Detaily pre Zmluva o audítorských službách.pdf

Veľkosť súboru539 KB
PopisZmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obcou Horný Lieskov a audítorom - Ing. Jozef Majchrák. Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, audit a dohľad nad výkonom auditu o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem platných v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2011 a taktiež audit súladu výročnej správy za rok 2011 v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.
Dátum pridania2012-08-16 17:36:04
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 200x

Stiahnuť Zmluva o audítorských službách.pdf.