bd366b856b433c9a31f9c free access
Detaily / Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-10-23 21:37:56 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorej predmetom je záväzok Úradu vlády SR poskytnúť obci Horný Lieskov dotáciu v sume 10.000€, ktorá bude použitá na projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Horný Lieskov (prestavba pôvodných priestorov a vymurovanie nenosných priečok, vybudovanie sociálnych zariadení, skladu, nové rozvody elektriny, vody a kanalizácie).

3 MB Md5: a57621a543646bf10b516cb221a7414a free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie - úrad vlády.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2017-10-20 20:14:27 , Kategória: Zmluvy


Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre nasledovný projekt: Amfiteáter Horný Lieskov – obnova jestvujúcich objektov – prípravná a projektová dokumentácia, Amfiteáter Horný Lieskov – výstavba nových objektov – prípravná a projektová dokumentácia.
Objednávateľom je Obec Horný Lieskov, zhotoviteľom diela je Z-PROJEKT s. r. o., Ing. Zuzana Jurigová, Moravská 4312, 020 01 Púchov. Zmluva o dielo č. 1/2017 bola uzatvorená na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa, zo dňa 23.10.2017, zákazky podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 MB Md5: 24bd9a963c534c28a98fcfd03161625c free access
Detaily / Zmluva - Vypracovanie projektu - amfiteáter.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2017-10-24 22:52:17 , Kategória: Zmluvy


Dohoda o ukončení zmlúv so spoločnosťou Chudovský, a.s.. Dohody sa týkajú Zmluvy na vývoz komunálneho odpadu, Zmluvy o zbere vedľajších živočíšnych produktov a Zmluvy na zneškodnenie a uloženie odpadu.

833 KB Md5: 34cf6f28d0ab9ef8a4345470605ce89e free access
Detaily / Dohody o ukončení zmlúv so spol. Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2017-10-09 21:26:38 , Kategória: Zmluvy


Zluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018, kde predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho (LUNYS, s.r.o.) dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu „Školské ovocie“ pre školský rok 2017/2018.

2 MB Md5: b8768b3e2f55956e43d09ab9d4d6f2a8 free access
Detaily / Zmluva - dodávka ovocia a zeleniny pre šk.rok 2017-2018.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2017-10-02 20:37:16 , Kategória: Zmluvy


Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 125€, ktorá bude poskytnutá Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Pružine a bude použitá na náklady spojené s realizáciou „Plaveckého výcviku žiakov 3.ročníka v školskom roku 2017/2018“ a ktorého sa zúčastní aj 5 žiakov z našej obce.

1 MB Md5: 0afc621207687985fb502a8b91e64fb2 free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie - plavecký výcvik.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2017-10-01 20:24:04 , Kategória: ZmluvyPrehľad posledných dokumentov
Prehľad posledných dokumentov

Publikované: 16.02.2018 18:20:33

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na 1.polrok 2018.

86 KB Md5: 283c613ebd363bf5cfb7847d5596acf3 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2018.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2018-02-12 20:53:03 , Kategória: Ostatné


Sadzobník správnych poplatkov, ktorý bude platný od 01.01.2018.

1 MB Md5: 48e3612e9746e4eae0e5c9233d16bd6b free access
Detaily / Sadzobník správnych poplatkov - rok 2018.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-12-06 20:08:50 , Kategória: Ostatné


Správa nezávislého audítora k stavu účtovnej závierky Obce Horný Lieskov zostavenej k 31.12.2016, ktorá bola vypracovaná Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

3 MB Md5: c45de5dccc7f13af8feb0ed7a3e6d7c4 free access
Detaily / Správa nezávislého audítora k 31.12.2016.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-11-16 20:15:18 , Kategória: Ostatné


Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 10.10.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, urbanistickú štúdiu IBV – Sedlište II. k výstavbe 21 rodinných domov, urbanistickú štúdiu IBV – Podlúčie k výstavbe 9 rodinných domov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 vo výške 10000,00€ na štandardný termínovaný úver so splatnosťou na 3 roky a so zabezpečením požadovaným zo strany banky, žiadosti o legalizáciu-zmenu druhu pozemkov podľa zákona č.220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúcu sa legalizácie pozemkov KN-C 153/7 a KN-C 153/22, k.ú. Horný Lieskov (druh pozemkov trvalé trávne porasty), za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu týchto priestorov, zámer výstavby 8 rodinných domov v lokalite Niva.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“, potrebu vyhlásenia verejného obstarávania na vývozcu komunálneho odpadu, informácie o stave podaného projektu na domáce kompostovanie, informácie o pláne prác na rok 2018 realizovaných v rámci rozpočtu obce, informácie o riešení zamestnávania zamestnancov na verejnoprospešné práce, informácie o realizácii prác na osadení žľabov a oprave cesty pri p.Mutňanskom, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.1/2017 podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka a §9a ods.1 písm.a) ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.

69 KB Md5: 0e7547170be6830566ad9a4387464578 free access
Detaily / Uznesenie z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-10-10 21:04:29 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: schvaľovanie urbanistických štúdií IBV Sedlište II. a Podlúčie, vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

266 KB Md5: 4dfae5600d2b6f0c0e30e83bbf721dd1 free access
Detaily / Zápisnica z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2017-10-10 21:04:15 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

85 KB Md5: d0302c81f6417326b894f77501548146 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2017.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-07-26 21:11:37 , Kategória: Ostatné


Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 26.07.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, podanie žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie projektu „Požiarna zbrojnica – Horný Lieskov“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, čerpanie rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených so splácaním úveru, opravu havarijného stavu dreveného podbitia na dome smútku a opravu havarijného stavu okien v prednej časti kultúrneho domu ich výmenou.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra v areáli „pod Smriečím“, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

52 KB Md5: f8df56f2f8362313e0573e5e5d0735f0 free access
Detaily / Uznesenie z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-07-26 21:07:49 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2016, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2016, schválenie účasti obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyhodnotenie spracovaného návrhu zastavovacej štúdie v lokalite „Podlúčie“, informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov.

166 KB Md5: 4bdb7868609b8a05d85ee7d8968e5735 free access
Detaily / Zápisnica z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2017-06-28 20:59:07 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaFašiangy 2018
Fašiangy 2018

Publikované: 05.02.2018 19:52:05
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou pečeného mäska, klobás, jaterníc, tlačenky, kapustnice a ďalších zabíjačkových špecialít.

Podujatie sa uskutoční v Kultúrnom dome Horný Lieskov dňa 10. februára 2018 (sobota) od 19:00 hod. Do tanca Vám bude hrať DH Lieskovanka, vstup ZDARMA, zabíjačkové špeciality ZDARMA.

V tento istý deň sa uskutoční aj fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka od 10:00 hod.Separovanie odpadu - info
Separovanie odpadu - info

Publikované: 02.02.2018 20:28:02
zobraziť

Pozrite si leták o separovaní odpadu v našej obci.OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.

Publikované: 19.01.2018 18:05:31
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 12.02.2018 08:00 hod. do 12.02.2018 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta č.107,110,119,120,121,122 a 123.Pripravované podujatia na rok 2018
Pripravované podujatia na rok 2018

Publikované: 11.01.2018 21:17:00
zobraziť

Prehľad kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa uskutočnia v obci Horný Lieskov v roku 2018.Všetko dobré do Nového roku 2018... :-)
Všetko dobré do Nového roku 2018... :-)

Publikované: 29.12.2017 21:30:47

Všetko dobré do Nového roku 2018, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Vianočný punč
Vianočný punč

Publikované: 21.12.2017 11:45:04
zobraziť

Obec Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na Vianočný punč, ktorý bude pre Vás pripravený po skončení polnočnej svätej omše, ktorá sa bude konať v rímsko-katolíckom kostole Sv. Kríža dňa 24. decembra 2017 od 22:30 hod.

Vianočný punč sa bude podávať pred budovou starej obecnej školy po skončení polnočnej svätej omše v čase od 23:30 hod. až do „vyčerpania zásob“.

S vianočnými koledami zároveň vystúpi Dychová hudba Lieskovanka, tešíme sa na príjemné stretnutie.Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 14.12.2017 11:10:09


Nové dokumenty - november 2017
Nové dokumenty - november 2017

Publikované: 29.11.2017 20:08:21

Viacročný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2018 až 2020. V rozpočte na rok 2018 ako aj v rozpočte na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, výstavba hasičskej zbrojnice, amfiteáter - obnova jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme zatiaľ schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu, by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

851 KB Md5: 29320b12e7fec3ca1efadee90b7a3f2d free access
Detaily / Rozpočet 2018-2020 - návrh.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2017-11-27 20:51:53 , Kategória: Rozpočty


Dohoda o skončení zmluvy o kontokorentnom úvere č.15/002/14 spolu so zmluvou o termínovanom úvere č.15/003/17. Doba splatnosti je 3 roky a mesačná výška splátky je 286,43€

1 MB Md5: 1d3794c16f40a8112c6cb45158ad2a3a free access
Detaily / Dohoda o ukončení kontokor. úveru + Zmluva o term. úvere.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2017-11-29 19:57:24 , Kategória: ZmluvyVýzva na predkladanie ponúk - technické služby
Výzva na predkladanie ponúk - technické služby

Publikované: 27.11.2017 20:36:23
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Názov zákazky: „Technické služby v obci Horný Lieskov“ Predmetom zákazky sú služby spojené s vývozom komunálneho odpadu a jeho uloženie, vývozom drobných stavebných odpadov, veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách tejto výzvy.Výzva na predkladanie ponúk - obnova amfiteátru
Výzva na predkladanie ponúk - obnova amfiteátru

Publikované: 20.11.2017 20:10:51
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre projekt „Amfiteáter Horný Lieskov – obnova a stavebné úpravy jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov SO001-SO015“ okrem SO002, SO005, SO012, SO013. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (PHZ): 149 450 €.OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.

Publikované: 03.11.2017 20:07:25
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 09.11.2017 07:30 hod. do 09.11.2017 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia KD
Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia KD

Publikované: 31.10.2017 20:39:42
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa jedná o výber dodávateľa stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ v obci Horný Lieskov.Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže č.1/2017
Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže č.1/2017

Publikované: 11.10.2017 20:25:22
zobraziť

Obec Horný Lieskov vyhlasuje obchodno verejnú súťaž č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.Nové dokumenty - október 2017
Nové dokumenty - október 2017

Publikované: 04.10.2017 21:18:38

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorá je uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

857 KB Md5: d6b28b41401fd978c2b870c3fc268a65 free access
Detaily / Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2017-10-24 20:15:21 , Kategória: Zmluvy


Predmetom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č.KN-C 642/40, k. ú. Horný Lieskov, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 48m2 od p. Baničovej na Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „Niva“.

334 KB Md5: 4c3885a37b6c675c99a39905b2be61bc free access
Detaily / Darovacia zmluva - Baničová - Niva.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2017-10-04 20:51:58 , Kategória: ZmluvyNové albumy a fotky v galérií
Nové albumy a fotky v galérií

Publikované: 16.09.2017 01:06:51

Do galérie boli pridané nové albumy:

Deň detí 2017: zobraziť album

Hokejbalový turnaj 2017: zobraziť album

Futbalový turnaj 2015: zobraziť album

Deň otcov 2017: zobraziť album

Obecné brigády - oprava rigolu pri ceste: zobraziť album

Obecné brigády - oprava odstrešia na dome smútku: zobraziť album

Obecné brigády - rekonštrukcia zadnej miestnosti pre DHZ: zobraziť album


Do albumu „Historické foto“ boli pridané nové fotografie:

Horný Lieskov - historické foto: zobraziť albumNové dokumenty - september 2017
Nové dokumenty - september 2017

Publikované: 11.09.2017 22:35:02

Zmluva na poskytnutie služieb v systéme zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa podľa Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (plasty, sklo, papier, kovy a tetrapaky), ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou Megawaste Slovakia s.r.o.

336 KB Md5: 63c84c73fd33675abca2e65fc19b78ac free access
Detaily / Zmluva - separovaný zber - Megawaste s.r.o..pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2017-09-11 21:33:25 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie. Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť Obci Horný Lieskov ako prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie a Obec Horný Lieskov sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

960 KB Md5: 863ee32b92343b97212d37967e34022f free access
Detaily / Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2017-09-05 22:32:36 , Kategória: Zmluvy


Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 29/2010 zo dňa 29.06.2010, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. ako zhotoviteľom a obcou Horný Lieskov ako objednávateľom. Dôvodom je ukončenie vývozu separovaných zložiek odpadu spoločnosťou Chudovský, a.s.. Novým vývozcom separovaných zložiek odpadu (sklo, plasty, tetrapaky) bude spoločnosť Megawaste s.r.o.

147 KB Md5: c8cec446d7bab77039ca097da265be1e free access
Detaily / Dohoda o ukončení zmluvy - Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-08-31 21:18:41 , Kategória: Zmluvy


Mandátna zmluvy pre projekt „Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry“. Projekt by bol realizovanýtorý by sa realizoval v amfiteátri „pod Smriečím“, resp. v jeho tesnej blízkosti. V rámci projektu by bol vybudovaný prístrešok s posedením a grilom, kuchynka so skladom, predajné stánky, detské ihrisko, rozšírený a vyasfaltovaný tanečný parket a vedľa areálu by boli postavené šatne, sociálne zariadenie + vybudovaná príjazdová cesta.

864 KB Md5: d9946658adafce2607a7d61cbd5a452e free access
Detaily / Mandátna zmluva - trávenie voľného času.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2017-08-31 21:29:11 , Kategória: Zmluvy7. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
7. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 02.09.2017 21:30:38
zobraziť

Pozývame Vás na 7. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 10. septembra 2017 od 13:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

10. september 2017, 13:00 hod.
areál „pod Smriečím“.


Večerné premietanie filmu VŠETKO ALEBO NIČ
Večerné premietanie filmu VŠETKO ALEBO NIČ

Publikované: 02.09.2017 20:51:38
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva občanov na večerné premietanie filmu „VŠETKO ALEBO NIČ“ (r.2017), ktoré sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 08.09.2017 (t.j. v piatok) od 20:00 hod. Premietať sa bude na veľkorozmerné plátno. O občerstvenie je postarané. Vstup je zdarma.

Informácie o filme nájdete na ČSFD - VŠETKO ALEBO NIČ.

V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie bude konať v náhradnom termíne.OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.

Publikované: 01.09.2017 20:25:08
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 20.09.2017 08:00 hod. do 20.09.2017 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.Nové dokumenty - august 2017
Nové dokumenty - august 2017

Publikované: 31.08.2017 20:12:22

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch (bližšie informácie o tomto systéme sú prílohou č.1 tejto zmluvy). S touto zmluvou súvisí aj zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory - Zmluva o spracovaní osobných údajov...

4 MB Md5: ca5ab496fe5b7fb068d0c4c2c94d7460 free access
Detaily / Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.pdf


Stiahnuté 7x, Pridané: 2017-07-31 20:00:44 , Kategória: Zmluvy


Zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory.
S touto zmluvou súvisí aj Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.

1 MB Md5: 6a0d54d2ed39e59030ad1d76f5ece08d free access
Detaily / Zmluva o spracovaní osobných údajov...pdf


Stiahnuté 7x, Pridané: 2017-07-31 20:04:13 , Kategória: Zmluvy


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

85 KB Md5: 8efa499be2ed7879af7abf9cd2d8dddb free access
Detaily / Plán kontr. činnosti obce - 2. polrok 2017 - návrh.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-07-15 20:47:59 , Kategória: Ostatné


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3000€ pre Dobrovoľný požiarny zbor v Hornom Lieskove na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

2 MB Md5: f4edecdd325022fa16ef8d952862480a free access
Detaily / Zmluva č. 37110 o poskytnutí dotácie DPO-SR.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2017-05-30 20:52:54 , Kategória: ZmluvyHasičská sútaž - pozvánka
Hasičská sútaž - pozvánka

Publikované: 14.08.2017 18:26:28
zobraziť

DHZ Horný Lieskov v spolupráci s Obecným úradom v Hornom Lieskove a Trenčianskym samosprávnym krajom Vás srdečne pozýva na hasičskú sútaž spojenú s oslavami 90-teho výročia založenia DHZ Horný Lieskov. Hasičská sútaž sa uskutoční dňa 20. augusta 2017 (t.j. v nedeľu) na hasičskom ihrisku v Obci Horný Lieskov (pri miestnom amfiteátri).Zdravá voda - slávnostná svätá omša s procesiou
Zdravá voda - slávnostná svätá omša s procesiou

Publikované: 07.08.2017 15:38:35
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje všetkým návštevníkom kaplnky „Zdravá voda“, že dňa 13. augusta 2017 (t.j. v nedeľu) o 14:00 hod. sa na tomto mieste uskutoční slávnostná svätá omša. Procesia ku kaplnke „Zdravá voda“ začne o 13:00 hod. od rímsko-katolíckeho Kostola sv. Kríža v Hornom Lieskov za sprievodu dychovej hudby Lieskovanka. V prípade nepriaznivého počasia sa svätá omša uskutoční v Kostole v Hornom Lieskove.Nové dokumenty - júl 2017
Nové dokumenty - júl 2017

Publikované: 01.08.2017 19:33:26

Vyhodnotenie podaných návrhov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru UKPS v Hornom Lieskove dňa 28.07.2017. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže výbor UKPS vyhodnotil ako víťaza č.2 a zmluvu uzavrie s MILK s.r.o., Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica.

51 KB Md5: 1e8dc782e9ebfc48375581a86588995e free access
Detaily / UKPS - Zápisnica z otvárania obálok.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2017-07-28 19:16:52 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu: Výstavba viacúčelového ihriska, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti (prolongáciu) kontokorentného úveru Municipálny úver – Superlinka zo dňa 27.06.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište-Niva a s tým súvisiacimi záležitosťami, ktoré je potrebné zabezpečiť, informáciu o potrebe zabezpečenia dočasnej náhrady za vedúcu obecnej knižnice, poďakovanie starostu za pomoc pri zorganizovaní podujatia Deň matiek, informácie o rekonštrukcii predajne potravín a predbežnom termíne ich opätovného otvorenia, informáciu o podaní žiadosti na Správu ciest TSK ohľadom odstránenie havarijného stavu na jednom z úsekov cesty č.III/06153.

60 KB Md5: 505ffe2b0b06b8456094412af23a2a8e free access
Detaily / Uznesenie z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-05-29 22:55:01 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.1/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.03.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje VZN obce Horný Lieskov č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, výsledky vykonanej dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutou na Obecnom úrade), začiatok výstavby amfiteátra.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest na cintoríne v našej obci, informáciu poslankyne Ivany Pšenákovej o dočasnom zatvorení Obecnej knižnice v Hornom Lieskove do konca marca 2017, informácie o pláne kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa budú konať v obci Horný Lieskov v roku 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov dňa 28.06.2017.

66 KB Md5: ede8469bab1716a68dbc4573fda1ba18 free access
Detaily / Uznesenie z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-03-25 22:41:44 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.5/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: 8. Zmena zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a 9. Plán odmeňovania poslancov v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017 a finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2017, 2018 a 2019, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a vzdanie sa odmien poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách v roku 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove konanej dňa 08.11.2016, informácie o projekte obecného kompostoviska.

62 KB Md5: 3b35559999595b82b594ab17e88284f7 free access
Detaily / Uznesenie z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2016-12-25 22:02:40 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaDychfest 2017 s DH Straňanka
Dychfest 2017 s DH Straňanka

Publikované: 20.07.2017 01:34:07
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na jubilejný 10. ročník dychfestu. Okrem špičkových účinkujúcich dychových kapiel obohatí program festivalu aj spevák, moderátor a zabávač Franta Uher z Lanžhota, ktorý bude celý program sprevádzať, moderovať a určite Vás poteší aj jeho spoločné vystúpenie s našou kapelou.

Na tohtoročnom dychfeste sa predstavia nasledujúce kapely: DH TEXTILANKA (Trenčín), DH ZÁHORIENKA (Stupava), DH SEDMEROVANKA (Sedmerovec), DH ZÁHOŘANÉ (Prostrední Bečva - ČR) a nebude chýbať ani organizátor dychfestu - DH LIESKOVANKA.

DYCHFEST 2017 - 10. ročník festivalu

DH STRAŇANKA, FRANTA UHER z Lanžhota

DH TEXTILANKA - DH ZÁHORIENKA - DH SEDMEROVANKA - DH ZÁHOŘANÉ

DYCHFEST 2017 - 23. júl 2017, od 14:00 hod.
areál „pod Smriečím“


Nové dokumenty - jún 2017
Nové dokumenty - jún 2017

Publikované: 21.06.2017 19:48:20

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

268 KB Md5: 44b70ab3a3efa382369957679f015dcd free access
Detaily / Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2017-06-21 19:10:20 , Kategória: ZmluvyDeň otcov v areáli „pod Smriečím“
Deň otcov v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 14.06.2017 11:21:05
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva otcov s rodinami zo širokého okolia na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa otcov, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2017 od 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie detí z MŠ Horný Lieskov a detí z našej obce, vystúpenie imitátora Michaela Jacksona, vystúpenie kúzelníka, súťažné hry pre otcov s deťmi, premietanie fotografií z predchádzajúcich ročníkov, tvorivé dielne pe deti a jazda na koníkoch. O občerstvenie je samozrejme postarané. Pre súťažiacich sú pripravené vecné ceny. Pripravené budú aj KOLOTOČE.Banská Štiavnica - poznávací výlet
Banská Štiavnica - poznávací výlet

Publikované: 01.06.2017 19:46:42
zobraziť

Výbor Klubu dôchodcov v Hornom Lieskove oznamuje, že usporiada koncom júna alebo začiatkom júla 2017 poznávací zájazd do Banskej Štiavnice. Tento zájazd sa uskutoční iba v prípade dostatočného záujmu. Prihlásiť sa môžete u p. Mutňanskej alebo p. Michálkovej.

Banská Štiavnica je starobylé banícke mesto, ktoré tak ako bolo kedysi bohaté na striebro a zlato, je dnes bohaté na legendy, úžasné miesta a kultúrne bohatstvá.


Bližšie informácie nájdete v dokumente pdf:  Divadlo Púchov - Kapelo, polku hrej!
Divadlo Púchov - Kapelo, polku hrej!

Publikované: 01.06.2017 19:15:42
zobraziť

Obec Horný Lieskov dáva do pozornosti 1. ročník seriálu koncertov dychovej hudby. Koncerty budú prebiehať v divadle v Púchove. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Púchov - Rastislav Henek. Koncert DH Lieskovanky bude dňa 29. augusta.UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie, zápisnica
UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie, zápisnica

Publikované: 31.05.2017 17:23:13
zobraziť

Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Horný Lieskov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov.

1 MB Md5: 7774cf1d1a8d55a16f08cf23158b9e4a free access
Detaily / UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2017-05-31 17:17:58 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Návrh zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely.

653 KB Md5: a1f06273fa4f24a9d83d52f34e156d5b free access
Detaily / Zmluva o nájme pozemkov - návrh.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2017-05-31 17:16:00 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Vyhodnotenie podaných návrhov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru UKPS v Hornom Lieskove dňa 28.07.2017. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže výbor UKPS vyhodnotil ako víťaza č.2 a zmluvu uzavrie s MILK s.r.o., Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica.

51 KB Md5: 1e8dc782e9ebfc48375581a86588995e free access
Detaily / UKPS - Zápisnica z otvárania obálok.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2017-07-28 19:16:52 , Kategória: UKPS Horný LieskovNové dokumenty - máj 2017
Nové dokumenty - máj 2017

Publikované: 17.05.2017 19:54:29

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov vyhlasuje v zmysle §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov.
V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v termíne 28.06.2017 (streda).

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: Obecný úrad v Hornom Lieskov
b) čas konania voľby: 17:00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne Obecného úradu v Hornom Lieskove najneskôr do 14.06.2017 do 17:00 hod.

126 KB Md5: 10f09af3da824a8ebf894e67bbba7a35 free access
Detaily / Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.pdf


Stiahnuté 64x, Pridané: 2017-05-17 19:27:17 , Kategória: Ostatné


Darovacia zmluva so spoločnosťou Raven a.s. o poskytnutí materiálnej pomoci (materiál v hodnote 700,00 €) na rekonštrukciu zadnej miestnosti v bývalej obecnej škole, ktorá bude po rekonštrukcii dočasne slúžiť ako požiarna zbrojnica, keďže priestory hasičskej zbrojnice v kultúrnom dome sú obmedzené a budú využité na vybudovanie sociálnych zariadení pri kultúrnom dome. V tomto roku sa Obec Horný Lieskov zapojí tiež do projektu na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Súčasťou zmluvy je tiež zoznam poskytnutého tovaru – stavebného materiálu a dodací list. Ostatné potrebné materiály ako elektroinštalačný materiál, okná, dvere, obklady a pod. ako aj realizáciu prác spojených s rekonštrukciou si obec zabezpečí z vlastných zdrojov.

4 MB Md5: 4760f5a696e2f9cd41411a70bc956a94 free access
Detaily / Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2017-04-01 20:47:35 , Kategória: ZmluvyDeň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 11.05.2017 19:57:28
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva matky a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2017 o 13:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie DH Lieskovanka a vystúpenie detí z MŠ. O občerstvenie je samozrejme postarané.OZNAM - odstávka vody
OZNAM - odstávka vody

Publikované: 10.04.2017 14:45:34
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že dňa 11. 04. 2017 v čase od 07:30 – 13:00 bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode odstávka vody, týkajúca sa rodinných domov od súpisného čísla 163 po súpisné číslo 182, ďalej č.d. 49, 188, 189 a 191.

Preto je potrebné, aby sa majitelia týchto rodinných domov so zriadenými vodovodnými prípojkami dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody, t. j. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky.Veľký Piatok 2017 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2017 - výlet do prírody

Publikované: 10.04.2017 13:15:11
zobraziť

Nastal čas, kedy sa na Veľký Piatok znovu po roku stretneme a podnikneme výlet do prírody, poopekáme ryby a nadýchame sa čerstvého vzduchu :-). Cieľom výletu bude vrch Snožek 688m.n.m, ale ak by sa počasie vydarilo, môžeme kráčať aj ďalej podľa vzájomnej dohody zúčastených.


AKTUALIZÁCIA - 14.04.2017, 22:00:

Počasie tento rok nakoniec vyšlo na výbornú. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší ročník :-).
Fotky z výletu nájdete v galérií - zobraziť.
7. ročník Hokejbalového turnaja
7. ročník Hokejbalového turnaja

Publikované: 01.04.2017 19:19:27
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 9 . apríl 2017 (nedeľa)
 • Začiatok: 11:00 hod.
 • Štartovné: 20 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Zápis tímov je potrebné nahlásiť najneskôr do 08. apríla 2017
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný LieskovNové dokumenty - marec 2017
Nové dokumenty - marec 2017

Publikované: 20.03.2017 20:13:41

Dodatok č.1 k darovacej zmluve, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Darovacia zmluva - KN-C 642/26.

447 KB Md5: 485ae8a4c2318b9b663c8a99e78bf169 free access
Detaily / Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2017-03-20 18:30:22 , Kategória: Zmluvy


VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

148 KB Md5: 03628ef49f0db06999a5624280709cfc free access
Detaily / VZN č.1/2017.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2017-04-01 20:53:55 , Kategória: VZNOZNAM - odstávka vody
OZNAM - odstávka vody

Publikované: 19.03.2017 12:45:17
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že dňa 20. 03. 2017 v čase od 07:30 – 13:00 bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode odstávka vody, týkajúca sa rodinných domov od súpisného čísla 81 po súpisné číslo 110, t.j horný koniec obce.

Preto je potrebné, aby sa majitelia týchto rodinných domov so zriadenými vodovodnými prípojkami dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody, t. j. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky.Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 02.03.2017 21:36:37
zobraziť

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov


na deň 2. apríla 2017 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.Nové dokumenty - február 2017
Nové dokumenty - február 2017

Publikované: 27.02.2017 18:32:04

Návrh VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

148 KB Md5: 761372ebba45661503bc9072fb83bbc1 free access
Detaily / VZN č.1/2017 - návrh.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2017-02-27 18:02:58 , Kategória: VZNFašiangy 2017
Fašiangy 2017

Publikované: 20.02.2017 23:44:26
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou pečeného mäska, klobás, jaterníc, tlačenky, kapustnice a ďalších zabíjačkových špecialít.

Podujatie sa uskutoční v Kultúrnom dome Horný Lieskov dňa 25. februára 2017 (sobota) od 19:00 hod. Do tanca Vám bude hrať DH Lieskovanka, vstup ZDARMA, zabíjačkové špeciality ZDARMA.

V tento istý deň sa uskutoční aj fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka od 11:00 hod.Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

Publikované: 17.02.2017 23:16:02
zobraziť

Materská škola Horný Lieskov vyhlasuje zápis detí na školský rok 2017/2018. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť počas prevádzky MŠ od 7,00 hod. do 15,30 hod. počas mesiaca apríl. Vypísanú a potvrdenú od lekára je potrebné ju vrátiť do 31. mája 2017 riaditeľke školy v Hornom Lieskove.

K septembru 2017 môžeme prijať 8 detí. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31.08.2017. (Vyhláška MŠSR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole).Verejná schôdza v KD - 19. február 2017
Verejná schôdza v KD - 19. február 2017

Publikované: 16.02.2017 02:28:04
zobraziť

Starosta obce Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na tradičné diskusné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

19. februára 2017 t.j. v nedeľu o 15:00 hod.

Program:
 • zhodnotenie prác, kultúrnych a športových podujatí za roky 2015 a 2016,
 • plán obecných prác na rok 2017,
 • plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017,
 • diskusia,
 • záver.Nové albumy v galérií
Nové albumy v galérií

Publikované: 15.02.2017 22:44:41

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Mikuláš 2016: zobraziť album

Olympiáda seniorov 2016: zobraziť albumDarujte 2 percentá dane
Darujte 2 percentá dane

Publikované: 01.02.2017 21:17:41
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje, že je možné poukázať 2 percentá zo zaplatenej dane fyzických osôb za rok 2016 a to aj niektorému z občianskych združení pôsobiacich v našej obci.Nové dokumenty - január 2017
Nové dokumenty - január 2017

Publikované: 19.01.2017 22:03:21

Darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

K tejto zmluve sa viaže aj dodatok č.1: Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.

268 KB Md5: eca8ec9c1a00438670c0399bc66bfaef free access
Detaily / Darovacia zmluva - KN-C 642/26.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2017-01-19 21:58:44 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - december 2016
Nové dokumenty - december 2016

Publikované: 31.12.2016 16:04:23

Zmluvy o nájme nebytových priestorov, konkrétne priestorov Kultúrneho domu v Hornom Lieskov, ktorá je uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov (prenajímateľ) a Poľovníckym združením Roháč (nájomca). Zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Nájomné je symbolických 1€/rok. Nájomca je na základe zmluvy oprávnený využívať predmet nájmu za účelom organizovania výborov a schôdzí poľovného združenia v počte 10 výborov a schôdzí za rok. Nájomca sa zároveň zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi jeden krát do roka divinové mäso pre potreby prenajímateľa (k organizácii podujatí, posedení a podobne).

250 KB Md5: 243b007c3595e8b24b278ead52e92060 free access
Detaily / Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2016-12-31 14:40:34 , Kategória: Zmluvy


V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

38 KB Md5: 8bc604220ce958ec95fb244b962f14e9 free access
Detaily / Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2016-12-16 20:33:22 , Kategória: Rozpočty


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2016, uznesením č.5 B.2./2016.

Príjmy bežného rozpočtu: 143973 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 €
Príjmové finančné operácie: 0 €
Príjmy spolu: 143973 €
Výdavky bežného rozpočtu: 142673 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 0 €
Výdavkové finančné operácie: 1300 €
Výdavky spolu: 143973 €
Hospodárenie celkom: 0 €

V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

95 KB Md5: b6eaeeddef0bebd28a2a025a8e091ee3 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2017.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2016-12-16 20:25:02 , Kategória: Rozpočty


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 1. polrok 2017 pre obec Horný Lieskov.

355 KB Md5: 2ccf3c0ea98ba4e7a8b3b9971db4b08b free access
Detaily / Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2016-12-14 22:48:16 , Kategória: Ostatné


Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená so spoločnosťou Enviropol s.r.o., OZ, ktorá bude vykonávať vo vlastnom mene zber, prepravu a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu. Prílohou tejto zmluvy sú aj cenové podmienky zhodnotenia odpadov.

940 KB Md5: c2c5915e817436934b77a8e7d32b0bc9 free access
Detaily / Zmluva - Enviropol s.r.o. - služby v odpadovom hosp..pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2016-12-31 15:35:11 , Kategória: Zmluvy


V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom. Dokument obsahuje informácie o charakteristických identifikačných znakoch podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom. Tieto informácie sú pre využitie zamestnancami, ktorí prichádzajú do styku so zásielkami v prvom kontakte, ale aj pre ostatných pracovníkov našej obce. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia odporúča, aby každá obec zabezpečila informovanie verejnosti o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky zverejnením na internetovej stránke obce alebo na verejnej tabuli.

925 KB Md5: 99b877624c73c65b2f1dc8c86943ddba free access
Detaily / Informácie o nebezpečných zásielkach.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2016-12-05 22:52:56 , Kategória: Ostatné


Správa nezávislého audítora za rok 2015. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák.

167 KB Md5: 2b021c324c71ca1e43365c2f7f8e5bdc free access
Detaily / Správa audítora k účt. závierke k 31.12.2015.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2016-12-05 22:08:00 , Kategória: Ostatné


Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky obce Horný Lieskov za rok končiaci 31. decembra 2015 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácií a výsledkoch hospodárenia obce k 31.12.2015 v súlade so Zákonom o účtovníctve. Súčasťou dokumentu je aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou.

233 KB Md5: dcac653c8a336c82b1377289a55a832e free access
Detaily / Vyhlásenie k účt. závierke obce Horný Lieskov k 31.12.2015 .pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2016-12-01 21:28:14 , Kategória: OstatnéVšetko dobré do Nového roku 2017... :-)
Všetko dobré do Nového roku 2017... :-)

Publikované: 29.12.2016 22:57:15

Všetko dobré do Nového roku 2017, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Vianočný punč
Vianočný punč

Publikované: 24.12.2016 10:05:41
zobraziť

Obec Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na Vianočný punč, ktorý bude pre Vás pripravený po skončení polnočnej svätej omše, ktorá sa bude konať v rímsko-katolíckom kostole Sv. Kríža dňa 24. decembra 2016 od 22.00 hod.

Vianočný punč sa bude podávať pred budovou starej obecnej školy po skončení polnočnej svätej omše v čase od 23.00 hod. až do „vyčerpania zásob“.

S vianočnými koledami zároveň vystúpi Dychová hudba Lieskovanka, tešíme sa na príjemné stretnutie.Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 24.12.2016 10:01:05


Nový album v galérií
Nový album v galérií

Publikované: 14.12.2016 23:25:34

Do galérie bol pridaný nový album Horný Lieskov - historické foto. Ak máte aj vy zábery z dávnych čias našej obce, budeme radi, ak nám ich zašlete.OZNAM - pozastavenie prevádzky potravín
OZNAM - pozastavenie prevádzky potravín

Publikované: 30.11.2016 12:25:58
zobraziť
- - - OZNAM - - -
Pozastavenie prevádzky potravín a dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

Oznamujeme našim občanom, že počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín bude obec Horný Lieskov zabezpečovať dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá ponúka na predaj pekárenské výrobky každý utorok podvečer. Okrem tohto dňa budú do našej obce dovážané pekárenské výrobky aj vo štvrtok a v sobotu ráno. Objednávku na požadované pekárenské výrobky si bude potrebné nahlásiť telefonicky alebo osobne na obecnom úrade v Hornom Lieskove a to do 12.00 hodiny predchádzajúceho dňa, t.j. objednávky na štvrtok bude potrebné nahlásiť do stredy do 12.00 hod. a objednávky na sobotu bude potrebné nahlásiť do piatku do 12.00 hod., aby mohla byť táto hromadná objednávka v dostatočnom predstihu nahlásená do pekárne v Lysej pod Makytou. Objednávky budú nabalené v pekárni do tašiek a s pribaleným pokladničným dokladom dovezené do našej obce. Objednávky budú následne vydávané občanom v kultúrnom dome v Hornom Lieskove. Prvá objednávky je možné nahlasovať na túto sobotu, t.j. 3.12.2016, zoznam ponúkaných pekárenských výrobkov bude vyvesený aj v informačných tabuliach obce.

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou nájdete tu: pekareň - cenník.pdfNové dokumenty - november 2016
Nové dokumenty - november 2016

Publikované: 30.11.2016 10:41:48

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá bude počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín zabezpečovať obec Horný Lieskov dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

71 KB Md5: 5850c7579a0a855d40be4d106909c53a free access
Detaily / Lysá - cenník pekárenských výrobkov.pdf


Stiahnuté 168x, Pridané: 2016-11-30 12:38:51 , Kategória: Ostatné


V návrhu rozpočtu na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

32 KB Md5: 4831058adb40e93a2f57afa9222ee53a free access
Detaily / Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-11-28 22:40:30 , Kategória: Rozpočty


Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2017, ktorý bude podaný na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov.

Príjmy bežného rozpočtu: 143973 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 €
Príjmové finančné operácie: 0 €
Príjmy spolu: 143973 €
Výdavky bežného rozpočtu: 142673 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 0 €
Výdavkové finančné operácie: 1300 €
Výdavky spolu: 143973 €
Hospodárenie celkom: 0 €

V návrhu rozpočtu na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

62 KB Md5: 5ccc1e23c96a03a28618d2673dfbc362 free access
Detaily / Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov pre rok 2017.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-11-28 22:31:36 , Kategória: Rozpočty


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2015 podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnej závierky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

488 KB Md5: 1823aca4724422533550059560ae6558 free access
Detaily / Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 20x, Pridané: 2016-11-23 22:23:22 , Kategória: Zmluvy


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.septembra 2016.

50 KB Md5: 4cda598cb6501dc99314d7672aac2cd1 free access
Detaily / Uznesenie z 28.09.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-11-07 21:27:14 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: „9. Schvaľovanie zámeru - Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“,„10. Schvaľovanie Zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie k IBV v lokalitách Podlúčie a Sedlište II“, ďalej Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na II. polrok 2016, zastavovaciu štúdiu k výstavbe troch rodinných domov v lokalite „Zákosie“, na pozemkoch parc. č. KN-C 90/1, KN-C 93/1, KN-C 95, KN-C 96, k. ú. Horný Lieskov, prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zámer k zamýšľanej stavbe: “Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“, zadanie k spracovaniu urbanistickej štúdie IBV v lokalitách “Podlúčie a Sedlište II“ v obci Horný Lieskov, vypovedanie Nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 18.09.2008 z dôvodu uplynutia doby nájmu.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ruší VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schválené uznesením č.9 B.3./2011 dňa 14.12.2011 na základe protestu prokurátora

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie protest prokurátora zo dňa 26.08.2016 proti VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, informáciu poslanca Jozefa Šveca o možnom vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, informáciu o nedostatočnom počte uchádzačov o zamestnanie vhodných na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci.

76 KB Md5: f05feeafca7d585166ced42ca8f59ace free access
Detaily / Uznesenie z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-11-07 21:28:14 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, delegovanie člena do Školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove, zrušenie VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schvaľovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte.

194 KB Md5: 94938f57cc7a2cfed792070797fd64a9 free access
Detaily / Zápisnica z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-11-07 21:30:31 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové fotky v galérií - Halloween 2016
Nové fotky v galérií - Halloween 2016

Publikované: 14.11.2016 22:22:38

Sekcia Pre najmenších:

Halloween 2016: zobraziť albumNové dokumenty - október 2016
Nové dokumenty - október 2016

Publikované: 18.10.2016 20:10:04

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2016-0922. Dodatok určuje výšku príspevku obce na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017 až 2019 vo výške 1€ na obyvateľa obce ročne.

291 KB Md5: 4ed0163d59e4a894cfbcc0e76e78d74b free access
Detaily / Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-10-19 22:06:08 , Kategória: Zmluvy


Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.

53 KB Md5: d5a1594a87d8b4017569d049b61af1b0 free access
Detaily / Uznesenie z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-10-18 20:05:32 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Zmluva na spracovanie žiadosti (manažment projektu) o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. V rámci projektu je možné pre obec získať komunálnu techniku (traktor, vlečku, štiepkovač), pre ktorú by bol postavený prístrešok a bolo by tiež vybudované obecné kompostovisko formou prístrešku s kontajnermi.

597 KB Md5: fd9635dea8eeb8782c06cf490cadd457 free access
Detaily / Zmluva o manažmente projektu.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2016-10-03 20:28:29 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny. Tento dodatok má platnosť od 01.10.2016 do 31.12.2018. Uzatvorením tohto dodatku obec Horný Lieskov získa pre svoje odberné miesta výhodnejšie ceny na dodávku elektriny podľa platného a účinného Cenníka dodávky elektriny TOP W1 16-18.

435 KB Md5: 1cfd842d7e05d99bb464666404183ef2 free access
Detaily / Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-10-05 20:36:41 , Kategória: Zmluvy


Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov platný od 13.10.2016.

278 KB Md5: 56965f0658a9c2d2d1a7807b826f3623 free access
Detaily / Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2016-09-15 20:20:50 , Kategória: Ostatné


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2016:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o. , so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

58 KB Md5: 0a48abbe85aa2a4a53e22e53c3c45c73 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-09-12 20:15:00 , Kategória: OstatnéNové fotky v galérií - leto 2016
Nové fotky v galérií - leto 2016

Publikované: 18.10.2016 15:52:03

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie.:

Sekcia Festivaly a podujatia:

1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky: zobraziť album

Deň otcov 2016: zobraziť album

Sekcia Turnaje a súťaže:

Futbalový turnaj 2016 - 6.ročník: zobraziť album

Hokejbalový turnaj 2016 - 6.ročník: zobraziť album

Sekcia Pre najmenších:

Deň detí 2016: zobraziť album

Sekcia Obecné brigády:

Sv. omša v areáli „pod Smriečím“: zobraziť album

Výmena sv. kríža nad „Zdravou vodou“: zobraziť album

Rekonštrukcia materskej školy: zobraziť album

Oprava pódia v areáli „pod Smriečím“: zobraziť album

Osádzanie lavičiek pri „Zdravej vode“: zobraziť album

Oprava sály kultúrneho domu: zobraziť album1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky
1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky

Publikované: 15.09.2016 15:14:46
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na 1. stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.septembra 2016 o 12:45 hod. pred rímskokatolíckym kostolom sv. Kríža v Hornom Lieskove.

Program stretnutia:
 • Stretnutie príslušníkov rodu Kudlík - Lieszkovszky a ich príbuzných začne o 13:00 hod. sv. omšou, ktorú odslúži kňaz Banskobystrickej diecézy Mgr. Tomáš Fusko, OFMCap.
 • Po svätej omši nasleduje spoločné fotografovanie účastníkov stretnutia pred kostolom sv. Kríža.
 • Registrácia a zápis do kroniky obce v kultúrnom dome v Hornom Lieskove.
 • Úvodný príhovor starostu obce Horný Lieskov.
 • Prednáška na tému: „História rodu Lieszkovszky z Horného Lieskova a jeho významní členovia“.
 • Na záver stretnutia spoločenská časť programu - vzájomné spoznávanie účastníkov a voľná diskusia.


AKTUALIZÁCIA - 27.09.2016, 19:00:

Foto zo stretnutia nájdete na: zobraziť album

Článok venovaný tomuto stretnutiu nájdete v sekcíí O obci: rodu Kudlík - Lieszkovszky6. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
6. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 06.09.2016 08:47:20
zobraziť

Pozývame Vás na 6. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 11. septembra 2016 od 13:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

11. september 2016, 13:00 hod.
areál „pod Smriečím“.

AKTUALIZÁCIA:

Fotky z turnaja nájdete v galérií - zobraziť.Zdravá voda - slávnostná svätá omša s procesiou
Zdravá voda - slávnostná svätá omša s procesiou

Publikované: 15.08.2016 22:43:07
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje všetkým návštevníkom kaplnky „Zdravá voda“, že dňa 21. augusta 2016 (t.j. v nedeľu) o 14:00 hod. sa na tomto mieste uskutoční slávnostná svätá omša. Procesia ku kaplnke „Zdravá voda“ začne o 13:00 hod. od rímsko-katolíckeho Kostola sv. Kríža v Hornom Lieskov za sprievodu dychovej hudby Lieskovanka bude pokračovať k „lipám pri kríži“ nad „Zdravou vodou“ z dôvodu posvätenia nového kríža umiestneného na tomto mieste. Následne bude procesia pokračovať k samotnej kaplnke „Zdravá voda“. V prípade nepriaznivého počasia sa svätá omša uskutoční v Kostole v Hornom Lieskove.


AKTUALIZÁCIA - 21.08.2016:

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa svätá omša presúva do areálu „pod Smriečím“.Nové dokumenty - august 2016
Nové dokumenty - august 2016

Publikované: 02.08.2016 21:15:03

Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 12. júna 2016.

669 KB Md5: 4aa3dbe4bcf9325599b5d83df4015c65 free access
Detaily / Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2016.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2016-07-06 18:18:10 , Kategória: Zmluvy


Zmluva so spoločnosťou Komplet Stav s.r.o., ktorá zabezpečuje stavebné práce pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“.

659 KB Md5: cc26faa664a37bb017afb2e74d165b61 free access
Detaily / Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2016-07-07 18:22:11 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie - dodatok č.1 aj s prílohami.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.

1 MB Md5: 7d382556f5282c3490e7851546752d2c free access
Detaily / Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2016-08-02 20:20:12 , Kategória: Zmluvy


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Obecný úrad Horný Lieskov: Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.

645 KB Md5: a3bd4966b5d10575911a360fe970e5ec free access
Detaily / Zmluva medzi SSE a Materskou školou.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2016-08-03 19:27:33 , Kategória: Zmluvy


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A. Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu Horný Lieskov.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu: Zmluva medzi SSE a Materskou školou.

645 KB Md5: 0a181982bd59c54542ac3e5316dac8b0 free access
Detaily / Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-08-08 18:31:34 , Kategória: ZmluvyDychfest 2016 s DH Gloria
Dychfest 2016 s DH Gloria

Publikované: 20.07.2016 01:24:31
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na 9. ročník dychfestu. Pri tejto príležitosti bude DH Lieskovanka oslavovať aj 90-te výročie svojho založenia. Počas dňa sa o zábavu tradične postarajú dychové hudby zo širokého okolia. Tento rok k nám po dlhšej dobe zavíta a na večernej zábave do tanca zahrá DH GLORIA. Hlavný organizátor dychfestu - DH LIESKOVANKA pri príležitosti osláv bude aj hudobne doprevádzať VLADA KUMPANA, ktorý prijal pozvanie. Na tohtoročnom dychfeste sa predstavia nasledujúce kapely: DH LIESKOVANKA (Horný Lieskov), DH LEŠKOVANKA (Leškovice (ČR)), DH MOŠTEŇANKA (Moštenec), DH HOĽAZŇANKA (Plevník-Drienové), DH KOLÁROVIČANKA (Kolárovice) a DH SEBEDRAŽSKÁ KAPELA (Sebedražie).

DH LIESKOVANKA - 90-te výročie svojho založenia

DH GLORIA - VLADO KUMPAN


DH LEŠKOVANKA - DH MOŠTEŇANKA - DH HOĽAZŇANKA
DH KOLÁROVIČANKA - DH SEBEDRAŽSKÁ KAPELA

Dychfest - 24. júl 2016, od 13:30 hod.
areál „pod Smriečím“

AKTUALIZÁCIA - 25.07.2016, 19:00:

Foto z Dychfestu nájdete na: DYCHFEST 2016 - foto.

DH Lieskovanka - skúška s Vladom Kumpanom: DYCHFEST 2016 - skúška s Vladom Kumpanom - video.Nové dokumenty - jún 2016
Nové dokumenty - jún 2016

Publikované: 23.06.2016 23:53:58

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

191 KB Md5: f3f865c1a9b86af5d3f6f012d1fd548a free access
Detaily / Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-23 23:49:43 , Kategória: Zmluvy


Program: hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, schvaľovanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove, schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru, schvaľovanie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, príprava osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov.

160 KB Md5: 2e790fb416b76ae7041a01ab9bcaa220 free access
Detaily / Zápisnica z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-06-25 23:30:13 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.2/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 02.05.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove podľa predloženého zoznamu, predĺženie platnosti „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 v sume 10000€ o ďalší rok, VZN obce Horný Lieskov č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, prípravu osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o úprave verejného priestranstva – ihriska pri areáli „pod Smriečím“.

57 KB Md5: 640baeae4960f2c9e2eac583a97ba6a8 free access
Detaily / Uznesenie z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-06-25 23:32:23 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 02. mája 2016.

41 KB Md5: 2b78012497109b8656880c3d02ad4779 free access
Detaily / Uznesenie z 02.05.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-25 23:36:37 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 2. polrok 2016 pre obec Horný Lieskov.

149 KB Md5: e07ad098b625a6afc6623b1cb803b9c1 free access
Detaily / Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2016-06-27 20:53:56 , Kategória: Ostatné


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Natur-Pack a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Horný Lieskov.

1 MB Md5: 90f9d9aa5dd6b453038ce2892685f2fe free access
Detaily / Zmluva - nakladanie s odpadmi obalov.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2016-06-27 18:06:58 , Kategória: Zmluvy


Oznam spoločnosti SPP a.s. týkajúci sa novely trestného zákona o neoprávnenom odbere zemného plynu v súvislosti s novými sankciami týkajúcimi sa neoprávneného odberu platnými od 01.07.2016.

275 KB Md5: 1c90d273a591e38f467597493668f280 free access
Detaily / SPP a.s. - oznam - novela trestného zákona.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2016-06-28 20:11:09 , Kategória: OstatnéDeň otcov v areáli „pod Smriečím“
Deň otcov v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 15.06.2016 23:53:51
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva otcov s rodinami zo širokého okolia na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa otcov, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2016 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie detí z MŠ Horný Lieskov a detí z našej obce, ukážka jazdy na cross bicykli, súťažné hry pre otcov s deťmi, kultúrne vystúpenie klientov z CSS Nádej a prezentácia najmodernejšej technológie silikónových pokrývok a rukavíc. O občerstvenie je samozrejme postarané. Pre súťažiacich sú pripravené vecné ceny. Tešíme sa na vašu účasť.Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“
Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 08.06.2016 12:26:49
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na Memoriál Jozefa Baroša, krajskú postupovú súťaž a prehliadku malých dychových hudieb dňa 12. júna 2016 o 14:30 v areáli „pod Smriečím“.

Predstavia sa nasledujúce dychové hudby:
 • DH Chynorianka (Chynorany)
 • DH Považská Veselka (Považská Bystrica)
 • DH Chabovienka (Horná Súča)
 • DH Lieskovanka (Horný Lieskov)

Taktiež sa predstaví aj mažoretkový súbor YVETT z Dulova. Vstupné 1€, deti zdarma.Deň detí v areáli „pod Smriečím“
Deň detí v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 03.06.2016 01:02:58
zobraziť

Obec Horný Lieskov a obecná knižnica pozývajú deti, rodičov a priateľov na zábavné popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí dňa 5. júna 2016 o 15:00 hod. Vstupné: „maškrtný tanier“. Príďte s nami osláviť deň plný zábavy smiechu a prekvapení.

Pozn.: V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Kultúrnom dome Horný Lieskov.Nové dokumenty - máj 2016
Nové dokumenty - máj 2016

Publikované: 12.05.2016 23:40:22

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Lieskov.

676 KB Md5: 7f798a8ff21409271630f873ee2e64d8 free access
Detaily / VZN č.1/2016.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2016-05-02 18:13:59 , Kategória: VZN


Zmluva o dielo so spoločnosťou ASFA-KDK, s.r.o. (verejné obstarávanie), kde predmetom zmluvy je obnova krytu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov. Projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

1004 KB Md5: 9774bca29a82a094b6350a04ec42c027 free access
Detaily / Zmluva o dielo - miestne komunikácie - obnova.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2016-05-10 22:26:41 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Prima Slovakia, s.r.o., kde predmetom zmluvy je projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť Sedlište-Niva“. Aj keď projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejného obstarávanie na zhotoviteľa diela.

1 MB Md5: 068b3ea3b5094e388fca9e57f0a3f82d free access
Detaily / Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu (Sedlište, Niva).pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2016-05-13 21:31:25 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Horný Lieskov“.

572 KB Md5: 7303ca1f6c95b6db0d377052a56b0f1c free access
Detaily / Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 121x, Pridané: 2016-05-19 00:32:08 , Kategória: Zmluvy


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Toto je finálna verzia dokumentu.

5 MB Md5: 5a6f0da48867ef78b3186fa0087a0aa2 free access
Detaily / PHSR Horný Lieskov 2015-2025 - finálna verzia.pdf


Stiahnuté 111x, Pridané: 2016-05-12 23:33:51 , Kategória: Ostatné


Zmluva týkajúca sa poskytovania verejných služieb a zmluvu o pôžičke k O2 paušálu - prestup so služobným telefónnym číslom z Telekomu. Zmluva sa týka aj nového telefónu.

3 MB Md5: 32a4a088dd2ead57ec82651e631b467c free access
Detaily / Zmluva so spoločnosťou Telefonica O2.pdf


Stiahnuté 192x, Pridané: 2016-05-12 23:36:17 , Kategória: Zmluvy


Dokument z valného zhromaždenia UKPS Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 03.04.2016 v KD Horný Lieskov (oznam o zhromaždení). Dokument obsahuje uznesenie z tohto valného zhromaždenia UKPS, správu o činnosti revíznej komisie k 31.12.2015 v UKPS Horný Lieskov, zoznam prevedených prác za rok 2015, správu OLH k obhospodarovaniu lesných pozemkov vo vlastníctve UKPS Horný Lieskov a plán činnosti spoločenstva na rok 2016.

1 MB Md5: 8df437859a3f909cd010863bee655b13 free access
Detaily / UKPS Horný Lieskov - správa z 03.04.2016.pdf


Stiahnuté 127x, Pridané: 2016-05-12 23:49:51 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Program: zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2015, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, informácie o príprave projektových zámerov.

152 KB Md5: 7d80374c50a7ced54a49808ee60bc3b0 free access
Detaily / Zápisnica zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2016-06-03 00:11:58 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.1/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 17.02.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Ing. Miroslav Kiseľa a PaeDr. Katarína Kiseľová, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Vojtech Kubiš.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2015, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o priebehu opráv sály kultúrneho domu.

56 KB Md5: 16a0bf5b2652346e0b0ee1e5e8784d80 free access
Detaily / Uznesenie zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2016-06-03 00:12:15 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 17.februára 2016.

41 KB Md5: 2c35f14c974bc993a97dfb536224ddfa free access
Detaily / Uznesenie zo 17.02.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2016-06-03 00:12:28 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaDeň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 03.05.2016 19:09:57
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva matky a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 08. mája 2016 o 15:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie DH Lieskovanka a vystúpenie detí z MŠ. O občerstvenie je samozrejme postarané.6. ročník Hokejbalového turnaja
6. ročník Hokejbalového turnaja

Publikované: 10.04.2016 22:46:18
zobraziť
 • Miesto: hokejbalové ihrisko Tŕstie - 16 . apríl 2016 (sobota)
 • Začiatok: 11:00 hod.
 • Štartovné: 20 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 11
 • Herný systém: 5+1
 • Zápis tímov je potrebné nahlásiť najneskôr do 15. apríla 2016
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný Lieskov

AKTUALIZÁCIA:

Fotky z turnaja nájdete v galérií - zobraziť.Nové dokumenty - apríl 2016
Nové dokumenty - apríl 2016

Publikované: 07.04.2016 18:02:20

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202 so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pri projekte „Rekonštrukcie priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“ v rámci pridelenej dotácie z Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

463 KB Md5: 13fcb74134e69651232fc97c1f4ed090 free access
Detaily / Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2016-04-07 17:37:14 , Kategória: ZmluvyZUŠ - prijímacie skúšky 2016
ZUŠ - prijímacie skúšky 2016

Publikované: 31.03.2016 02:08:41
zobraziť

Základná umelecký škola v Považskej Bystrici oznamuje rodičom, žiakom a záujemcom, že v dňoch 11.-21. apríla 2016 od 14:00 do 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do hudobného a literárno-dramatického odboru pre školský rok 2016/2017.Veľký Piatok 2016 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2016 - výlet do prírody

Publikované: 20.03.2016 16:49:07
zobraziť
 • Trasa a cieľ výletu: štart je samostatne z jednotlivých obcí, ďalej cestou po hrebeni až na Podskalský Roháč.
 • Miesto a čas začiatku výletu (platí pre Horný Lieskov): o 8:30 pred Miestnou knižnicou.
 • Čo potrebujem?: zdravé nohy, minerálku, ryby, dobré topánky a aj nejaké drobné nakoľko je plánovaná zastávka v Podskalí v miestnom pohostinstve :-).
 • Čas návratu: medzi 16:00 až 17:00 ;-)
 • Riešenie pre prípad nepriaznivého počasia: opekačka pri „Zdravej vode“.
 • Ďalšie informácie na facebooku: Veľký Piatok 2016 - Výlet do prírody.

AKTUALIZÁCIA - 25.03.2016, 21:00:

Počasie vyšlo na výbornu, účasť tiež - 34 ľudí a dvaja psi :-). ĎAKUJEME, stretneme sa znovu o rok!
Fotky z výletu nájdete v galérií - Veľký Piatok 2016 alebo tiež na facebooku - Veľký Piatok 2016 - Výlet do prírody.Nové dokumenty - marec 2016
Nové dokumenty - marec 2016

Publikované: 15.03.2016 19:34:37

Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov platný od 01/2016, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne.

307 KB Md5: e619a2c5e861316c1d6bb2223595ba11 free access
Detaily / Knižničný poriadok (2016).pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2016-03-13 20:15:32 , Kategória: Ostatné


Uznesenie č.5/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 14.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2016, 2017 a 2018, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), plat starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z.z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2015 vo výške základného funkčného platu zvýšeného o 10 %, t. j. 858€ (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku za rok 2014) x 1,49 (násobok mzdy pre obec do 500 obyvateľov) x 1,10 (10%-né navýšenie mzdy) = 1407€, zaokrúhlene na celé EURO nahor od 01.01.2016., nájomnú zmluvu na nájom plynárenského zariadenia formou Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ uzavretú medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2014 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii v obci, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

70 KB Md5: 815b1d24d6f65f60c54e0aeb497b6287 free access
Detaily / Uznesenie z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-03-31 01:29:41 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Ahoj, Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest) v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky pre umožnenie elektronickej komunikácie obecného alebo mestského úradu s občanmi, ukladanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií v IS DCOM a získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy.

1 MB Md5: 1cb545a820a7c9b2538e33030c6ea121 free access
Detaily / Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2016-03-31 01:40:51 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPOSR). Dotácia je v sume 2000€ a je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horný Lieskov. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

1 MB Md5: 8ff08f61af2ab14d41df3f1b7b1a352b free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdf


Stiahnuté 178x, Pridané: 2016-03-31 01:48:22 , Kategória: Zmluvy


Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Ceny za vývoz a likvidáciu sa nachádzajú v dokumente.

174 KB Md5: e9a77bc0410504c4959365ee92fc4e52 free access
Detaily / Oznámenie - vývoz splaškových vôd.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2016-03-31 01:52:06 , Kategória: Ostatné


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, komplexná kontrolná činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

57 KB Md5: efe917efad8c3a82b9741a15065de56f free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2016-03-31 01:56:27 , Kategória: OstatnéValné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 07.03.2016 12:33:46
zobraziť

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov

na deň 3. apríla 2016 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.Nové fotky v galérií - február 2016
Nové fotky v galérií - február 2016

Publikované: 11.02.2016 21:24:43

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Fašiangy 2016: zobraziť album

Klub dôchodcov - posedenie pri guláši 2015: zobraziť album

Obecná knižnica - otvorenie po rekonštrukcii: zobraziť album

DHZ - stavba stožiara a hasičskej základne: zobraziť album

Rekonštrukcia verejného osvetlenia: zobraziť album

Oprava schodov pred domom smútku: zobraziť albumNové dokumenty - február 2016
Nové dokumenty - február 2016

Publikované: 11.02.2016 20:18:31

Zmluva o združení finančných prostriedkov. Ide o združenie finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie na projekt domáceho kompostovania v členských obciach Občianskeho združenia Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj obec Horný Lieskov. V rámci tohto projektu bude obec Horný Lieskov žiadať o kompostéry na domáce kompostovanie pre občanov obce (do každej domácnosti jeden kompostér) a tiež o štiepkovač a malotraktor.

249 KB Md5: 605f2f8123e513667e2fd2a8854ea7ea free access
Detaily / Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2016-02-11 20:09:33 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

1 MB Md5: 917adf121c3b96d10d59060440ce1ae3 free access
Detaily / Zmluva o nájme plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2016-02-11 20:09:47 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

1 MB Md5: b6cb9e8438ad2f25f324b2eff0e847de free access
Detaily / Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2016-02-11 20:09:59 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva.

379 KB Md5: cdc46c7396445391d9a4831bb62a96be free access
Detaily / Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2016-01-04 21:44:15 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

698 KB Md5: c03712a3007c0ff7a0a680bf7f486cae free access
Detaily / Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentu štúdie.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2016-01-04 20:24:10 , Kategória: ZmluvyFašiangy 2016
Fašiangy 2016

Publikované: 02.02.2016 22:06:53
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zabíjačku. Podujatie sa uskutoční pred Obecným úradom v Hornom Lieskove dňa 06. februára 2016 (sobota) počas celého dňa.. Vstup ZDARMA, zabíjačkové špeciality ZDARMA.

V tento istý deň sa uskutoční aj fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka od 11:00 hod.

AKTUALIZÁCIA - 11.02.2016:

Do galérie pribudli fotky z fašiangov: zobraziťOtvorenie vynovenej knižnice - pozvánka
Otvorenie vynovenej knižnice - pozvánka

Publikované: 15.01.2016 21:03:43
zobraziť

Pozvánka na otvorenie vynovenej knižnice v obci Horný Lieskov.

01. február 2016 o 16:00 hod.
Knižnica Horný Lieskov


Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov
Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov

Publikované: 14.01.2016 21:24:25

Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Európsky fond regionálneho rozvoja.

627 KB Md5: 6bbbf955d4c3309b49b2d8e04d479329 free access
Detaily / Verejné osvetlenie - ukončenie projektu.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2016-01-14 21:21:10 , Kategória: OstatnéVšetko dobré v Novom roku 2016... :-)
Všetko dobré v Novom roku 2016... :-)

Publikované: 30.12.2015 21:13:41

Všetko dobré v Novom roku 2016, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 24.12.2015 01:31:29


Nové dokumenty - 15. december 2015
Nové dokumenty - 15. december 2015

Publikované: 15.12.2015 20:37:59

Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 14. decembra 2015.

Príjmy bežného rozpočtu: 130910 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 107685 €
Príjmové finančné operácie: 71274 €
Príjmy spolu: 309842 €
Výdavky bežného rozpočtu: 124765 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 107685 €
Výdavkové finančné operácie: 77392 €
Výdavky spolu: 309842 €
Hospodárenie celkom: 0 €

43 KB Md5: 4c36525f315beda8f5e1f965ea558993 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2016.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2015-12-15 20:10:05 , Kategória: Rozpočty


Zmluva o dielo č.562/2015 - svetelnotechnicke meranie. Predmetom zmluvy je záverečné svetelnotechnické meranie po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia – meranie osvetlenia a vypracovanie protokolu z merania. Prostriedky vynaložené na vypracovanie svetelnotechnického merania budú zrefundované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov.

1 MB Md5: 332569e1d85bed92090092d33f68a2d7 free access
Detaily / Zmluva o dielo 562/2015 - svetelnotechnicke meranie.pdf


Stiahnuté 117x, Pridané: 2015-12-15 17:01:56 , Kategória: Zmluvy


Zmluva č.0970/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia je vo výške 40000EUR a poskytuje sa za účelom udržania kapacít Materskej školy v Hornom Lieskove formou rekonštrukcie jej priestorov.

1 MB Md5: 312a59796ebd9d8112dfb28f60b28273 free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2015-12-14 20:04:46 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o Municipálnom úvere č.15/008/15 - poskytnutie Municipálneho úveru vo výške 71246,92€ za účelom prefinancovania projektu Obnovy verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Po vykonaní kontroly realizácie projektu zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prebehne refundácia finančných prostriedkov, ktoré budú použite na splatenie úveru, pričom obci zostane 5%-na spoluúčasť vo výške 3562,92€, ktorá bude splatená z bežných zdrojov obce Horný Lieskov. Súčasťou zmluvy je aj Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru.

1 MB Md5: 127909b5698fa0a85a4eaaf47320b41e free access
Detaily / Zmluva o Municip. úvere č15/008/15 + blankozmenka.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2015-12-14 21:34:26 , Kategória: Zmluvy


Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Prílohou zmluvy je vzor Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

111 KB Md5: 567a097a04e52bea299676d443c0dfbe free access
Detaily / Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2015-12-08 20:04:30 , Kategória: Zmluvy


VZN č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v Obci Horný Lieskov.

58 KB Md5: 9680875de5094fd215f5e7e3db7755ca free access
Detaily / VZN č.4/2015.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2015-12-15 15:34:14 , Kategória: VZN


VZN č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Horný Lieskov.

55 KB Md5: 6c272bff01eb013c8e26d12677523b70 free access
Detaily / VZN č.3/2015.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2015-12-15 15:33:52 , Kategória: VZN


Uznesenie č.4/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov a schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS). Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2), zaradenie obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014–2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území, prijatie úveru vo výške 71246,92EUR na účely zabezpečenia financovania investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, ponuku od SPP a.s. na dodávku elektrickej energie, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informácie o priebehu podujatia Stretnutie veriacich, ktoré sa konalo dňa 30.08.2015 pri kaplnke Zdravá voda.

45 KB Md5: 25e647a5df33cf5353c97033d012555c free access
Detaily / Uznesenie z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2015-09-30 20:24:09 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové dokumenty - 09. december 2015
Nové dokumenty - 09. december 2015

Publikované: 09.12.2015 22:05:18

Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

387 KB Md5: 237ecda292301a0613d42d69adf6d047 free access
Detaily / Zmluva o dielo - miestne komunikácie - fin. príspevok.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2015-12-09 22:02:58 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov pre objednávateľa - obec Horný Lieskov. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

640 KB Md5: 7b5cc61528c31d4b3400c42d2bc3f8c9 free access
Detaily / Zmluva o dielo - miestne komunikácie - štúdia.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2015-12-09 21:58:20 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu s Ľubomírom Kožúrikom na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, cena za 1 hod. prác pri zimnej údržby miestnych komunikácií – odhŕňaní snehu je 20 EUR.

233 KB Md5: fb6d8bae46ebcb353d404087b9bd4205 free access
Detaily / Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu 2015.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2015-12-09 21:56:26 , Kategória: Zmluvy


Správa audítora za rok 2014. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák v správe uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

385 KB Md5: 9a16c74ccefa5894d2720bb79af90468 free access
Detaily / Správa audítora za rok 2014 + dodatok.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2015-12-09 21:51:54 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - 02. december 2015
Nové dokumenty - 02. december 2015

Publikované: 02.12.2015 16:12:37

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 08.12.2015 07:30 hod. do 08.12.2015 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

353 KB Md5: 7a8c1470d848041ddf62701a64e1aa68 free access
Detaily / Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 64x, Pridané: 2015-11-28 16:14:40 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - 01. december 2015
Nové dokumenty - 01. december 2015

Publikované: 01.12.2015 14:01:08

Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. Dodatok bol vyhotovený na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.

381 KB Md5: 2c61a1c6d3fd38654381ab0552fc58db free access
Detaily / Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2015-11-30 17:48:53 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2014 v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.

475 KB Md5: 33cd9858c9f764e693dcb405adfb316c free access
Detaily / Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2015-11-25 17:48:38 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o výpožičke podperných bodov so spoločnosťou SSE – Distribúcia, a.s., kde nám aj na základe rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá má onedlho prebiehať, dávajú do bezplatného prenájmu stĺpy elektrického osvetlenia k umiestneniu zariadení verejného osvetlenia - vedenia, svietidiel a rozvádzačov a tiež obecného rozhlasu.

638 KB Md5: a55bf60bee00ea05c1f9b7a7fd1c514d free access
Detaily / Zmluva o výpožičke podperných bodov.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2015-11-24 18:48:22 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. K zmluve bol vyhotovený aj dodatok na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Dodatok k zmluve: Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1e.

4 MB Md5: 3ae29c5ee8a27205732f4936cbba2ff0 free access
Detaily / Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2015-11-18 18:48:04 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie.

Dodatok č.1 k zmluve: Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.

10 MB Md5: 283ceed1ffb3155868586f44f1e5b216 free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2015-11-10 14:03:00 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete plynovodu. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúcich z právnych predpisov. Plynovod sa bude rozširovať v lokalite „Sedlište“ a náklady na rozšírenie distribučnej siete budú znášať majitelia rodinných domov, resp. rozostavaných rodinných domov, ktorí majú záujem o napojenie na distribučnú sieť plynovodu za účelom vykurovania, ohrevu TÚV a varenia. S pozdravom

2 MB Md5: 9989bfde582b122cade359f5cd94f15d free access
Detaily / Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.pdf


Stiahnuté 300x, Pridané: 2015-10-20 13:53:23 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.

542 KB Md5: cff0662d1f40d467afee6c8c6f588f44 free access
Detaily / Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2015-07-13 19:47:41 , Kategória: ZmluvyZmluva o grantovom účte - rekonštukcia MŠ
Zmluva o grantovom účte - rekonštukcia MŠ

Publikované: 29.10.2015 09:12:52

Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a Prima Bankou Slovensko a.s. Účet je potrebný k prijatiu dotácie, ktorú obec získala na rekonštrukciu priestorov materskej školy. Ide o dotáciu vo výške 40000€ (žiadosť bola na 60884,167€) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. V rámci rekonštrukciu je plánovaná výmena okien a dverí na celej budove a zateplenie stropov.

146 KB Md5: d08a397a64a5ac2b691ea108aedc0702 free access
Detaily / Zmluva o grantovom účte - rekonštukcia MŠ.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2015-10-29 09:00:12 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - 07. október 2015
Nové dokumenty - 07. október 2015

Publikované: 07.10.2015 20:56:21

Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a bankou Prima Banka Slovensko a.s. Grantový účet je potrebný pre projekt verejného osvetlenia.

148 KB Md5: 43d1cd1831c2233e1d75eb88ce2a03e2 free access
Detaily / Zmluva o grantovom účte.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2015-10-07 21:08:46 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2015-0606. Predmetom dodatku je platnosť zmluvy na dobu určitú a to do 31.12.2015.

173 KB Md5: b95f1c8f4746987a0bd28d7ef4d4348a free access
Detaily / Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2015-09-28 20:44:37 , Kategória: Zmluvy


Zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekomom na pevnú linku na obecnom úrade - jej predĺženie za výhodnejších podmienok.

426 KB Md5: 642c3a7332923d4f989b7f0dcbcb9280 free access
Detaily / Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2015-09-27 20:28:09 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - 25. september 2015
Nové dokumenty - 25. september 2015

Publikované: 25.09.2015 13:25:27

Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/003/14. Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Amortizácia úveru: 23.09.2016. Taktiež sa dopĺňa bod 5.9 a bod 15.12.

197 KB Md5: bc2a4ac03015dcd79d793ff1a0b1c744 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere č.15/003/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2015-09-25 13:17:16 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/005/15.

165 KB Md5: dd64f2c1877ebfe06659813c88c23858 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere č.15/005/15 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2015-09-25 13:19:43 , Kategória: ZmluvyNové fotky v galérií - september 2015
Nové fotky v galérií - september 2015

Publikované: 15.09.2015 14:35:42

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Olympiáda seniorov 2015: zobraziť album

Opravy pri OU a MŠ: zobraziť album

Obnova knižnice: zobraziť album

Budovanie priepustkov a žľabov: zobraziť album5. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
5. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 07.09.2015 21:28:07
zobraziť

Pozývame Vás na 5. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 13. septembra 2015 od 13:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

13. september 2015, 13:00 hod.
areál „pod Smriečím“.


Zdravá voda - slávnostná svätá omša s procesiou
Zdravá voda - slávnostná svätá omša s procesiou

Publikované: 16.08.2015 22:34:06
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje všetkým návštevníkom kaplnky „Zdravá voda“, že dňa 30. augusta 2015 (t.j. v nedeľu) o 14:00 hod. sa na tomto mieste uskutoční slávnostná svätá omša. Procesia ku kaplnke „Zdravá voda“ začne o 13:30 hod. od rímsko-katolíckeho Kostola sv. Kríža v Hornom Lieskov za sprievodu dychovej hudby Lieskovanka bude pokračovať až na toto miesto. V prípade nepriaznivého počasia sa svätá omša uskutoční v Kostole v Hornom Lieskove.


AKTUALIZÁCIA - 02.09.2015:

Fotky nájdete v galérií - zobraziť.Nové dokumenty - 17. augusta 2015
Nové dokumenty - 17. augusta 2015

Publikované: 16.08.2015 22:31:12

Zmluva o reklame č.ZOR-007-SF/2015. Obec Horný Lieskov sa zaväzuje zabezpečiť reklamu pre objednávateľa - Farma Horný Lieskov s.r.o. umiestnením loga spoločnosti Farma Horný Lieskov s.r.o. o rozmere 1m x 0,5m v amfiteátri obce Horný Lieskov v období od 01.07.2015 do 30.06.2016 tak, aby reklama plnila svoj účel. Zmluvné strany stanovili cenu za reklamné služby dohodou na 700€. Obec Horný Lieskov nie je platcom DPH, preto sa táto daň neúčtuje. Získané finančné prostriedky sú účelové a sú určené na nákup materiálu (cement, železo) potrebného na vybudovanie ďalších záchytných žľabov.

240 KB Md5: 2b442932999a6a1405cd5517a13b72e5 free access
Detaily / Zmluva o reklame - Farma Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2015-08-16 22:12:42 , Kategória: Zmluvy


Mandátna zmluva medzi obcou Horný Lieskov a zhotoviteľom - spoločnosťou MP Profit, s.r.o. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci opatrenia - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky z Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

823 KB Md5: a6e2291016f964af269ebc3e2f074114 free access
Detaily / Mandátna zmluva MP Profit - osvetlenie.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2015-07-17 22:24:24 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - 2. augusta 2015
Nové dokumenty - 2. augusta 2015

Publikované: 02.08.2015 12:34:09

Výročná správa obce Horný Lieskov za rok 2014.

385 KB Md5: dd099ede892acc708e18f4911e54adf9 free access
Detaily / Výročná správa - rok 2014.pdf


Stiahnuté 130x, Pridané: 2015-08-02 12:31:44 , Kategória: Ostatné


Záverečný účet je zostavený v súlade s § 16 ods. 54 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

102 KB Md5: 82b34035c548ee1b833c20ae0f7c5436 free access
Detaily / Záverečný účet - rok 2014.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2015-08-02 12:29:45 , Kategória: Ostatné


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, schvaľovanie VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, schvaľovanie prijatia úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne – Horný Lieskov, schvaľovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný Lieskov na roky 2015-2020, prerokovanie zmluvy o združení finančných prostriedkov z dôvodu schválenia finančného príspevku na vzdelávací projekt, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o projektových zámeroch obce Horný Liekov a poradenských službách pre obce v rámci Programu rozvoja vidieka 2014–2020, prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, príprava osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015.

59 KB Md5: 9384a78cb4bdc89bae2dc8e65df118f9 free access
Detaily / Zápisnica z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2015-05-02 12:03:34 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.2/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 15. apríla 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, prijatie úveru vo výške 16032,40€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva – Chodník na cintoríne – Horný Lieskov, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015–2020, zmluvu o združení finančných prostriedkov uzatvorenú medzi obcou Horný Lieskov a občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), plat starostu obce podľa Zákona NR SR č.253/1994 v znení neskorších predpisov a jeho 5 %-né navýšenie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, návrh na vybudovanie prepojovacieho chodníka a vytvorenie bezbariérového prístupu na cintoríne, informácie o projektových zámeroch obce v novom programovacom období na roky 2014–2020 a o podaných žiadostiach o dotáciu, informáciu o prípravách osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice.

38 KB Md5: ce463305ed698ca6573267b7b66a68ea free access
Detaily / Uznesenie z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2015-05-02 12:10:28 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. apríla 2015.

32 KB Md5: 9786c2aa1d98e66126ca8f74f897f0d4 free access
Detaily / Uznesenie z 15.04.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2015-05-02 12:18:53 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové fotky v galérií - júl 2015
Nové fotky v galérií - júl 2015

Publikované: 01.08.2015 16:38:38

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Prietrž mračien - júl 2014: zobraziť album

Výstavba - chodníky a betónová cesta na cintoríne: zobraziť album

Rekonštrukcia opornej steny a oplotenia pod kostolom : zobraziť album

Zrezávanie poškodenej lipy pri Koňušíkovi : zobraziť album

Oprava prepadnutej cesty pri Lukáčovi : zobraziť album

Rekonštrukcia priestorov pálenice : zobraziť albumZmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2 + blankozmenka
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2 + blankozmenka

Publikované: 24.07.2015 02:48:57

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14. Vystaviteľ zmenky - Obec Horný Lieskov ako prvému majiteľovi (reminentovi) - Prima banke Slovensko, a.s. vydáva zmenku popísanú v tejto dohode, ktorá je pri vydaní neúplná a má byť vyplnená majiteľom zmenky podľa dojednania v tejto dohode. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č.15/002/14 - kontokorentný úver.

300 KB Md5: 9b5974781834d1a36c273284f687d4a8 free access
Detaily / Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2015-07-27 21:44:09 , Kategória: Zmluvy


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Dodatok sa týka zmluvy - úver z roku 2014 k bežnému účtu, kde je dovolené prečerpanie. Toto prečerpania sa navyšuje zo sumy 4300€ na sumu 10000€ v prípade potreby, teda ak by boli potrebné okamžité finančné prostriedky (teda úver sa môže, ale aj nemusí čerpať). Dôvodom zmeny je snaha sa v rámci eurofondov zapájať do viacerých projektov, na čo je potrebné mať k dispozícii finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, verejné obstarávanie, spolufinancovanie a podobne.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

184 KB Md5: b2553847115ae2591fec655be15899d1 free access
Detaily / Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2015-07-24 02:36:27 , Kategória: ZmluvyZmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.3
Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.3

Publikované: 24.07.2015 02:46:36

Obsah dodatku dopĺňa zmluvu o nasledujúce body: V bode 5. Úročenie - bol doplnený bod 5.10 a v bode 15. Záverečné ustanovenia - bol doplnený bod 15.11.

125 KB Md5: d85ea9be5f44cee951d8db02eef2c3fe free access
Detaily / Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2015-07-24 02:25:50 , Kategória: ZmluvyZmluva o dielo č. STŠ 07/2015 - zhotovenie osvetlenia
Zmluva o dielo č. STŠ 07/2015 - zhotovenie osvetlenia

Publikované: 23.07.2015 16:04:48

Zhotoviteľ GALEN, s.r.o. sa zaväzuje zhotoviť svetlo-technickú štúdiu. Súčasťou štúdie bude aj príloha ZoNFP Krycí list svetlo-technickej štúdie. Názov projektu: Svetlo-technická štúdia (STŠ) pre obec Horný Lieskov. Dohodnutá cena za dielo je 1000€.
Objednávka k nahliadnutiu: 2015-07-č.STŠ 07/2015 - objednávka osvetlenia.

1 MB Md5: 2420060b9e5257bdd366921efdb87a38 free access
Detaily / Zmluva o dielo č. STŠ 07/2015 - zhotovenie osvetlenia.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2015-07-23 15:56:16 , Kategória: Zmluvy


Objednávka zhotovenia osvetlenia podľa zmluvy Zmluva o dielo č. STŠ 07/2015.

130 KB Md5: 8aecb9b0b356b2e39fcb636f749362ad free access
Detaily / 2015-07 - č. STŠ 07/2015 - objednávka osvetlenia.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2015-07-23 16:16:29 , Kategória: ObjednávkyAnnovská zábava s Borovienkou z Lančára
Annovská zábava s Borovienkou z Lančára

Publikované: 17.07.2015 19:24:35
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na tradičnú Annovskú zábavu s hudobnou skupinou Borovienka z Lančára. Zábava sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 26. júla 2015 od 15:00 hod. až do polnoci. Vstupné 3€. Do tanca ale aj na počúvanie Vám bude hrať hudobná skupina Borovienka z Lančára. Borovienka má 9 členov so zaujímavým obsadením nástrojov (husle, harmonika, 2 trúbky, trombón, klarinet, elektrická basa, tuba, bicie).

Annovská zábava
s hudobnou skupinou BOROVIENKA Z LANČÁRA

26. júla 2015, 15:00 - 24:00 hod.
areál „pod Smriečím“


Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1

Publikované: 23.06.2015 12:17:59

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom dodatku je zrušenie bodu 2.2.5.3 a nahradenie bodu nasledujúcim textom: 2.2.5.3. Amortizácia úveru: 22.06.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

167 KB Md5: 949284884ab47ebc9273804474c8b640 free access
Detaily / Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2015-06-23 12:09:12 , Kategória: ZmluvyDychfest 2015 s DH Šohajka
Dychfest 2015 s DH Šohajka

Publikované: 15.06.2015 21:27:34
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na 8. ročník dychfestu. Tento rok zavíta ku nám a na večernej zábave do tanca zahrá DH ŠOHAJKA. Počas dňa nás budú sprevádzať kapely DH LÚŽŇANKA (Liptovská Lužná), DH KRIŽOVIANKA (Križovany nad Dudváhom), DH POVAŽSKÁ VESELKA (Plevník-Drieňové) a samozrejme nebude chýbať ani DH LIESKOVANKA - hlavný organizátor dychfestu.

DH ŠOHAJKA - DH LÚŽŇANKA - DH KRIŽOVIANKA - DH POVAŽSKÁ VESELKA

Dychfest - 28. jún 2015, od 14:00 hod.
areál „pod Smriečím“


Deň otcov v areáli „pod Smriečím“
Deň otcov v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 09.06.2015 09:55:44
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva otcov s rodinami zo širokého okolia na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa otcov, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2015 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie detí z MŠ Horný Lieskov a základných škôl, Edo s akustickou gitarou a sólové piesne, vystúpenie folklórneho súboru Lipka, možnosť povozenia sa na koníkoch, súťažné hry pre otcov s deťmi, KOLOTOČE a vystúpenie dychovej hudby Lieskovanka. O občerstvenie je samozrejme postarané. Pre súťažiacich sú pripravené vecné ceny.Deň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 11.05.2015 22:12:56
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva matky a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 17. mája 2015 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie DH Lieskovanka a vystúpenie detí z MŠ. O občerstvenie je samozrejme postarané.Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15

Publikované: 24.04.2015 18:40:36

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je do 16032,40€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintorín - Horný Lieskov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

2 MB Md5: cb87086909215e3b953ac2069a2c1779 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15.pdf


Stiahnuté 66x, Pridané: 2015-04-24 18:36:16 , Kategória: ZmluvyZmluva o dielo PHSR 2014-2020
Zmluva o dielo PHSR 2014-2020

Publikované: 04.04.2015 23:45:52

Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2020 (PHSR). Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.2 predstavuje čiastku 350€.

592 KB Md5: bf15f6785b95318dffdca886a40cb0d4 free access
Detaily / Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2015-04-04 23:41:40 , Kategória: ZmluvyVeľký Piatok 2015 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2015 - výlet do prírody

Publikované: 27.03.2015 01:31:41
zobraziť
 • Trasa a cieľ výletu: podľa dohody/hlasovania na facebooku. (predbežný cieľ - Snožek (Úvoz) 688m.n.m)
 • Miesto a čas začiatku výletu: stretneme sa o 8:30 pred „Starou školou“
 • Čo potrebujem?: ako každý rok zdravé nohy a ducha, flašku... s minerálkou, ryby a dobrú náladu :-)
 • Čas návratu: nie je dôležitý, hlavne nech sedí počet :-)
 • Účastníci výletu: nadšenci z Horného Lieskova, Dolného Lieskova, Slopnej, Horného Mošteňca,..
 • Predbežný počet účastníkov: očakávame min. 15 ľudí + pár štvornohých štekáčov :-)
 • Riešenie pre prípad nepriaznivého počasia: opekačka pri Zdravej vode
 • Podrobné informácie na facebooku: Facebook - Veľký Piatok - Výlet do prírody

AKTUALIZÁCIA - 04.04.2015, 15:00:

Počasie tento rok nevyšlo, tak sme poopeklali neďaleko Zdravej vody podľa záložného plánu. Tento rok sa výletu zúčastnilo celkom 10 ľudí a dvaja psi :-)
Fotky z výletu nájdete v galérií - zobraziť.Nové albumy a fotky v galérií - marec 2015
Nové albumy a fotky v galérií - marec 2015

Publikované: 26.03.2015 23:14:49

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Hokejbalový turnaj 2015: zobraziť album

Obecná knižnica: zobraziť album

Deň detí 2014: zobraziť album

Haloween 2014: zobraziť album

Mikuláš 2014: zobraziť album5. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“
5. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 10.03.2015 23:23:59
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 14 . marec 2015 (sobota)
 • Začiatok: 16:00 hod. (tento rok po 1. krát pod umelým osvetlením)
 • Štartovné: 15 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Zápis tímov je potrebné nahlásiť najneskôr do 13. marca 2015
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný Lieskov a BALU Group s.r.o.

AKTUALIZÁCIA:

Fotky z turnaja nájdete v galérií - zobraziť.

Výsledky z turnaja - zobraziť.Fašiangy 2015
Fašiangy 2015

Publikované: 13.02.2015 01:03:34
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou pečeného bravčového mäska. Podujatie sa uskutoční v Kultúrnom dome dňa 14. februára 2015 (sobota). Začiatok je o 19:00, vstup ZDARMA, pečeného bravčové mäsko ZDARMA a do tanca zahrá DH Lieskovanka.

V tento istý deň sa uskutoční aj fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka od 11:00 hod.Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 30.01.2015 15:27:07
zobraziť

Predseda výboru Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov

na deň 1. marca 2015 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.Všetko dobré v Novom roku 2015... :-)
Všetko dobré v Novom roku 2015... :-)

Publikované: 01.01.2015 12:00:00

Všetko dobré v Novom roku 2015, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 24.12.2014 12:00:00

Oheň v krbe tíško praská, v očiach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne a šťastné Vianoce... :-) ::::... lieskov.sk ...::::Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015

Publikované: 15.12.2014 18:00:40

Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2014.

Príjmy bežného rozpočtu: 1074155 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 30329 €
Príjmové finančné operácie: 16032 €
Príjmy spolu: 153776 €
Výdavky bežného rozpočtu: 103457 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 34287 €
Výdavkové finančné operácie: 16032 €
Výdavky spolu: 153776 €
Hospodárenie celkom: 0 €

45 KB Md5: 1089dab2ace62d282e1ec48e81be2c66 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2015.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2014-12-15 18:00:46 , Kategória: RozpočtyUstanovujúce obecné zastupiteľstvo 2014
Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo 2014

Publikované: 10.12.2014 23:34:36
zobraziť

Starosta obce Horný Lieskov zvoláva dňa 15. decembra 2014, t.j. v pondelok o 17:30 hod. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade v Hornom Lieskove.Nové dokumenty - 02. decembra 2014
Nové dokumenty - 02. decembra 2014

Publikované: 02.12.2014 23:43:12

Zmluva o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Ide o verejnú telefónnu službu - 042/4353128 s programom Biznis linka 50 a viazanosťou 24 mesiacov za akciovú cenu 14€/mesiac.

516 KB Md5: c5e4d16ce960c2d07e67575fab195f8d free access
Detaily / Zmluva - Telekom Biznis linka 50.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2014-12-02 23:29:40 , Kategória: Zmluvy


Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2015, ktorý bude podaný na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2014.

47 KB Md5: 4fe8ffdcf597a2fa6be25a6230a610a9 free access
Detaily / Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov pre rok 2015.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2014-11-26 18:40:22 , Kategória: RozpočtyKV2014 - výsledky - obec Horný Lieskov
KV2014 - výsledky - obec Horný Lieskov

Publikované: 21.11.2014 00:16:38

Výsledky komunálnych volieb 2014 - volieb do orgánov samosprávy obce Horný Lieskov, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014.

22 KB Md5: c50b1745ac2572ca890883fff4cfe9b2 free access
Detaily / KV2014 - výsledky - obec Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 146x, Pridané: 2014-11-20 23:58:03 , Kategória: Komunálne voľby 2014Nové albumy v galérií - november 2014
Nové albumy v galérií - november 2014

Publikované: 08.11.2014 14:11:32

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Vianočné posedenie pre dôchodcov 2013: zobraziť album

Futbalový Turnaj 2014 - 4.ročník: zobraziť album

Výstavba prístrešku pred kostolom: zobraziť albumKV2014 - Zoznam registrovaných kandidátov
KV2014 - Zoznam registrovaných kandidátov

Publikované: 09.10.2014 12:02:05

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014 v obci Horný Lieskov: pre voľby starostu obce:

 • 1. Ing. Andrej Torda, 29r., starosta obce, Horný Lieskov 161, nezávislý kandidát

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva:
 • 1. Drahoslava Košútová, 35r., pracovníčka UKPS Horný Lieskov, Horný Lieskov 164, nezávislý kandidát
 • 2. Ing. Jozef Lukajka, 55r., THP pracovník, Horný Lieskov 36, SMER – sociálna demokracia
 • 3. Mgr. Jana Melicheríková, 44r., administratívna pracovníčka, Horný Lieskov 47, SMER – sociálna demokracia
 • 4. Vladimír Šarlay, 30r., SZČO, Horný Lieskov 94, nezávislý kandidát
 • 5. Ivana Šulyová, 32r., nákupkyňa, Horný Lieskov 170, nezávislý kandidát
 • 6. Jozef Švec, 28r., robotník, Horný Lieskov 177, nezávislý kandidát

V obci Horný Lieskov je jeden volebný obvod, v ktorom sa volí 5 poslancov.


HTML verzia: Voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva 2014.

35 KB Md5: 17ee45974af7a4718020568c2c35d7dd free access
Detaily / Zoznam zaregistrovaných kandidátov.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2014-10-09 11:37:26 , Kategória: Komunálne voľby 2014Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14

Publikované: 30.09.2014 23:45:34

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je 15615,28€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva cintorína v Hornom Lieskove v rámci Programu rozvoja vidieka SR2007-2013.

2 MB Md5: 57e48727da973b9d2d2fdc5f8884a654 free access
Detaily / Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14.pdf


Stiahnuté 77x, Pridané: 2014-09-30 23:40:02 , Kategória: Zmluvy4. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
4. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 18.09.2014 23:55:37
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na 4. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 28. septembra 2014 od 13:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

28. september 2014, 13:00 hod.
areál „pod Smriečím“.


Prehľad vybraných dokumentov
Prehľad vybraných dokumentov

Publikované: 09.09.2014 01:03:49

VZN č.1/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov.

50 KB Md5: 405cf1e2adfeb2bd68278f5ea7a42723 free access
Detaily / VZN č.1/2014.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2014-08-18 17:39:38 , Kategória: VZN


Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad. Cena za odvoz jednej nádoby kuchynského odpadu je 7€ bez DPH za jednu nádobu do 50 litrov.

312 KB Md5: 6e83e47bcb8ccad451554e736262ba63 free access
Detaily / Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2014-08-08 17:20:51 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku č. 7800033. Poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave. Príspevok je určený pre projekt modernizácie verejného priestranstva cintorína - prístreška. Výška príspevku je 13012,73€, čo predstavuje 100% celkových nákladov na projekt. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. júna 2015.

3 MB Md5: 106f581f8a83dcec5b7003e7ed3b63cb free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.7800033.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2013-10-06 18:17:05 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - chodník. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

1 MB Md5: 7ad121efdfdc18524d35bcf74e1470fc free access
Detaily / Zmluva č.374 - Cintorin - chodník.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2012-08-12 22:14:29 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - prístrešok. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

1 MB Md5: 30ac2ce8d3ce3a309befee36536e90ef free access
Detaily / Zmluva č.374 - Cintorin - prístrešok.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2012-08-10 22:03:36 , Kategória: ZmluvyGaléria - leto 2014 - nové fotky z obecných brigád
Galéria - leto 2014 - nové fotky z obecných brigád

Publikované: 15.08.2014 00:35:11

Do galérie Obecné brigády boli pridané 2 nové albumy:
Výstavba detského ihriska a Prekrytie kaplnky na Zdravej vode.Nové dokumenty - 28. júla 2014
Nové dokumenty - 28. júla 2014

Publikované: 28.07.2014 20:02:14

Uznesenie č.2/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov), plat starostu obce podľa Zákona NR SR č.253/1994 v znení neskorších predpisov, zastavovaciu štúdiu k výstavbe 2 rodinných domov a príspevok 50€ na narodené dieťa v roku 2014 v obci Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, plánované opravy v priestoroch pálenice v roku 2014, informáciu o prebiehajúcom výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove, prípravu osláv Dňa matiek dňa 11. mája 2014, výsledok auditu verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov, informáciu o využívaní eurofondov v období 2014-2020 - IROP a problémy s túlavými psami na území obce Horný Lieskov.

37 KB Md5: 3c6ccf027ada0dc4432f6f265952b705 free access
Detaily / Uznesenie z 23.04.2014.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2014-04-23 19:03:25 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaPrehľad zmlúv - rok 2014
Prehľad zmlúv - rok 2014

Publikované: 28.07.2014 19:47:01

Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom zneškodnenia a uloženia odpadu. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Cena služieb sa mení v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 41,50€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. a dopravné náklady vrátane DPH.

127 KB Md5: d6803a852b185509935ba685e3e5a245 free access
Detaily / Dodatok č. 2 k zmluve Zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2014-06-30 18:50:22 , Kategória: Zmluvy


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom vývozu komunálneho odpadu. S ohľadom na zmeny prevedené v Zmluve na zneškodnenie odpadu sa mení doba platnosti tejto zmluvy na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti podľa zmluvy zo dňa 28.12.2011.

121 KB Md5: 6efeece98c87a3b2efb17cce85b8af40 free access
Detaily / Dodatok č.2 k zmluve Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2014-06-30 18:45:35 , Kategória: Zmluvy


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 08. júna 2014.

640 KB Md5: 240d33056dff5a1db08cf5fc5c0a4e63 free access
Detaily / Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2014.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2014-06-17 18:40:01 , Kategória: Zmluvy


Zmluva medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou HELEPCO s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie Programu odpadového hospodárstva (POH) podľa zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov a schválenie POH na príslušnom úrade životného prostredia. Cena za vypracovanie POH je 120€ + DPH.

468 KB Md5: 231139d8a93f7097228707e4f22a805b free access
Detaily / Zmluva o poradenstve v odpadovom hospodárstve.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2014-04-02 18:34:57 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností z katastrálneho územia Horný Lieskov. Dodávateľom je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ).

435 KB Md5: a6d4469bc2baa43f8855bbd1199f3a4d free access
Detaily / Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2014-03-20 18:28:43 , Kategória: Zmluvy


Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013 (pozemok pod tabuľu), ktorá bola uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou MAS Naše Považie. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom pozemku sa dojednávana na 1€ počas celej doby trvania nájmu. Nájomné v sume 1€ bude splatné, ku dňu ukončenia nájmu, t.j. 31. decembra 2020.

167 KB Md5: 2e0ccefd98dd722fa3aa236c08c875b2 free access
Detaily / Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2014-02-10 18:14:52 , Kategória: Zmluvy


Predmetom zmluvy je záväzok komisionára - spoločnosti Le Cheque Dejeuner s.r.o. zariadiť obchodné záležitosti ohľadom povinnosti stravovania a to na základe jedálnych kupónov Chéque Déjeuner. Podrobné informácie sa nachádza v dodatku zmluvy, ktorý je súčasťou priloženého dokumentu.

561 KB Md5: 933320439f76f06feab974019941114f free access
Detaily / Komisionárska zmluva - jedálne kupóny.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2014-02-06 17:54:05 , Kategória: ZmluvyDychfest 2014 s DH Drietomanka
Dychfest 2014 s DH Drietomanka

Publikované: 23.06.2014 18:00:00
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na 7. ročník dychfestu. Tento rok zavíta ku nám a na večernej zábave do tanca zahrá DH DRIETOMANKA. Počas celého dňa nás budú sprevádzať kapely DH LIDEČANKA, z obce Lidečko, z ďalekého východu DH ORDZOVIANKA z obce Ordzovany, okres Levoča, taktiež vystúpia naši susedia DH MOŠTEŇANKA a samozrejme nebude chýbať ani DH LIESKOVANKA - hlavný organizátor dychfestu. A aby nič nechýbalo, máme pripravený bonus - pozvanie prijala aj heligonkárka a speváčka VLASTA MUDRÍKOVÁ. Podujatím Vás bude sprevádzať ZUZANA GLABAZŇOVÁ.

DH DRIETOMANKA - DH LIDEČANKA - VLASTA MUDRÍKOVÁ

Dychfest - 5. júl 2014, 15:00 - 2:00 hod.
areál „pod Smriečím“

AKTUALIZÁCIA - 12.07.2014, 13:00:

Fotky už zhromažďujeme, pár ich nájdete aj na - povazska.sme.sk.Deň otcov v areáli „pod Smriečím“
Deň otcov v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 16.06.2014 20:51:42
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva otcov s rodinami a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa otcov, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2014 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie detí z MŠ Horný Lieskov, divadelné vystúpenie detí z miestnej knižnice, akustické gitary Edo a Maťo, vystúpenie DH Lieskovanka a pripravené sú aj súťažné hry pre otcov s deťmi a KOLOTOČE. O občerstvenie je samozrejme postarané.Zelená Modrá 2014
Zelená Modrá 2014

Publikované: 10.06.2014 12:08:54
zobraziť

Slovenská speleologická spoločnosť, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy so spoluorganizátormi Vás pozývajú na 4. ročník ZELENÁ MODRÁ dňa 28. júna v Čelkovej Lehote a 29.júna v Pružinskej Dúpnej jaskyni.Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“
Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 02.06.2014 23:59:26
zobraziť

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a obec Horný Lieskov Vás srdečne pozývajú na Memoriál Jozefa Baroša, krajskú súťažnú prehliadku malých dychových hudieb dňa 8. júna 2014 o 14:30 v areáli „pod Smriečím“.

Súťažne sa predstavia nasledujúce dychové hudby:
 • DH KRÁSINKA (Dolná súča)
 • DH POVAŽSKÁ VESELKA (Plevník-Drienové)
 • DH CHABOVIENKA (Horná Súča)

Memoriál zaháji DH LIESKOVANKA spolu s mažoretkovým súborom NELLY, CVČ Včielka (Púchov) slávnostným pochodom po obci. DH Lieskovanka vystúpi aj po skončení súťažnej prehliadky.

Vstupné 1€ (deti zdarma). Výťažok zo vstupného bude použitý na rekonštrukciu Obecnej knižnice v Hornom Lieskove. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.Deň detí v areáli „pod Smriečím“
Deň detí v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 27.05.2014 10:58:00
zobraziť

Obec Horný Lieskov a obecná knižnica pozývajú deti a rodičov spoločne osláviť Medzinárodný deň detí dňa 1. júna 2014 o 14:00 hod. Príďte s nami osláviť deň plný zábavy smiechu a prekvapení.

Pozn.: V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Kultúrnom dome Horný Lieskov.Deň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 06.05.2014 10:24:32
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva matky a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2014 o 15:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie DH Lieskovanka a vystúpenie detí z MŠ a miestnej knižnice Horný Lieskov. O občerstvenie je samozrejme postarané.

AKTUALIZÁCIA - 27.05.2014, 10:00:

Fotky z podujatia nájdete v galérií - zobraziť.Hokejbalový turnaj 2014 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY
Hokejbalový turnaj 2014 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY

Publikované: 05.05.2014 21:02:23

Výsledky zo 4. ročníka hokejbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil dňa 23. marca 2014 v areáli „pod Smriečím“.

Fotky z turnaja nájdete tu.

prejsť na výsledkyVeľký Piatok 2014 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2014 - výlet do prírody

Publikované: 16.04.2014 02:19:31
zobraziť

AKTUALIZÁCIA - 18.04.2014, 18:00:

Počasie vyšlo na výbornu, bolo krásne slnečno, vial príjemný vietor. Cieľom výletu bol vrch Snožek 688m.n.m. Tento rok sa výletu zúčastnilo celkom 15 ľudí a dvaja psi :-)
Fotky z výletu nájdete v galérií - zobraziť.Nové albumy v galérií - 16. apríl 2014
Nové albumy v galérií - 16. apríl 2014

Publikované: 16.04.2014 02:09:09

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie:

Stretnutie dôstojným pánom farárom Jozefom Sudorom pri kostole a posedenie pre pracujúcich, ktorí pomáhali pri rekonšštrukcií kostola:
zobraziť album

Annovská zábava 2013:
zobraziť album

Hokejbalový Turnaj 2014 - 4.ročník:
zobraziť albumPozvánka na verejnú schôdzu - 13.04.2014
Pozvánka na verejnú schôdzu - 13.04.2014

Publikované: 11.04.2014 18:48:33
zobraziť

Starosta obce Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na tradičné diskusné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2014, t. j. v nedeľu o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hornom Lieskove.

PROGRAM:

V rámci stretnutia s občanmi budú zhodnotené práce, kultúrne a športové podujatia, ktoré sa vykonali, resp. uskutočnili v roku 2013. Zároveň bude predstavený plán prác na rok 2014 a rovnako tiež plán kultúrno-spoločenských podujatí. Po skončení hlavného programu bude nasledovať spoločná diskusia na rôzne témy.

Pre zúčastnených občanov je pripravené malé občerstvenie.Výberové konanie - riaditeľka MŠ
Výberové konanie - riaditeľka MŠ

Publikované: 11.04.2014 18:44:24

Obec Horný Lieskov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove s nástupom od 01.07.2014. Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu: OBECNÝ ÚRAD HORNÝ LIESKOV, HORNÝ LIESKOV 155, 018 21 Dolný Lieskov. Uzávierka prihlášok je 06.05.2014 o 14.00 hod. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

43 KB Md5: 2dded66ec730f73598bebd26b426f886 free access
Detaily / Výberové konanie - riaditeľka MŠ.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2014-04-11 18:37:56 , Kategória: OstatnéÚčtovná závierka - poznámky k 31.12.2013
Účtovná závierka - poznámky k 31.12.2013

Publikované: 31.03.2014 11:39:13

Obec Horný Lieskov - poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 - textová časť.

100 KB Md5: a4fbee850283205541311df73473c623 free access
Detaily / Účtovná závierka - poznámky k 31.12.2013.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2014-03-31 11:33:33 , Kategória: OstatnéKúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23
Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23

Publikované: 27.02.2014 12:09:14

Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 615/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2013 vypracovaným Jánom Domanickým, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-C 615/8 v katastrálnom území Horný Lieskov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2941 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 1,29 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 225 m2 predstavuje 290,25 EUR. Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č.140/2013 vypracovaným Ing. Jaroslavom Feckom a bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.4 B.6./2013 zo dňa 27.11.2013. Kupujúcim je Stanislav Baroš bytom Horný Lieskov č. 154.

459 KB Md5: 687d62e701d2b4c23e35d26e1ad01bbf free access
Detaily / Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2014-02-27 11:57:50 , Kategória: Zmluvy4. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“
4. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 24.02.2014 22:01:21
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 23 . marec 2014 (nedeľa)
 • Začiatok: 13:00 hod.
 • Štartovné: 15 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný Lieskov, BALU Group s.r.o. a Miestne pohostinstvo


Fašiangy 2014
Fašiangy 2014

Publikované: 24.02.2014 21:50:32
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Zábava sa uskutoční v Kultúrnom dome dňa 1. marca 2014 (sobota). Začiatok je o 18:00, vstup ZDARMA, zabíjačkové špeciality ZDARMA, do tanca zahrá hudobná skupina Jedlovanka.

V tento istý deň sa uskutoční aj fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka.Nový fotoalbum - Pre najmenších
Nový fotoalbum - Pre najmenších

Publikované: 03.02.2014 01:23:02
zobraziť

V novom fotoalbume s názvom „Pre najmenších“ nájdete fotografie z Materskej školy, Knižnice a rôznych podujatí určených deťom.
zobraziť albumValné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 14.01.2014 23:50:45
zobraziť

Predseda výboru Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle stanov spoločenstva zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov

na deň 16. februára 2014 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.


Všetko dobré v Novom roku 2014... :-)
Všetko dobré v Novom roku 2014... :-)

Publikované: 01.01.2014 13:00:00

Všetko dobré v Novom roku 2014, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 11.12.2013 23:31:48

Oheň v krbe tíško praská, v očiach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne a šťastné Vianoce... :-) ::::... lieskov.sk ...::::Nové dokumenty - 08. decembra 2013
Nové dokumenty - 08. decembra 2013

Publikované: 08.12.2013 00:39:43

Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2014, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 27. novembra 2013.

Príjmy bežného rozpočtu: 114305 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 33100 €
Príjmové finančné operácie: 30555 €
Príjmy spolu: 177960 €
Výdavky bežného rozpočtu: 110125 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 37195 €
Výdavkové finančné operácie: 30555 €
Výdavky spolu: 177960 €
Hospodárenie celkom: 0 €

46 KB Md5: aab7183a09be5301271e9b44ade5f4f1 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2014.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2013-12-08 00:33:26 , Kategória: Rozpočty


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

58 KB Md5: 8a8e6096040a5f9cd45a4733f38deb4a free access
Detaily / Správa z vykonanej kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2013-12-08 00:28:49 , Kategória: Ostatné


V našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve..

36 KB Md5: 29346c05d9f6bedbc1a45859b1573847 free access
Detaily / Audítorská správa 2012.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2013-12-08 00:22:27 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - 11. novembra 2013
Nové dokumenty - 11. novembra 2013

Publikované: 11.11.2013 11:05:31

Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2014, ktorý bude podaný na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov dňa 27. novembra 2013.

47 KB Md5: 295fc99505b785fef62a2bf6e14e0762 free access
Detaily / Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov pre rok 2014.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2013-11-11 10:55:07 , Kategória: Rozpočty


VZN č.2/2013 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá prevádzky predškolského zariadenia a tým i spôsob organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

60 KB Md5: 036c80de1b3d905cd46dbfd5bb33001a free access
Detaily / VZN č.2/2013 o prevádzke predškolského zariadenia.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2013-11-11 10:57:29 , Kategória: VZNNové dokumenty - prehľad zmlúv 2013
Nové dokumenty - prehľad zmlúv 2013

Publikované: 05.10.2013 01:36:47

Predmetom zmluvy je postúpenie užívania poľovného revíru Roháč o výmere 2007 ha Poľovníckemu združeniu Roháč na obdobie 10 rokov od dňa jej podpisu.

4 MB Md5: 23e261149b0f3a84c020a07553fd1e2e free access
Detaily / Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru Roháč.pdf


Stiahnuté 252x, Pridané: 2013-01-02 00:31:31 , Kategória: Zmluvy


Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti NEO Slovakia s.r.o. uverejniť inzerciu v publikácii Cestovanie po Slovensku I-IX a na webovej stránke spoločnosti.

1 MB Md5: dbfef58fc3965944043a83c9bbc60b28 free access
Detaily / Zmluva o uverejnení inzercie - NEO Slovakia.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2013-01-15 00:35:41 , Kategória: Zmluvy


Predmetom zmluvy je vykonávanie nakladania s odpadmi. Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených mestom.

1020 KB Md5: cfdce17fcd8469ffbfb73df877768d6b free access
Detaily / Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2013-09-17 23:44:06 , Kategória: Zmluvy


Touto zmluvou ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) prevádza hardvérové a softvérové zariadenie špecifikované v prílohe č.1 (priložená v dokumente pdf) zo svojho vlastníctva do vlastníctva obce a obec toto Zariadenie do svojho vlastníctva prijíma.

6 MB Md5: 4789235e65ba0c48571c0b2e09a543b5 free access
Detaily / Zmluva o prevode vlastníctva - ZMOS.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2013-09-17 23:51:17 , Kategória: Zmluvy


Predmetom zmluvy je nájom - odovzdanie pozemkov parcela KNC č.774 v k.ú. Horný Lieskov zapísaných na LV č.1 do nájmu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.2B.3./2103 z dňa 9. mája 2013. Pozemok sa odovzdáva do nájmu za účelom zriadenia - výstavby, inštalácie a montáže informačnej tabule rozmerov 2000x1500 mm v počte 1ks. Nájom pozemku sa dojednáva ako bezodplatný vzhľadom na neziskový účel vuyžitia pozemku na dobu určitú od 20.08.2013 do 31.12.2020.

761 KB Md5: edbe55767613e2d2f2cc0785965f9b2e free access
Detaily / Nájomná zmluva - pozemok pre informačnú tabuľu.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2013-09-19 00:41:31 , Kategória: Zmluvy


Dodávateľ Ing. Jozef Majchár sa zaväzuje zabezpečiť audit účtovnej uzávierky a audit súladu výročnej správy. Celková cena služby je 500€. Zmluva sa uzatvára na overenie účtovnej závierky za rok 2012.

1 MB Md5: 17c626b7711e7d9f2679f362af06367f free access
Detaily / Zmluva - audit účtovnej uzávierky za rok 2012.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2013-10-03 00:55:48 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - 29. septembra 2013
Nové dokumenty - 29. septembra 2013

Publikované: 29.09.2013 19:26:40

Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

157 KB Md5: 2df6aa581fc523c83ef721161e6a8cc7 free access
Detaily / Žiadosť o poskytnutie príspevku - zamestnanosť.pdf


Stiahnuté 2717x, Pridané: 2013-09-29 23:03:55 , Kategória: Ostatné


Zápisnica z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Komplexná kontrola bola vykonaná dňa 29. apríla 2013. Kontrolu obce vykonali kpt. Ing. Lenka Hiklová a npor. Anton Smatana. Účelom komplexnej kontroly obce bolo preverenie plnenie úloh obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

1 MB Md5: 92aee5b0e70636377bea46537fa7096d free access
Detaily / ORHZ - Zápisnica z kontroly obce KO.pdf


Stiahnuté 186x, Pridané: 2013-09-29 23:26:46 , Kategória: Ostatné


Zápisnica z protipožiarnej kontroly o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Komplexná protipožiarna kontrola bola vykonaná dňa 29. apríla 2013. Kontrolu obce vykonali kpt. Ing. Lenka Hiklová a npor. Anton Smatana. Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte.

2 MB Md5: 1f223e01fc9852280bb51fac5e2ef883 free access
Detaily / ORHZ - Zápisnica z kontroly obce PO.pdf


Stiahnuté 161x, Pridané: 2013-09-29 23:32:34 , Kategória: Ostatné


Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení na objektoch obce Horný Lieskov. Dodávateľom je GAZ-Term Daniel Palko.

413 KB Md5: 6074f2950c71dce1af2de93828bf3c2f free access
Detaily / Objednavka revízie plynových zariadení 2013.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2013-09-27 00:49:53 , Kategória: ObjednávkyNové dokumenty - 14. septembra 2013
Nové dokumenty - 14. septembra 2013

Publikované: 15.09.2013 00:07:27

Program: Zhodnotenie a schvaľovanie návrhu urbanistickej štúdie „IBV Sedlište“ k výstavbe rodinných domov, plnenie rozpočtu k 31.07.2013, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.

53 KB Md5: 2a4076be3415aad6b8ea0781c5c205f8 free access
Detaily / Zápisnica z 28.08.2013.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2013-09-14 23:53:21 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.3/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 28. augusta 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje urbanistickú štúdiu „IBV Sedlište Horný Lieskov“ podľa predloženého návrhu, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, zmeny v rozpočte k 31.07. 2013 (viď príloha č.2).

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výmenu okien v priestoroch obecnej knižnice, problémy s výberom dane z nehnuteľnosti a s výberom poplatkov za komunálny odpad od občanov.

38 KB Md5: 0774286e51b6899c672969c512ba8e2d free access
Detaily / Uznesenie z 28.08.2013.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2013-09-14 23:56:34 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28. augusta 2013.

31 KB Md5: 55e88f1fe0f5529e821ddc54b02912b2 free access
Detaily / Uznesenie z 28.08.2013 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2013-09-15 00:05:12 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Operatívna evidencia o rozpočtových zmenách za rok 2013.

48 KB Md5: 6d1f0f007d7082549b43148b2f06ee35 free access
Detaily / Uznesenie z 28.08.2013 - príloha č.2.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2013-09-15 00:06:07 , Kategória: Zápisnice a uznesenia3. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
3. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 05.09.2013 04:22:19
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na 3. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 8. septembra 2013 od 14:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

8. september 2013, 14:00 hod.
areál „pod Smriečím“.

AKTUALIZÁCIA - 06.11.2013, 22:00:

Fotky z turnaja nájdete v galérií - zobraziť.Hokejbalový turnaj 2013 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY
Hokejbalový turnaj 2013 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY

Publikované: 28.08.2013 11:58:12

Výsledky z 3. ročníka hokejbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil dňa 21. apríla 2013 v areáli „pod Smriečím“.

Fotky z turnaja nájdete tu.

prejsť na výsledkyGaléria - leto 2013 - nové fotky z obecných brigád
Galéria - leto 2013 - nové fotky z obecných brigád

Publikované: 27.08.2013 13:08:57

Do galérie pribudli 3 nové albumy a fotografie z obecných brigád, ktoré sa uskutočnili v tomto lete.
zobraziť albumyPlán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2013

Publikované: 12.08.2013 10:20:00

Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2013:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o., so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

40 KB Md5: abb7f7bf00160b8eae9ead28649d7151 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2013-08-12 10:15:00 , Kategória: OstatnéAnnovská zábava s Borovienkou z Lančára
Annovská zábava s Borovienkou z Lančára

Publikované: 01.07.2013 17:30:00
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na tradičnú Annovskú zábavu s hudobnou skupinou Borovienka z Lančára. Zábava sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 27. júla 2013 od 17:00 hod. až do 1:00 hod. Vstupné 3€. Do tanca ale aj na počúvanie Vám bude hrať hudobná skupina Borovienka z Lančára. Borovienka má 9 členov so zaujímavým obsadením nástrojov (husle, harmonika, 2 trúbky, trombón, klarinet, elektrická basa, tuba, bicie), takže je sa načo tešiť.

Annovská zábava
s hudobnou skupinou BOROVIENKA Z LANĆARA

27. júla 2013, 17:00 - 1:00 hod.
areál „pod Smriečím“


Dychfest 2013 s Vladom Kumpanom
Dychfest 2013 s Vladom Kumpanom

Publikované: 18.06.2013 19:00:00
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na 6. ročník dychfestu, ktorého hlavným hosťom bude veľmi známy, profesionálny a úspešný muzikant trumpetista VLADO KUMPAN a jeho muzikanti. Po vystúpení bude dychfest pokračovať zábavou, na ktorej Vám do tanca zahrá dychová hudba MÁJOVANKA Z HOLÍČA. Dychfest sa tradične uskutoční v našom známom areáli „pod Smriečím“ dňa 30. júna 2013 od 13:30 hod. Vstupné 5 €.

VLADO KUMPAN a jeho muzikanti, DH MÁJOVANKA Z HOLÍČA

Dychfest - 30. júna 2013, 13:30 hod.
areál „pod Smriečím“


Deň otcov v areáli „pod Smriečím“
Deň otcov v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 31.05.2013 16:39:45
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva otcov s rodinami a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa otcov, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2013 o 13:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie folklórneho súboru Lipka, vystúpenie žiakov MŠ Horný Lieskov, vystúpenie Maja s gitarou, akustické gitary Edo a Maťo, hudobná skupina Jedlovanka a pripravené sú aj súťažné hry pre otcov s deťmi. O občerstvenie je samozrejme postarané.Nové dokumenty - 09. mája 2013
Nové dokumenty - 09. mája 2013

Publikované: 09.05.2013 11:20:17

Program: Schvaľovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, zhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2012, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov.

49 KB Md5: 0c54a50a7c6d25d2663fc6d3bc2343b0 free access
Detaily / Zápisnica z 27.02.2013.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2013-04-27 03:27:30 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.1/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 27. februára 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe 7 rodinných domov v lokalite „Sedlište“

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2012, pripomienku k plynulej prechodnosti miestnej komunikácie pri pálenici, pripomienku k oboznámeniu s hospodárením pálenice za rok 2012 na najbližšom obecnom zastupiteľstve, potrebu vybudovania záchytného žľabu na novovybudovanej ceste v mieste pripojenia cesty do dvora poľnohospodárskeho družstva a výsledok kontroly hlavného kontrolóra v materskej škole.

37 KB Md5: 7c1c939ca41437dff77bfe5b6642c90b free access
Detaily / Uznesenie z 27.02.2013.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2013-04-27 03:27:57 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s. r. o. za rok 2012, plnenie rozpočtu za I. polrok 2013, schválenie záverečného účtu za rok 2012, plán prípravy osláv Dňa matiek dňa 12. mája 2013.

49 KB Md5: 421403457819ff2f0dbc1d8c49433391 free access
Detaily / Zápisnica z 09.05.2013.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2013-07-09 03:28:23 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.2/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 09. mája 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Horný Lieskov za rok 2012 bez výhrad, nájomnú zmluvu uzatvorenú s MAS Naše Považie v súvislosti s umiestnením informačnej tabule v našej obci, plat starostu obce podľa Zákona NR SR č. 253/1994 v znení neskorších predpisov a jeho 5 %-né navýšenie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2012, plnenie rozpočtu za I. kvartál 2013, prípravu osláv Dňa matiek v areáli „pod Smriečím“ dňa 12. mája 2013, prípravu osláv Dňa otcov v areáli „pod Smriečím“ v spolupráci s p. Emíliou Košútovou dňa 16. júna 2013, výsledok z protipožiarnej kontroly na majetku obce zo dňa 29. apríla 2013.

37 KB Md5: 76a03c5365d67c3d548f144073992f0e free access
Detaily / Uznesenie z 09.05.2013.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2013-07-09 03:28:35 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaDeň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 05.05.2013 20:44:18
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva matky a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2013 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie DH Lieskovanka a vystúpenie žiakov MŠ Horný Lieskov. O občerstvenie je samozrejme postarané.Vývoz elektroodpadu
Vývoz elektroodpadu

Publikované: 19.04.2013 10:54:35
Oznamujeme, že dňa 03.05.2013 sa v našej obci uskutoční vývoz elektroodpadu.
Občania, ktorí majú vo svojej domácnosti nepotrebný elektroodpad (práčky, chladničky, sporáky,vysávače, počítače, tlačiarne, televízne prijímače a podobne) môžu ho postupne zhromažďovať vo dvore za starou obecnou školou (bývalým obecným úradom).


3. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“
3. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 19.04.2013 10:39:11
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 21 . apríl 2013 (nedeľa)
 • Začiatok: 13:00 hod.
 • Štartovné: 10 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný Lieskov, BALU Group s.r.o. a Miestne pohostinstvo


Malenica - apríl 2013 - fotky z výletu
Malenica - apríl 2013 - fotky z výletu

Publikované: 02.04.2013 19:59:40

Priatelia zo susednej obce Slopná nás pozvali na výlet - výstup na vrch Ostrá Malenica (909m.n.m.). Príroda v zime má svoje čaro, ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili :-)
zobraziť albumVeľký Piatok 2013 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2013 - výlet do prírody

Publikované: 27.03.2013 14:42:21
zobraziť
 • Trasa a cieľ výletu: kedže to s počasím nevyzerá veľmi priaznivo, tak trasa a cieľ výletu sa upresnia až ráno v deň výletu po vzájomnej dohode zúčastnených a priateľov z okolitých obcí.
 • Miesto a čas začiatku výletu: stretneme sa o 8:30 pred miestnym občerstvením "U Richtára"
 • Čo potrebujem?: ako každý rok zdravé nohy a ducha, flašku... s minerálkou, ryby a dobrú náladu :-)
 • Čas návratu: nie je dôležitý, hlavne nech sedí počet :-D
 • Riešenie pre prípad nepriaznivého počasia: približne o 13:00 opekačka na Moštenskej skale :-)

AKTUALIZÁCIA - 30.03.2013, 14:00:

Tento rok z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme poopekali ryby pri Zdravej vode. Účasť bola menšia, ale stretli sme sa s priateľmi z Moštenca a Slopnej. Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili. Fotky z výletu nájdete v galérií - zobraziť.RTVS - informácie o úhradách za služby verejnosti
RTVS - informácie o úhradách za služby verejnosti

Publikované: 21.03.2013 13:30:27
V súvislosti so zmenou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS dávame našim občanom do pozornosti nasledovné informácie, ktoré by mohli pomôcť najmä dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav z platenia úhrad. Podrobnosti o úľavách a o povinnostiach úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS sú v priloženom dokumenete, rovnako ako kontakt na infolinku a vzor čestného vyhlásenia pre osoby, ktoré majú nárok na zníženie úhrady za koncesionárske poplatky (dôchodcovia, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti).

Čestné vyhlásenie za účelom zníženia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na polovicu.

20 KB Md5: 9cd23e717d9117f7dc5c32b39a3cd602 free access
Detaily / RTVS - čestné vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 104x, Pridané: 2013-03-21 13:21:23 , Kategória: Ostatné


Dôležité informácie a rady, ako postupovať pri povinnosti platenia úhrady za služby verejnosti. Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

94 KB Md5: 6b268e275039d53fc18e624338d46b48 free access
Detaily / RTVS - dôležité informácie a rady.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2013-03-21 13:23:55 , Kategória: Ostatné


Tlačová správa- Bratislava 18. marca 2013:
RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

134 KB Md5: 437de805411aeea0766126f852b4dba2 free access
Detaily / RTVS - spustenie služby infolinka.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2013-03-21 13:27:13 , Kategória: OstatnéVeľký Piatok 2012 - výlet do prírody - fotky
Veľký Piatok 2012 - výlet do prírody - fotky

Publikované: 09.03.2013 18:55:13

Pre oživenie spomienok z minuloročného výletu do prírody. Cieľom bol Podskalský Roháč:
zobraziť albumNové dokumenty - 09. marec 2013
Nové dokumenty - 09. marec 2013

Publikované: 09.03.2013 17:10:49

Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

40 KB Md5: 37717f4ec1eb95472a8a83903cdcfdb6 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2013-03-09 16:45:10 , Kategória: Ostatné


VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov. Predmetom úpravy tohto VZN je ustanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

91 KB Md5: adcc43caf96892ad1eed851876c80d32 free access
Detaily / VZN č.1/2013 o nakladaní s odpadmi.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2013-03-09 16:47:44 , Kategória: VZN


Program: Schvaľovanie VZN o miestnych daniach od roku 2013, schvaľovanie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení zriadených na území obce Horný Lieskov na rok 2013, schvaľovanie rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2013 a schvaľovanie programového rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015, plnenie a úprava rozpočtu za 2. polrok 2012, informácia o rozpočtovom opatrení, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2012.

56 KB Md5: 4607accf6b929bc2fc0fcf457b638f43 free access
Detaily / Zápisnica z 12.12.2012.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2013-03-09 16:55:44 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.5/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje VZN č.1/2012 o miestnych daniach v obci Horný Lieskov od roku 2013, VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Horný Lieskov na rok 2013, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2013, programový rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2013, 2014 a 2015, starostovi obce presúvanie finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu v rámci programu, zmeny a úpravy v rozpočte na rok 2012 (príloha č.2 - je dizpozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie č.4/2003 zo dňa 18.07.2003, odmenu správcovi cintorína p. Miroslavovi Koštialovi ml. v sume 100€/rok, zvýšenie odmeny obecnej kronikárke zo 40€ na 50€, čerpanie rezervného fondu v sume 200€ na nákup oceľovej mreže pre vybudovanie záchytného žľabu, uzatvorenie Zmluvy o dielo na zimnú údržbu miestnych komunikácií v sezóne 2012/2013 s p. Jozefom Lamžom.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie spoluorganizovanie kultúrnych a športových podujatí v roku 2013, informáciu o rozpočtových opatreniach (príloha č.3 - je dizpozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade).

37 KB Md5: c8979827fec74f205146c1041dfb1ccb free access
Detaily / Uznesenie z 12.12.2012.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2013-03-09 17:07:05 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 12. decembra 2012.

34 KB Md5: db553965f56658628006d290bd4ffa5a free access
Detaily / Uznesenie z 12.12.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2013-03-09 17:09:39 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaHarmonogram zvozu separovaného odpadu (marec až jún 2013)
Harmonogram zvozu separovaného odpadu (marec až jún 2013)

Publikované: 26.02.2013 14:18:08

Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu za obdobie marec až jún 2013. Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
08.03.2013 (piatok), 05.04.2013 (piatok), 09.05.2013 (štvrtok), 06.06.2013 (streda).

29 KB Md5: 1e12a9db635848611a4d179ce086c977 free access
Detaily / Harmonogram zvozu separovaného odpadu.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2013-02-26 14:13:42 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - 11. februára 2013
Nové dokumenty - 11. februára 2013

Publikované: 11.02.2013 13:08:54

Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 (návrh):
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

40 KB Md5: 3d1ece36f67b5e94aac8dc062a543c0d free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013 - návrh.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2013-02-11 13:01:12 , Kategória: Ostatné


Návrh VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov. Predmetom úpravy tohto VZN je ustanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

91 KB Md5: f188402d4d2a1203ad4768ea33c4f152 free access
Detaily / VZN č.1/2013 o nakladaní s odpadmi - návrh.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2013-02-11 13:05:36 , Kategória: VZNFašiangová zábava v KD Horný Lieskov
Fašiangová zábava v KD Horný Lieskov

Publikované: 09.02.2013 13:06:35
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Zábava sa uskutoční v Kultúrnom dome dňa 12. februára 2013 (utorok). Začiatok je o 18:00, vstup ZDARMA, zabíjačkové špeciality ZDARMA.

V nedeľu (10.02.2013) sa uskutoční fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka.Zmluva - zimná údržba - ohŕňanie snehu
Zmluva - zimná údržba - ohŕňanie snehu

Publikované: 08.01.2013 13:22:30

Predmetom zmluvy je realizácia zimnej údržby - ohŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov. Zhotoviteľ (Jozef Lamžo) bude zabezpečovať práce v termíne od 1. januára 2013 na dobu neurčitú.

643 KB Md5: 8c344ab598e9d06e7cfcb451cecba344 free access
Detaily / Zmluva - zimná údržba - ohŕňanie snehu.pdf


Stiahnuté 65x, Pridané: 2013-01-08 13:17:43 , Kategória: ZmluvyVšetko dobré v Novom roku 2013... :-)
Všetko dobré v Novom roku 2013... :-)

Publikované: 01.01.2013 10:05:13

Všetko dobré v Novom roku 2013, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 24.12.2012 14:31:55

Oheň v krbe tíško praská, v očiach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne a šťastné Vianoce a do Nového roku veľa úspechov a pohody. :-) ::::... lieskov.sk ...::::Nové dokumenty - 14. decembra 2012
Nové dokumenty - 14. decembra 2012

Publikované: 14.12.2012 18:00:58

Uznesenie č.3/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje záverečný účet a výročnú správi za rok 2011, čerpanie rezervného fondu v súvislosti s odstránením líp na cintoríne a nákupom odkvapových žľabov na budovu obecného úradu a materskej školy, odpredaj obecného pozemku p. Ing. Stanislavovi Barošovi za dohodnutých podmienok a prijatie transferu vo výške 5000 € z pálenice Lieskovanka s.r.o. a jeho vrátenie do konca kalendárneho roka 2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie plnenie rozpočtu k 20. júnu 2012, prítomnosť predchádzajúceho starostu p. Vladimíra Ondreičku na obecnom zastupiteľstve a jeho vyjadrenie sa k Dohode o urovnaní na nadchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.

37 KB Md5: 3bf7b323eb74da738634d7f286d62d2f free access
Detaily / Uznesenie z 20.06.2012.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2012-12-14 17:25:11 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: Ukončenie a zhodnotenie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií, schválenie záverečného účtu a výročnej správy za rok 2011, plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012 a prehodnotenie žiadosti p. Stanislava Baroša o odkúpenie obecného pozemku.

46 KB Md5: bafe7bd8217b9f8bc9a29a9e3ead96be free access
Detaily / Zápisnica z 20.06.2012.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2012-12-14 17:26:01 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 20. júna 2012.

30 KB Md5: 693ae28d7d60e744a00fcfdcb803b0f4 free access
Detaily / Uznesenie z 20.06.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2012-12-14 17:26:12 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.4/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 05. septembra 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinných domov – Torda, Košút.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2011 vykonanú na obecnom úrade v Hornom Lieskove a výhrady poslankyne p. Ľudmily Barošovej k prijímaniu detí do MŠ.

36 KB Md5: 6c53098548a064cbed8a321a957905f1 free access
Detaily / Uznesenie z 05.09.2012.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2012-12-14 17:26:27 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: Predloženie správy nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov za rok 2011, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov a prehodnotenie žiadosti p. Michala Šarlaya o odkúpenie obecného pozemku.

45 KB Md5: b27ca611c4dd18fcb1f1e96faff073a0 free access
Detaily / Zápisnica z 05.09.2012.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2012-12-14 17:26:37 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 05. septembra 2012.

30 KB Md5: 04a7be7ada8531f0e9a2b23bb0c383ee free access
Detaily / Uznesenie z 05.09.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2012-12-14 17:27:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové dokumenty - 28. novembra 2012
Nové dokumenty - 28. novembra 2012

Publikované: 28.11.2012 13:55:03

Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2013, ktorý bude podaný na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov dňa 12. decembra 2012.

45 KB Md5: b751e21030a67301cc9f58887236cf00 free access
Detaily / Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov pre rok 2013.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2012-11-28 13:11:50 , Kategória: Rozpočty


VZN č.1/2012 o miestnych daniach. Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Horný Lieskov ustanovuje miestne dane, určuje sadzbu dane, spôsob vyberania dane a daňovú povinnosť daňovníka, ustanovuje oslobodenie od dane a zníženie dane. VZN určuje daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb), daň za psa a podobne.

65 KB Md5: ae74081fae2089cfeec168ff6bcf7eb7 free access
Detaily / VZN č1/2012 o miestnych daniach.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2012-12-14 18:51:29 , Kategória: VZN


VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Horný Lieskov na rok 2013.

Počet detí: 21
Dotácia na dieťa: 1719,70 €
Ročná dotácia: 36113,70 €
Výška dotácie na rok 2013 pre materskú školu a zariadenie
školského stravovania spolu: 36113,70 €

52 KB Md5: f185d6df8958275ad68255898127f7df free access
Detaily / VZN č2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2012-12-14 18:51:42 , Kategória: VZNNové albumy v galérií - 25.november 2012
Nové albumy v galérií - 25.november 2012

Publikované: 25.11.2012 17:44:13

Do galérie boli pridané nové albumy a fotografie z obecných brigád.

Fotoalbum výmeny strechy kostola:
zobraziť album

Fotoalbum - osádzanie obrubníkov pri kostole:
zobraziť album

Fotoalbum - oprava fasády kostola:
zobraziť album

Taktiež boli pridané nové zábery z okolia našej obce, fotené priamo z veže kostola počas brigády výmena strechy:
zobraziť albumSadzobník správnych poplatkov - rok 2013
Sadzobník správnych poplatkov - rok 2013

Publikované: 12.11.2012 20:59:13

Položky sadzobníka obsahujú úkony a konania, za ktoré obec vyberá podľa zákona poplatky. Sadzobník je platný pre rok 2013.

93 KB Md5: 36a82b733e797bba274b62b78971b922 free access
Detaily / Sadzobník správnych poplatkov - rok 2013.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2012-11-12 20:45:52 , Kategória: Ostatné2. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
2. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 12.09.2012 19:09:50
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na 2. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 15. septembra 2012 od 13:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

15. september 2012, 13:00 hod.
areál „pod Smriečím“.


Nové dokumenty - 16. augusta 2012
Nové dokumenty - 16. augusta 2012

Publikované: 16.08.2012 18:07:36

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.201202014. Poskytovateľom príspevku je Centrum pre filantropiu, n.o. Príspevok bude poskytnutý na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovateľa zo dňa 28.06.2012 s cieľom podpory vzdelávania. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok vo výške 330 € na projekt s názvom „Škôlka Horný Lieskov“. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu zo dňa 15.06.2012 do grantového programu „Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens, s.r.o., 1. kolo“ a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.

1 MB Md5: 7a07ff2ff84dfb7c2150f34e7c5c27d1 free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt Škôlka.pdf


Stiahnuté 120x, Pridané: 2012-08-16 18:00:53 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obcou Horný Lieskov a audítorom - Ing. Jozef Majchrák. Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, audit a dohľad nad výkonom auditu o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem platných v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2011 a taktiež audit súladu výročnej správy za rok 2011 v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

539 KB Md5: 016750aab46eeee326dd155b0bf5f737 free access
Detaily / Zmluva o audítorských službách.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2012-08-16 17:36:04 , Kategória: Zmluvy


Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na Lieskovskom potoku v rozsahu 1,0km-2,3km. Predmetom dohody je oprava 250m2 posunutých a poškodených prefabrikátov resp. oprava kamennej dlažby úpravu toku, odstránenie 20ks stromov a 500m2 krovia, kosba trávnych porastov a čistenie toku od nánosov z Lieskovského potoka v rozsahu 1,0km-2,3km, v katastrálnom území Horný Lieskov. Tieto práce a činnosti zrealizuje obec.

271 KB Md5: 1573c461c5e011fe0851e39ab3404a0b free access
Detaily / Dohoda o spoluprácii - ochrana pred povodňami.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2012-08-16 17:29:41 , Kategória: OstatnéDychfest 2012 s DH Túfaranka ze Šakvic v areáli „pod Smriečím“
Dychfest 2012 s DH Túfaranka ze Šakvic v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 26.06.2012 17:31:28
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na Dychfest s DH Túfaranka ze Šakvic, ktorý sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 15. júla 2012 od 14:30 hod. Vstupné 5 €.

Dychová hudba Túfaranka ze Šakvic

Dychfest - 15. júla 2012, 14:30 hod.
areál „pod Smriečím“


Nové fotky v galérií - 25. jún 2012
Nové fotky v galérií - 25. jún 2012

Publikované: 25.06.2012 20:20:17

Do galérie bol pridaný nový album a fotografie z osláv Dňa otcov (17. jún 2012):
zobraziť album

Tiež boli pridané nové albumy a fotografie z obecných brigád:
zobraziť albumNové dokumenty - 21. jún 2012
Nové dokumenty - 21. jún 2012

Publikované: 21.06.2012 23:48:50

Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu (plastov) za obdobie júl až december 2012.
Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
09.07.2012 (streda), 06.08.2012 (streda), 06.09.2012 (sobota),
04.10.2012 (štvrtok), 08.11.2012 (štvrtok), 05.12.2012 (streda).

29 KB Md5: 439521b8b2b37967d1d42d22519e6819 free access
Detaily / Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty).pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2012-06-21 23:47:13 , Kategória: Ostatné


Program: Ukončenie a zhodnotenie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií v našej obci, plán prípravy osláv Dňa matiek dňa 13. mája 2012, hospodárenie Pálenice Lieskovanka s. r. o. za rok 2011.

48 KB Md5: 1352fed883951e65fd6228d6f5145962 free access
Detaily / Zápisnica z 10.05.2012.pdf


Stiahnuté 171x, Pridané: 2012-06-21 23:32:37 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.2/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, príspevok obce Horný Lieskov vo výške 50 € na novonarodené deti, ktoré sa stali občanmi obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie refundáciu 14% DPH zo štátneho rozpočtu a začiatok splácania zostávajúcej časti úveru z projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií a plán prípravy osláv Dňa matiek 13. mája 2012.

37 KB Md5: d0b8ac1f69f4d70d1a6eed7863e94089 free access
Detaily / Uznesenie z 10.05.2012.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2012-06-21 23:40:25 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 10. mája 2012.

29 KB Md5: fe0479e81a9b57a1d1d45a91dc9c6420 free access
Detaily / Uznesenie z 10.05.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2012-06-21 23:43:10 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaMapa cintorína 2012
Mapa cintorína 2012

Publikované: 18.06.2012 16:56:51

Mapa cintorína obce Horný Lieskov. Autor: Marek Križan

295 KB Md5: e2945015c406b731ab0ee28a27ac8777 free access
Detaily / Mapa cintorína obce Horný Lieskov - rok 2012.pdf


Stiahnuté 441x, Pridané: 2012-06-18 16:54:22 , Kategória: OstatnéDeň otcov v areáli „pod Smriečím“
Deň otcov v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 13.06.2012 11:07:21
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva otcov s rodinami a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa otcov, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2012 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie folklórneho súboru Lipka, vystúpenie žiakov MŠ Horný Lieskov, akustické gitary Edo a Maťo, hudobná skupina Jedlovanka a pripravené sú aj súťažné hry pre otcov s deťmi. O občerstvenie je samozrejme postarané.Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“
Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 06.06.2012 10:09:15
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na Memoriál Jozefa Baroša, krajskú súťažnú prehliadku malých dychových hudieb dňa 10. júna 2012 o 14:30 v areáli „pod Smriečím“.

Predstavia sa nasledujúce dychové hudby:
 • DH LIESKOVANKA (Horný Lieskov)
 • DH MLADÍK (Horná Súča)
 • DH POVAŽSKÁ VESELKA (Plevník-Drienové)
 • DH BOJNICKÁ KAPELA (Bojnice)

Hosť programu:

 • DH MOŠTEŇANKA (Dolný Moštenec)

Vstupné: 1€ - výťažok zo vstupného bude použitý na rekonštrukciu strechy
rímsko-katolíckeho kostola v Hornom Lieskove.Nové dokumenty - 17. máj 2012
Nové dokumenty - 17. máj 2012

Publikované: 17.05.2012 21:07:28

Program: Zhodnotenie inventarizácie majetku obce, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012, schválenie Dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 28. 12. 2012 na vývoz komunálneho odpadu, schválenie zastavovacích štúdií k výstavbe rodinných domov (Košút, Lukajka), voľba člena do školskej rada v Materskej škole v Hornom Lieskove (Ing. Radovan Michálek).

47 KB Md5: ed683436abc036c7e33d6aeecdd507de free access
Detaily / Zápisnica z 15.02.2012.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2012-05-17 20:57:55 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.1/2012 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15. 02. 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí Ing. Radovan Michálka za člena školskej rady v MŠ v Hornom Lieskove, schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012, Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 28. 12. 2011 na vývoz komunálneho odpadu, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinných domov – Lukajka, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinných domov – Košút.

37 KB Md5: 24f740e18f181394adc167f5b5370c48 free access
Detaily / Uznesenie z 15.02.2012.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2012-05-17 21:02:41 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaDeň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 08.05.2012 17:16:45
zobraziť

Obec Horný Lieskov pozýva matky a všetkých občanov na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 13. mája 2012 o 14:00 hod. v prírodnom areáli „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie DH Lieskovanka a vystúpenie žiakov MŠ Horný Lieskov. O občerstvenie je samozrejme postarané.Nové fotky v galérií, nový album Materskej školy
Nové fotky v galérií, nový album Materskej školy

Publikované: 05.05.2012 18:35:30

Do galérie bol pridaný nový album a fotografie z obecnej brigády - zrezávanie líp na cintoríne.
zobraziť album

Nezabúdame ani na najmenších z Materskej školy v Hornom Lieskove. Do galérie bol pridaným album s názvom Materská škola :-)
zobraziť albumHokejbalový turnaj 2012 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY
Hokejbalový turnaj 2012 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY

Publikované: 05.05.2012 18:13:24

Výsledky z 2. ročníka hokejbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil dňa 31. marca 2012 v areáli „pod Smriečím“.

Fotky z turnaja nájdete tu.

prejsť na výsledkyZbierka na rekonštrukciu strechy Kaplnky povýšenia kríža v Hornom Lieskove
Zbierka na rekonštrukciu strechy Kaplnky povýšenia kríža v Hornom Lieskove

Publikované: 21.04.2012 12:21:19
zobraziť

Na verejnej schôdzi, ktorá sa konala 11. 03. 2012 sa zúčastnení občania obce Horný Lieskov rozhodli zorganizovať zbierku na rekonštrukciu strechy na Kaplnke povýšenia kríža v Hornom Lieskove, keďže táto strecha je v havarijnom stave a vyžaduje si okamžitú rekonštrukciu... zobraziť viac.

Za Vaše dary Vám úprimne ďakujú občania obce Horný Lieskov.Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.2
Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.2

Publikované: 19.04.2012 10:29:59

Obsah dodatku je zameraný na zmenu výšky úveru, zmenu splátky istiny na rovnomernú, frekvenciu splácania istiny, t.j každý mesiac 220 € + úrok zo zostávajúcej časti úveru. Splátkový kalendár je nastavený na 64 mesiacov.

1 MB Md5: ef14de71635edab36cbce04eef923dc7 free access
Detaily / Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 118x, Pridané: 2012-04-19 10:29:59 , Kategória: ZmluvyVeľký Piatok 2012 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2012 - výlet do prírody

Publikované: 03.04.2012 21:39:28
zobraziť
 • Cieľ výletu: Podskalský Roháč,
 • Miesto a čas začiatku výletu: Stretneme sa o 8:30 pred miestnym občerstvením "U Richtára"
 • Čo potrebujem?: zdravé nohy a ducha, flašku... s minerálkou, ryby a dobrú náladu :-)
 • Čas návratu: nie je dôležitý, hlavne nech sedí počet :-D
 • Predpokladaná účasť: všetci za pekného počasia, polovička za nečasu :-)

AKTUALIZÁCIA - 07.04.2012, 14:00:

Aj keď to vyzeralo, že počasie nebude fajn, ale nakoniec sa vyčasilo a výlet bol super. Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili. Fotky z výletu nájdete v galérií - zobraziť.2. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“
2. ročník Hokejbalového turnaja v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 22.03.2012 19:51:52
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 31 . marec 2012 (sobota)
 • Začiatok: 10:00 hod.
 • Štartovné: 10 € / 1 tím
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Kontakt: 0911 871 831
 • Organizátori & sponzori: obec Horný Lieskov,
  Miestne pohostinstvo a Mládež v Hornom Lieskove


Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty - január až jún 2012)
Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty - január až jún 2012)

Publikované: 22.03.2012 19:45:23

Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu (plastov) za obdobie január až jún 2012.
Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
10.01.2012 (utorok), 09.02.2012 (štvrtok), 09.03.2012 (piatok),
11.04.2012 (streda), 10.05.2012 (štvrtok), 12.06.2012 (utorok).

30 KB Md5: e42a7d03b108985c5a3f336dc76081be free access
Detaily / Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty).pdf


Stiahnuté 104x, Pridané: 2012-03-22 19:40:17 , Kategória: OstatnéObecná knižnica - knižničný poriadok a nový fotoalbum
Obecná knižnica - knižničný poriadok a nový fotoalbum

Publikované: 22.03.2012 19:13:44

Do galérie pribudol nový album našej Obecnej knižnice.
zobraziť album


Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne (platí do roku 01/2016).

59 KB Md5: fa43201192a981abff5f5091199bcac4 free access
Detaily / Obecná knižnica - knižničný poriadok (do 01/2016).pdf


Stiahnuté 164x, Pridané: 2012-03-22 19:12:01 , Kategória: OstatnéVerejná schôdza v KD - 11. marca 2012
Verejná schôdza v KD - 11. marca 2012

Publikované: 09.03.2012 10:02:12
zobraziť

Starosta obce Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na diskusné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

11. marca 2011 t.j. v nedeľu o 14:00 hod.

Program:
 • Rekonštrukcia strechy kostola v Hornom Lieskove
 • Zhodnotenie predchádzajúceho roka
 • Plán prác na rok 2012, rozpočet obce na rok 2012
 • Diskusia
 • ZáverNové fotky z obecných brigád v galérií
Nové fotky z obecných brigád v galérií

Publikované: 05.03.2012 22:51:26

Do galérie pribudli nové albumy a fotografie z obecných brigád, ktoré sa uskutočnili v priebehu roku 2011.
zobraziť albumyFašiangová zábava v KD Horný Lieskov
Fašiangová zábava v KD Horný Lieskov

Publikované: 13.02.2012 19:47:12
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Zábava sa uskutoční v Kultúrnom dome dňa 21. februára 2012 (utorok). Začiatok je o 18:00, vstup ZDARMA, zabíjačkové špeciality ZDARMA.

V nedeľu (19.02.2012) sa uskutoční fašiangový sprievod obcou s DH Lieskovanka.

AKTUALIZÁCIA - 05.03.2012:

Do galérie pribudli fotky z fašiangov: zobraziťNové dokumenty - 04. február 2012
Nové dokumenty - 04. február 2012

Publikované: 04.02.2012 19:45:57

Vláda SR na svojom predposlednom decembrovom zasadnutí schválila návrh nového nariadenia, ktorý upravuje podrobnosti k zverejňovaniu zmlúv na internete. Tento dokument bol vypracovaný na základe zvyšujúcej sa elektronizácie verejnej správy a potreby riešiť prevod medzi písomnou a elektronickou formou úradných dokumentov. Jeho cieľom je poskytnúť najmä výklad štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len štandardy IS VS) v tejto súvislosti, ako aj popísať aspekty niektorých typických druhov dokumentov, ktoré sú povinne zverejňované v elektronickej forme. Štandardy IS VS sú vydávané výnosom Ministerstva financií SR. V súčasnosti je platný výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre IS VS.

138 KB Md5: 49dad7af3b413f9343cf12d3af3e2061 free access
Detaily / Usmerenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2012-02-04 19:44:28 , Kategória: Ostatné


Príloha č.1 k usmerneniu pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty v2. Metaúdaje pre zverejňované súbory bez uvedenia paragrafu, zverejňovanie povinne zverejňovanej zmluvy.
Viac info v článku na www.informatizacia.sk.

49 KB Md5: a3122aa5855922de5fc4cabb36109215 free access
Detaily / Metodické údaje pre zverejňované súbory.pdf


Stiahnuté 77x, Pridané: 2012-02-04 19:45:57 , Kategória: OstatnéNová webstránka našej obce
Nová webstránka našej obce

Publikované: 04.02.2012 19:00:00

Po troch rokoch funkčnosti bola stránka komplet prerobená do nového moderného CMS systému, ktorý so sebou prináša radu vylepšení, medzi ktoré patrí hlavne systémové prepojenie jednotlivých častí stránok pomocou modulov, intuitívnejšia správa obsahu a možnosť indexovania a vyhľadávania v celom obsahu stránky. Do novej stránky obce bola premiestnená aj galéria s celým obsahom. Stránka nie je ešte úplne kompletná, ale veríme, že sa Vám bude páčiť. :-)
::::... lieskov.sk ...::::Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012

Publikované: 31.01.2012 11:06:35

Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2012:
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne–záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy a kontrola vybavovania sťažností a petícií.

33 KB Md5: 0b59164c46a8ea772d89611cfa9d64e2 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012.pdf


Stiahnuté 161x, Pridané: 2012-01-31 11:06:35 , Kategória: OstatnéZmluva s Potravinovou bankou Slovenska o spoluprácií
Zmluva s Potravinovou bankou Slovenska o spoluprácií

Publikované: 18.01.2012 09:58:38

Zmluva o spoluprácií medzi obcou Horný lieskov a Potravinovou bankou Slovenska o.z., ktorá nadväzuje na uzavretú zmluvu medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Potravinovou bankou. Potravinová banka Slovenska zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby zabezpečil rozdávanie potravín, ktoré zabezpečí PBS na svojom teritóriu pôsobenia Horný Lieskov podľa kritérií uvedených v zmluve.

435 KB Md5: ceb57ec072ad5bb185797d8da3881e3d free access
Detaily / Zmluva s Potravinovou bankou Slovenska o spoluprácií.pdf


Stiahnuté 189x, Pridané: 2012-01-18 09:58:38 , Kategória: ZmluvyVšetko dobré v Novom roku 2012... :-)
Všetko dobré v Novom roku 2012... :-)

Publikované: 01.01.2012 10:00:00

Všetko dobré v Novom roku 2012, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov
Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov

Publikované: 29.12.2011 14:00:00

V našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené stanovisko, priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve...

38 KB Md5: f5a26f0a598319598ceb8969abc82ea9 free access
Detaily / Audítorská správa 2010.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2011-12-29 18:00:41 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - 27. december 2011
Nové dokumenty - 27. december 2011

Publikované: 27.12.2011 14:00:00

Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 14. decembra 2011.

Príjmy spolu: 123320 €
Výdavky spolu: 123320 €
Hospodárenie celkom: 0 €

46 KB Md5: d96c65198291d0badb09e68074b51e03 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2012.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2011-12-27 15:00:00 , Kategória: Rozpočty


Uznesenie č.9/2011 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2011. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov - VZN č. 2/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Lieskov, VZN č. 3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2012 a pokračovanie spolupráce s p. Jaroslavom Kubišom pri zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

37 KB Md5: a78c5f7e5607f00e75860bdb4cadec59 free access
Detaily / Uznesenie zo 14.12.2011.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2011-12-27 13:20:15 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 14. decembra 2011.

31 KB Md5: f0b9a78eeb55c49a9fa673e3f60ec3b1 free access
Detaily / Uznesenie zo 14.12.2011 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2011-12-27 13:30:27 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaŠtastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 24.12.2011 17:45:00

Oheň v krbe tíško praská, v očiach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne a šťastné Vianoce... :-) ::::... lieskov.sk ...::::Nové dokumenty - 28. november 2011
Nové dokumenty - 28. november 2011

Publikované: 28.11.2011 13:30:00

VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Lieskov.

82 KB Md5: 57b18190e6a81183ffe530aa12253b5e free access
Detaily / VZN č2/2011.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2011-12-04 18:58:59 , Kategória: VZN


VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov.

84 KB Md5: 529b967d05c1e465e3538190bb7dc8af free access
Detaily / VZN č3/2011.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2011-12-04 19:02:00 , Kategória: VZN


VZN č.3/2011 - príloha č.1 - Vzor zmluvy o nájme hrobového miesta.

33 KB Md5: 1dedfce4064a6070e2b756e1caed6b68 free access
Detaily / VZN č3/2011 - príloha - vzor zmluvy.pdf


Stiahnuté 243x, Pridané: 2011-12-04 19:03:14 , Kategória: VZNNové dokumenty - 27. november 2011
Nové dokumenty - 27. november 2011

Publikované: 27.11.2011 15:00:00

Zmluva č. 290708/7, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou OPEN DOOR International s.r.o. dňa 08. augusta 2008.

1 MB Md5: fcaab5ebb271cc2f2bd4c94c59de3ba8 free access
Detaily / Zmluva Open DOOR s.r.o. č.290708/7 - rok 2008.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2011-11-27 20:39:02 , Kategória: Zmluvy


Ponuka 2011/1365 na plastové okná od spoločnosti REAL-IR s.r.o. z dňa 16. novembra 2011.

107 KB Md5: 5dafdeca613604929f7b62242cea40c6 free access
Detaily / Ponuka - Plastové okná 2011/1365.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2011-11-27 20:40:36 , Kategória: Objednávky


Objednávka 2011/1365 plastových okien od spoločnosti REAL-IR s.r.o.

11 KB Md5: b24555776521a6b171a302f06aa445bc free access
Detaily / Objednávka - Plastové okná 2011/1365.pdf


Stiahnuté 92x, Pridané: 2011-11-27 20:41:22 , Kategória: ObjednávkyNové dokumenty - 9. november 2011
Nové dokumenty - 9. november 2011

Publikované: 09.11.2011 09:00:00

Program: Podanie vysvetlenia k zmluve so spoločnosťou OPENDOOR International, s. r. o., voľba členov dielčej a inventarizačnej komisiev, prehodnotenie VZN o miestnych daniach a VZN o miestnych poplatkoch.

48 KB Md5: 66b2ee826669ec916884731602c1be5a free access
Detaily / Zápisnica z 12.10.2011.pdf


Stiahnuté 143x, Pridané: 2011-11-09 19:00:00 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Poplatky za komunálny odpad v Hornom Lieskove a v susedných obciach v roku 2011, navrhované sadzby poplatkov v obci Horný Lieskov od 01.01.2012, Kalkulácia nákladov na vývoz komunálneho odpadu za roky 2010 a 2011, ...

28 KB Md5: 96d17d9ad6388d499994286b73da9bdb free access
Detaily / Zápisnica z 12.10.2011 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2011-11-09 19:05:00 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.8/2011 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 12. októbra 2011. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, vymenovanie členov dielčej inventarizačnej komisie za Obec Horný Lieskov, za Materskú školu v Hornom Lieskov a členov ústrednej inventarizačnej komisie, návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad na rok 2012, návrh na zavedenie výberu poplatkov za hrobové miesta od nasledujúceho roku, odpredaj pozemku p. Vladimírovi Tordovi pri jeho rodinnom dome.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie riešenie situácie súvisiacej s rekonštrukciou miestnych komunikácií, jeho ďalšie pokračovanie, možnosť rozšírenia školského obvodu pre žiakov navštevujúcich I. stupeň ZŠ Štefana Závodníka v Pružine v súvislosti s možnosťou preplácania cestovného pre týchto žiakov.

38 KB Md5: 009b3c7b9598aac982bdd008da452afc free access
Detaily / Uznesenie z 12.10.2011.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2011-11-09 19:10:00 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 12. októbra 2011.

32 KB Md5: c2661d07a57a3008608888344c2c63ba free access
Detaily / Uznesenie z 12.10.2011 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2011-11-09 19:15:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaKúpna zmluva - pozemok KN-C637-52
Kúpna zmluva - pozemok KN-C637-52

Publikované: 08.11.2011 18:00:00

Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 637/52, zastavaná plocha o výmere 210 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2011 vypracovaným Eduardom Švecom, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-E 617 v katastrálnom území Horný Lieskov, orná pôda o výmere 403 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 5,00 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 210 m2 predstavuje 1050 EUR. Kupujúci: Vladimír Torda a Anna Tordová bytom Horný Lieskov č. 161.

Bližšie info k pozemku: ide o pozemok nachádzajúci sa nad rodinným domom kupujúcich v priemernej šírke 1 až 3 m po celej dĺžke pozemku.

30 KB Md5: 97db74558e14610205aeff7f80753704 free access
Detaily / Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52.pdf


Stiahnuté 617x, Pridané: 2011-11-08 14:29:07 , Kategória: Zmluvy


AKTUALIZÁCIA - 09.11.2011:

Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C637-52. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy. Náklady na vypracovanie geometrického plánu (200 EUR), znaleckého posudku (100 EUR), návrhu na vklad do katastra (kolok 66 EUR) a overovanie podpisov si hradili kupujúci. Celková cena pozemku bola 1050€ + poplatky.

356 KB Md5: 01e5ea44e69757b101bfc5a3d3fbe56a free access
Detaily / Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 92x, Pridané: 2011-11-08 15:00:00 , Kategória: ZmluvyUznesenie zo zápisnice zo dňa 22.06.2011
Uznesenie zo zápisnice zo dňa 22.06.2011

Publikované: 04.11.2011 19:00:00

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 22. júna 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dexia komunál univerzálny úver (DKUÚ) vo výške 10000 €, ktorý bude použitý na úhradu záväzku voči spoločnosti OPEN DOOR International, s. r. o..

36 KB Md5: d424bc6570eb7ef53ca0b9fd7db01107 free access
Detaily / Uznesenie z 22.06.2011.pdf


Stiahnuté 111x, Pridané: 2011-07-04 19:00:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaUznesenie zo zápisnice zo dňa 27.09.2011
Uznesenie zo zápisnice zo dňa 27.09.2011

Publikované: 21.10.2011 20:30:00

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 2011. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011, podpisový poriadok, organizačnú normu, ktorou sa ustanovuje povinné zverejňovanie dokumentov, zmenu v rozpočte na rok 2011, finančný príspevok vo výške 50€ pre ZO JDS Horný Lieskov, ktorá bude použitá na nákup občerstvenia pre organizované posedenie.

37 KB Md5: 8dbb7a8413f1d9481bc0ce236ad4b9ca free access
Detaily / Uznesenie z 27.09.2011.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2011-10-21 20:06:33 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaFutbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov
Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov

Publikované: 17.09.2011 14:00:00
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov. Turnaj sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 17. septembra 2011 od 14:00 hod. O občerstvenie je postarané.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

17. september 2011, 14:00 hod.
areál „pod Smriečím“.


Annovská zábava s hudobnou skupinou HORSUS
Annovská zábava s hudobnou skupinou HORSUS

Publikované: 24.07.2011 16:00:00
zobraziť

Pozývame Vás všetkých na tradičnú Annovskú zábavu s hudobnou skupinou HORSUS. Zábava sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 24. júna 2011 od 16:00 hod. Vstupné 3 €.

Annovská zábava
s hudobnou skupinou Horsus

24. júna 2011, 16:00 hod.
areál „pod Smriečím“


Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č.1
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č.1

Publikované: 22.07.2011 20:30:00

Obsah dodatku, predmet zmluvy: výška úveru: do 160 180 € (navýšenie o 7180 €).

Účel úveru: Spolufinancovanie a predfinancovanie projektu v rámi Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 cez PPA v zmysle ZoNFP č.TN00435: os č. 3, opatrenie č. 3.4.2 obnova a rozvoj obcí, kód opatrenia: 322, kód projektu: 342TN0900435, názov projektu: Obnova miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, miesto realizácie projektu: Horný Lieskov, okres Považská Bystrica.

Doplnenie účelu úveru: Úhrada záväzku po lehote splatnosti
voči firme OPEN DOOR International, s.r.o. v súvislosti s realizáciou Projektu.

Banka bude klientovi preplácať faktúry vrátane DPH. Maximálny objem čerpania za účelom
spolufinancovania bude 31 835 €

1 MB Md5: dd0a806a03949348fb3b15a76749fc58 free access
Detaily / Zmluva Dexia úver 2011 - dodatok1.pdf


Stiahnuté 126x, Pridané: 2011-07-22 20:30:00 , Kategória: ZmluvyDychfest 2011 s DH Gloria v areáli „pod Smriečím“
Dychfest 2011 s DH Gloria v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 26.06.2011 14:30:00
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na Dychfest s DH Gloria, ktorý sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 26. júna 2011 od 14:30 hod. Vstupné 5 €.

Dychová hudba GLORIA

Dychfest - 26. júna 2011, 14:30 hod.
areál „pod Smriečím“


Uznesenie zo zápisnice zo dňa 04.05.2011
Uznesenie zo zápisnice zo dňa 04.05.2011

Publikované: 20.06.2011 21:00:00

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 04. mája 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2010, urbaristickú štúdiu IBV Horný Lieskov - lokalita "Sedlište", použitie finančných prostriedkov získaných z podielu v pálenici Lieskovanka s.r.o. a vytvorenie spoločnej e-mailovej schránky. Taktiež sa berie na vedomie súhrnná správa o kontrolnej činnosti obce Horný lieskov za rok 2010 a prípravu osláv Dňa matiek v prírodnom areáli „pod Smriečím“.

22 KB Md5: db19fdc20032805852e7ceaca66d4d19 free access
Detaily / Uznesenie z 04.05.2011.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2011-06-20 21:00:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Publikované: 17.05.2011 18:10:35

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 4 /2011 zo dňa 4. mája 2011 vyhlasuje obecné zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov. Voľba sa bude konať z dôvodu ukončenia dohody o pracovnej činnosti terajšieho hlavného kontrolóra obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. Voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. júna 2011 na Obecnom úrade v Hornom Lieskove. Prihlášku zašlite písomne tak, aby bola podateľňou obecného úradu prebratá najneskôr 15. júna 2011 do 17,00 hod.

35 KB Md5: e03c47be5cb204b017f92e66f8b46e58 free access
Detaily / Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 2011.pdf


Stiahnuté 174x, Pridané: 2011-05-17 18:09:27 , Kategória: Ostatné


AKTUALIZÁCIA - 20.06.2011:

O voľbu kontrolóra obce prejavili záujem dvaja uchádzači: Ing. Jozef Lukajka a Ing. Marcel Ondráš. Títo kandidáti budú pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa po dohode bude konať dňa 28. júna 2011 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Hornom Lieskove.Uznesenie zo zápisnice zo dňa 11.03.2011
Uznesenie zo zápisnice zo dňa 11.03.2011

Publikované: 10.05.2011 18:00:00

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 11. marca 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2011, príspevok na narodené dieťa v obci vo výške 50 €, odmenu pre hudobnú skupinu na obecnú zábavu vo výške 500 €, zábava sa bude konať 24.07.2011 v areáli „pod Smriečím“. Taktiež sa berú na vedomie podnety občanov na odstránenie líp na miestnom cintoríne.

21 KB Md5: 39a84fce6ec7c60a6dee5f742ba4df69 free access
Detaily / Uznesenie z 11.03.2011.pdf


Stiahnuté 114x, Pridané: 2011-05-10 18:00:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaDeň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 08.05.2011 14:00:00
zobraziť

Obec Horný Lieskov, starosta obce, obecné zastupiteľstvo pozýva matky a všetkých občanov dňa 08.mája 2010 o 14:00 hod. do areálu „pod Smriečím“. Pripravené je vystúpenie žiakov MŠ Horný Lieskov a do tanca Vám zahrá DH Lieskovanka.Hokejbalový turnaj 2011 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY
Hokejbalový turnaj 2011 v areáli „pod Smriečím“ - VÝSLEDKY

Publikované: 07.05.2011 15:00:00

Výsledky z 1. ročníka hokejbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil dňa 19. marca 2011 v areáli „pod Smriečím“.

Fotky z turnaja nájdete tu.

prejsť na výsledkyVeľký Piatok 2011 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2011 - výlet do prírody

Publikované: 22.04.2011 06:00:00
zobraziť
 • Cieľ výletu:
  Podskalský roháč
 • Miesto a čas začiatku výletu:
  Stretneme sa o 9:00 pred miestnym občerstvením "U Richtára"
 • Čo potrebujem ?
  zdravé nohy a ducha, flašku... s minerálkou, ryby a dobrú náladu :-)
 • Čas návratu:
  nie je dôležitý, hlavne nech sedí počet :-D
 • Predpokladaná účasť:
  všetci za pekného počasia, polovička za nečasu :-)

AKTUALIZÁCIA - 19.04.2011, 13:00:

Cieľ výletu bude teda Podskalský Roháč, už len aby vyšlo počasie :-). Trasa zatiaľ nie je presne dohodnutá, ale samozrejme ideme vrchom ;-).Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce na rok 2011

Publikované: 20.03.2011 19:00:00

Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2011, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 11. marca 2011.

Príjmy spolu: 283446 €
Výdavky spolu: 283446 €
Hospodárenie celkom: 0 €

29 KB Md5: 71befa10e8ea862f55e366b5d719faef free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2011.pdf


Stiahnuté 168x, Pridané: 2011-03-20 18:00:00 , Kategória: RozpočtyHokejbalový turnaj v areáli „pod Smriečím“
Hokejbalový turnaj v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 19.03.2011 10:00:00
zobraziť
 • Miesto: areál „pod Smriečím“ - 19 . marec 2011
 • Začiatok: 10:00 hod.
 • Štartovné: 10 € / tím (zápis do 18.13.2011)
 • Počet hráčov v tíme: max. 7
 • Herný systém: 3+1
 • Kontakt: 0902 514 085
 • Organizátori & sponzori: obec Horný Lieskov,
  Miestne pohostinstvo, Mládež v Hornom Lieskove


Fašiangová zábava 2011
Fašiangová zábava 2011

Publikované: 05.03.2011 18:00:00
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou pečeného prasiatka. Zábava sa uskutoční v Kultúrnom dome dňa 5. marca 2011 (sobota). Začiatok je o 18:00, vstup ZDARMA, pečené prasiatko ZDARMA.Uznesenie zo zápisnice zo dňa 14.01.2011
Uznesenie zo zápisnice zo dňa 14.01.2011

Publikované: 20.01.2011 18:00:00

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 14. januára 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po opätovnom prehodnotení firmu Chudovský a. s. za vývozcu komunálneho odpadu a berie na vedomie ponuku spoločnosti PegoNET Slovakia, s. r. o. na vybudovanie optickej siete v obci. Taktiež sa berie na vedomie možnosť čerpania finančných prostriedkov z MAS Naše Považie na rozvoj územia obce.

21 KB Md5: d76cd33b6146f0dccce9d1c4a4dcf0c1 free access
Detaily / Uznesenie zo 14.01.2011.pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2011-01-20 18:00:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaVšeobecné záväzné nariadenie obce o chove a držaní psov na území našej obce
Všeobecné záväzné nariadenie obce o chove a držaní psov na území našej obce

Publikované: 10.01.2011 18:00:00

VZN č.1/2011 o chove a držaní psov na území obce Horný Lieskov. Toto nariadenie sa týka občanov, ktorí sú majiteľmi psov. Niektorí psy sa túlajú a ohrozujú tak bezpečnosť občanov, rušia nočný kľud a napádajú lesnú zver. Majitelia takýcho psov sa dopúšťajú priestupkov začo budú pokutovaní v zmysle zákona č. 282/2002. Z.z. §7 o priestupkoch. VZN č1/2011 nadobudne platnosť dňa 26. januára 2011.

41 KB Md5: 59207412f63b5b60f375e819af496bc7 free access
Detaily / VZN č1/2011.pdf


Stiahnuté 241x, Pridané: 2011-01-10 17:56:54 , Kategória: VZNUznesenie zo zápisnice a schválenie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
Uznesenie zo zápisnice a schválenie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

Publikované: 07.01.2011 15:00:00

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 7. januára 2011.

23 KB Md5: 6dfaf80fb99be665cb28dcbf8e931bea free access
Detaily / Uznesenie zo 07.01.2011.pdf


Stiahnuté 139x, Pridané: 2011-01-09 21:00:00 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaVšetko dobré v Novom roku 2011... :-)
Všetko dobré v Novom roku 2011... :-)

Publikované: 01.01.2011 12:00:00

Všetko dobré v Novom roku, veľa úspechov a pohody Vám praje

::::... lieskov.sk ...::::


Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)
Štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov... :-)

Publikované: 20.12.2010 20:00:00

Oheň v krbe tíško praská, v očiach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne a šťastné Vianoce... :-)

::::... lieskov.sk ...::::Voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva
Voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva

Publikované: 27.11.2010 12:00:00

Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnili voľby Starostu našej obce a Obecného zastupiteľstva.Hodové slávnosti 2010
Hodové slávnosti 2010

Publikované: 19.09.2010 12:00:00
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na kultúrne popoludie spojené s hodovými slávnosťami. Na počúvanie i do tanca hrá DH Lieskovanka a ľudová hudba Carpatia. To všetko sa uskutoční 19. septembra 2010 o 14:00 hod v areáli miestneho občerstvenia. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v kultúrnom dome v Hornom Lieskov.Dychfest 2010 v areáli „pod Smriečím“
Dychfest 2010 v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 25.07.2010 13:30:00
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na Dychfest 2010, ktorý sa uskutoční dňa 25. júla 2010 o 13:30 v areáli „pod Smriečím“.

Predstavia sa nasledujúce dychové hudby:
 • DH Predmierčanka
 • DH Holazňanka
 • DH Považanka
 • DH Mošteňanka
 • DH Lieskovanka

Pozvanie prijal aj ľudový rozprávač Strýko izidor.Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“
Memoriál Jozefa Baroša v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 13.06.2010 14:30:00
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na Memoriál Jozefa Baroša, krajskú súťažnú prehliadku malých dychových hudieb dňa 13. júna 2010 o 14:30 v areáli „pod Smriečím“.

Predstavia sa nasledujúce dychové hudby:
 • DH Lieskovanka
 • DH Drotári
 • DH Nedanovčianka

Pozvanie prijal aj ľudový rozprávač Strýco Lajoš.Deň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 09.05.2010 14:00:00
zobraziť

Obec Horný Lieskov, starosta obce, obecné zastupiteľstvo pozýva matky a všetkých občanov dňa 09.mája 2010 o 14:00 hod. do areálu „pod Smriečím“Stredisková obec Lieskov v rokoch 1978-1990
Stredisková obec Lieskov v rokoch 1978-1990

Publikované: 28.04.2010 12:00:00

V sekcií O obci pribudla položka Stredisková obec Lieskov v období rokov 1978-1990. Je to stručný prehľad o udalostiach, ktoré sa uskutočnili v bývalej Strediskovej obci Lieskov. Poďakovanie patrí pánovi Jozefovi Mišíkovi, vtedajšiemu predsedovi, ktorý zozbieral informácie o udalostiach prebiehajúcich v týchto rokoch.Veľký Piatok 2010 - výlet do prírody
Veľký Piatok 2010 - výlet do prírody

Publikované: 02.04.2010 09:00:00
zobraziť

Srdečne všetkých pozývame na výlet do prírody. Tento rok sa pôjde na Podskalský Roháč.

 • Cieľ výletu: Podskalský roháč
 • Miesto a čas začiatku výletu: o 09:00, pred miestnym občerstvením T-Téčko
 • Čo potrebujem ?: zdravé nohy a ducha, flašku... s minerálkou, ryby a dobrú náladu :-)
 • Čas návratu: uvidíme...
 • Predpokladaná účasť: minimálne všetci :-)


Znovuotvorenie obchodu v našej obci
Znovuotvorenie obchodu v našej obci

Publikované: 18.11.2009 20:00:00
Od štvrtku 19. novembra od 6:00 hodiny bude znovu otvorený obchod... :-)


Kronika DH Lieskovanky a Novo-manželstiev vo formáte PDF
Kronika DH Lieskovanky a Novo-manželstiev vo formáte PDF

Publikované: 20.10.2009 12:00:00
Kroniky vo formáte PDF nájdete v sekcí Dokumenty.


Nová stránka obce... :-)
Nová stránka obce... :-)

Publikované: 01.10.2009 12:00:00
zobraziť

Kompletná prerábka systému a dizajnu webstránky, nová galéria, do sekcie O obci pribudli fotografie, prehľad histórie našej obce a rodu Lieskovských a boli doplnené ďalšie významné roky našej obce až do súčasnosti. Máme aj nové sekcie ako napríklad sekcia Fórum, Rubriky a články, Postrehy a komentáre, sekcia Dokumenty, kde je možné stiahnuť rôzne súbory, oznamy a nariadenia obce a tiež aj kroniku obce vo formáte pdf...Hodová zábava v areáli občerstevia T-Téčko
Hodová zábava v areáli občerstevia T-Téčko

Publikované: 20.09.2009 15:00:00
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na kultúrne popoludie spojené s hodovými slávnosťami. Na počúvanie i do tanca hrá DH Lieskovanka a hudobná skupina Jedlovanka. To všetko sa uskutoční 20. septembra 2009 o 15:00 hod.Dychfest Horný Lieskov 2009 s DH Mistříňanka
Dychfest Horný Lieskov 2009 s DH Mistříňanka

Publikované: 28.06.2009 14:00:00
zobraziť

DH Lieskovanka pozýva všetkých na Dychfest 2009, ktorý sa uskutoční v areáli „pod Smriečím“ dňa 28. júna 2009 od 14:00. Vstupné 5 €Fašiangová zábava v Kultúrnom dome Horný Lieskov
Fašiangová zábava v Kultúrnom dome Horný Lieskov

Publikované: 24.02.2009 10:00:00
zobraziť

Pálenica Lieskovanka, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov pozývajú všetkých na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy a ochutnávkou zabíjačkových špecialít dňa 24. februára 2009 v Kultúrnom dome Horný Lieskov.Znovuotvorenie miestneho občerstvenia T-Téčko
Znovuotvorenie miestneho občerstvenia T-Téčko

Publikované: 22.02.2009 12:00:00

Srdečne Vás všetkých pozývame, otvárame o 19:00.Hodová zábava v areáli občerstevia T-Téčko
Hodová zábava v areáli občerstevia T-Téčko

Publikované: 14.09.2008 16:00:00
zobraziť

Srdečne Vás pozývame na tradičnú Hodovú zábavu v Hornom Lieskove v areáli miestneho občerstvenia T-Téčko. Zábava za uskutoční 14. septembra 2008 o 16:00 hod. Do tanca hrajú DH Lieskovanka a hudobná skupina Junior. Dychová hudba Moravanka Jana Slabáka v areáli „pod Smriečím“
Dychová hudba Moravanka Jana Slabáka v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 29.06.2008 12:00:00
zobraziť

Dychová hudba Lieskovanka Vás pozýva na 2.ročník Memoriálu J. Baroša, krajský festival malých dychových hudieb a zároveň aj na tanečnú zábavu s Moravankou Jana Slabáka. To všetko sa uskutoční 29.06.2008 v našej obci v areáli „pod Smriečím“.Deň matiek v areáli „pod Smriečím“
Deň matiek v areáli „pod Smriečím“

Publikované: 11.05.2008 12:00:00
zobraziť

Obec Horný Lieskov, starosta obce, obecné zastupiteľstvo pozýva matky a všetkých občanov dňa 11.mája 2008 o 14:00 hod. do areálu „pod Smriečím“Výsledky z turnaja v PING-PONGu [06.04.2008]
Výsledky z turnaja v PING-PONGu [06.04.2008]

Publikované: 07.04.2008 12:00:00
zobraziť

Výsledky z turnaja v PING-PONGu [06.04.2008]Turnaj v Ping-Pongu 2008
Turnaj v Ping-Pongu 2008

Publikované: 06.04.2008 10:00:00
zobraziť
Turnaj sa uskutoční 6. apríla v Kultúrnom dome. Začiatok je o 13:00.


Spustenie web-stránky obce Horný Lieskov.
Spustenie web-stránky obce Horný Lieskov.

Publikované: 03.03.2008 12:00:00
Spustenie web-stránky obce Horný Lieskov.