Detaily pre Zmluva o poskytnutí služby - Agroeduka.pdf

Veľkosť súboru59 KB
PopisZmluva o poskytnutí služieb, kde predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa – spoločnosti AGROEDUKA zabezpečiť pre objednávateľa – Obec Horný Lieskov spracovanie žiadosti o finančný príspevok, prieskum trhu a externý manažment projektu „Úprava verejných priestranstiev v obci Horný Lieskov“. V rámci uvedeného projektu dôjde k realizácii oplotenia cintorína v obci Horný Lieskov, vybudovaniu chodníka medzi betónovou cestou a chodníkom pri kríži a tiež k osadeniu lavičiek pri dome smútku. Projekt bude realizovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: MAS _072/7.2/2.
Dátum pridania2019-11-05 17:48:59
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 20x

Stiahnuť Zmluva o poskytnutí služby - Agroeduka.pdf.