Detaily pre Kúpna zmluva - pozemok vedľa bývalej obecnej školy.pdf

Veľkosť súboru630 KB
PopisPredmetom zmluvy je kúpa pozemkov vedľa bývalej obecnej školy od doterajších majiteľov pozemkov. Pozemky parc. č.KN-C 24/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 468 m2 a parc. č.24/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 kupuje Obec Horný Lieskov do svojho vlastníctva za cenu 25 EUR/m2, čo predstavuje kúpnu cenu vo výške 13075,00€. Kúpa pozemku bude financovaná z poskytnutého úveru, ktorý bude obec Horný Lieskov splácať po dobu 7 rokov. Na uvedenom pozemku má Obec Horný Lieskov záujem vybudovať parkovacie miesta, detské ihrisko a tržnicu. Po zapísaní pozemku na list vlastníctva Obce Horný Lieskov a vyhlásení výzvy bude na uvedený zámer spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť o získanie dotácie alebo nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu.
Dátum pridania2019-03-30 19:30:34
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 162x

Stiahnuť Kúpna zmluva - pozemok vedľa bývalej obecnej školy.pdf.