Detaily pre Audítorská správa 2012.pdf

Veľkosť súboru36 KB
PopisV našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve..
Dátum pridania2013-12-08 00:22:27
Typ prístupufree access
KategóriaOstatné

Stiahnuté 60x

Stiahnuť Audítorská správa 2012.pdf.