Detaily pre Dodatok k zmluve o dielo - miestne komunikácie.pdf

Veľkosť súboru12 KB
PopisDodatok k Zmluve o dielo č. VS081220152. Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dokument – Štúdiu uskutočniteľnosti v rámci projektu „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo č. VS081220152 dopĺňa o záväzok Zhotoviteľa/Objednávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami podľa predmetu Zmluvy.
Dátum pridania2018-12-03 17:35:54
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 59x

Stiahnuť Dodatok k zmluve o dielo - miestne komunikácie.pdf.