Detaily pre Zmluva - municipálny úver č.15/003/19 .pdf

Veľkosť súboru3 MB
PopisZmluva o úvere č.15/003/19 – Municipálny úver - Univerzál, ktorý bol prijatý uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.1 B.4./2019 zo dňa 06.03.2019 za účelom zakúpenia pozemku pri budove bývalej obecnej školy (na zakúpenie pozemku bude vynaložená z úveru suma 13075,00€), ďalej na spolufinancovanie výstavby detského ihriska v amfiteátri „pod Smriečím“ (dotácia bola schválená vo výške 13500,00€, vysúťažená suma za realizáciu detského ihriska vo výške 18795,37€ s DPH, výška sumy čerpanej z úveru bude teda 5295,37€), spolufinancovanie výstavby hasičskej zbrojnice – II. kolo (schválená dotácia v II. kole bola vo výške 30 000,00€, vysúťažená suma za pokračovanie vo výstavbe hasičskej zbrojnice bola vo výške 32198,46€ s DPH, výška sumy čerpanej z úveru bude teda 2198,46€), spolufinancovanie projektu „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde bola schválená výška NFP 10924,96€, výška spolufinancovania a teda výška sumy čerpanej z úveru bude 575,00 €. Nakoľko sa jedná o kontokorentný úver, bude čerpaný podľa potreby a splatený musí byť do 10 rokov. Predschválená výška úveru je vyššia pre prípad spolufinancovania ďalších projektov, na ktorých vyhodnotenie obec Horný Lieskov stále čaká (rekonštrukcia amfiteátra, kamerový systém, vonkajšia obnova kultúrneho domu, rozšírenie detského ihriska pri MŠ, komunálna technika – traktor s vlečkou a čelným nakladačom, atď.)
Dátum pridania2019-04-11 18:45:22
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 64x

Stiahnuť Zmluva - municipálny úver č.15/003/19 .pdf.