Detaily pre Zmluva - Zneškodňovanie komunálneho odpadu.pdf

Veľkosť súboru229 KB
PopisZmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zneškodnenie odpadu objednávateľa. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 48€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z a dopravné náklady vrátane DPH.
Dátum pridania2012-01-14 13:30:00
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 156x

Stiahnuť Zmluva - Zneškodňovanie komunálneho odpadu.pdf.