Detaily pre Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012.pdf

Veľkosť súboru33 KB
PopisRozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2012:
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne–záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy a kontrola vybavovania sťažností a petícií.
Dátum pridania2012-01-31 11:06:35
Typ prístupufree access
KategóriaOstatné

Stiahnuté 183x

Stiahnuť Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012.pdf.