Detaily pre Zmluva Dexia úver 2011 - dodatok1.pdf

Veľkosť súboru1 MB
PopisObsah dodatku, predmet zmluvy: výška úveru: do 160 180 € (navýšenie o 7180 €).

Účel úveru: Spolufinancovanie a predfinancovanie projektu v rámi Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 cez PPA v zmysle ZoNFP č.TN00435: os č. 3, opatrenie č. 3.4.2 obnova a rozvoj obcí, kód opatrenia: 322, kód projektu: 342TN0900435, názov projektu: Obnova miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, miesto realizácie projektu: Horný Lieskov, okres Považská Bystrica.

Doplnenie účelu úveru: Úhrada záväzku po lehote splatnosti
voči firme OPEN DOOR International, s.r.o. v súvislosti s realizáciou Projektu.

Banka bude klientovi preplácať faktúry vrátane DPH. Maximálny objem čerpania za účelom
spolufinancovania bude 31 835 €
Dátum pridania2011-07-22 20:30:00
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 179x

Stiahnuť Zmluva Dexia úver 2011 - dodatok1.pdf.