V tejto sekcií nájdete dokumenty s informáciami o voľbách do orgánov samosprávy obce 2018,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

*posledná aktualizácia: 11.11.2018
*zdroj informácii: Obecný úrad Horný Lieskov a Štatistický úrad SR


Detaily19 KB Md5: 1681e44ffc570cd0ae1250119d99c900 free access

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta.pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2018-09-24 17:55:30


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Hornom Lieskove:

1. Andrej Torda, Ing., 33 r., starosta obce, nezávislý kandidát.

Detaily31 KB Md5: 1cf73febf42370156ac43bd3e7f9c799 free access

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2018-09-24 17:30:24


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove. Volebný obvod číslo 1 - Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov:

1. Miroslav Koštial, 26 r., SZČO, nezávislý kandidát.
2. Jozef Križan, 51 r., policajt, nezávislý kandidát.
3. Martin Lukáč, 32 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát.
4. Jana Melicheríková Mgr., 48 r., ekonómka, SMER.
5. Vladimír Šarlay, SZČO, 35 r., nezávislý kandidát.
6. Jozef Švec, 32 r., údržbár, nezávislý kandidát.

Detaily164 KB Md5: e15628624216cda0cc97e6f9d0ca18ab free access

Zverejnenie počtu obyvateľov pre komunálne voľby.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2018-09-07 15:34:12


Obec Horný Lieskov podľa zákonu o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018.

Počet obyvateľov je 416.

Detaily145 KB Md5: e37d1cf8dd86e3de050d83e2af3e68b6 free access

Volebná kampaň v obci do 5000 obyvateľov.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2018-09-05 15:25:12


Volebná kampaň je upravená zákonom č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t.j. 7.novembra 2018 o 23:59 hod. NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI.

Detaily67 KB Md5: 3a8075d26386f1394e47e710cd6fe161 free access

Súhlas so zverejnením údajov.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2018-08-31 15:22:56


Obec Horný Lieskov na základe tohto osobitného písomného súhlasu kandidátov bude oprávnené zverejniť niektoré údaje uvedené na kandidátnej listine ešte pred samotnou registráciou kandidátnych listín (t.j. nad rámec zákona č.180/2014 Z.z.). Ak kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu zaregistrovaných kandidátov v súlade §173 ods. 2 a §178 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z.. Tento formulár môžu vyplniť kandidáti spoločne z viacerých volebných obvodov, resp. z viacerých politických strán. Ak osoba kandiduje na starostu obce aj do obecného zastupiteľstva, postačuje jeden súhlas.

Detaily51 KB Md5: b1a223430dc6b3ec070418c9939f40e7 free access

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2018-08-31 15:20:06


Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Hornom Lieskove. V súlade s § 169 ods. 6 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňom 28.08.2018 vymenovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Lieskove Eva Kardošová.

Detaily52 KB Md5: 37ec5aead8d424d409dde9a686410f50 free access

Oznámenie o emailovej adrese.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2018-08-31 15:18:30


V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej komisie v obcí Horný Lieskov: hornylieskov@centrum.sk.

Detaily79 KB Md5: d7a5086fd1cdba3b99810ccd46a4d288 free access

Vyhlásenie volieb a informácia pre voliča.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2018-07-18 15:15:12


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Detaily