Detaily pre Audítorská správa 2010.pdf

Veľkosť súboru38 KB
PopisV našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené stanovisko, priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve...
Dátum pridania2011-12-29 18:00:41
Typ prístupufree access
KategóriaOstatné

Stiahnuté 128x

Stiahnuť Audítorská správa 2010.pdf.