Detaily pre Zmluva - zriadenie vecného bremena - vodovod.pdf

Veľkosť súboru431 KB
PopisPredmetom Zmluvy o zriadení vecného bremena (in personam) je zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena k zaťaženým nehnuteľnostiam v prospech oprávneného z vecného bremena – obce Horný Lieskov, spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena uložiť inžiniersku sieť (vodovodné potrubie) v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.3/2020. Dôvodom na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena (in personam) je skutočnosť, že cez predmetné pozemky vedie trasa novovybudovaného vodovodu realizovaného v rámci projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“, ktorý bude financovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130079. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena (in personam) je podmienkou kolaudácie uvedenej vodnej stavby zo strany Okresného úradu v Považskej Bystrici, Odboru starostlivosti o životné prostredie a tiež podmienkou budúcej prevádzky vodovodu zo strany Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Dátum pridania2020-02-12 18:17:15
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 75x

Stiahnuť Zmluva - zriadenie vecného bremena - vodovod.pdf.