Detaily pre Nájomná zmluva - pozemok pre informačnú tabuľu.pdf

Veľkosť súboru761 KB
PopisPredmetom zmluvy je nájom - odovzdanie pozemkov parcela KNC č.774 v k.ú. Horný Lieskov zapísaných na LV č.1 do nájmu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.2B.3./2103 z dňa 9. mája 2013. Pozemok sa odovzdáva do nájmu za účelom zriadenia - výstavby, inštalácie a montáže informačnej tabule rozmerov 2000x1500 mm v počte 1ks. Nájom pozemku sa dojednáva ako bezodplatný vzhľadom na neziskový účel vuyžitia pozemku na dobu určitú od 20.08.2013 do 31.12.2020.
Dátum pridania2013-09-19 00:41:31
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 97x

Stiahnuť Nájomná zmluva - pozemok pre informačnú tabuľu.pdf.