Detaily pre Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf

Veľkosť súboru3 MB
PopisZmluva o dielo č.575/2017 zo dňa 04.12.2017, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Kompletstav s.r.o. za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykonať pre Obec Horný Lieskov „Rekonštrukciu kultúrneho domu“ (súpisné číslo 92 na pozemku parc. č.KN-C 43/2 v zmysle oceneného, spracovaného a schváleného výkazu výmer). Dodávateľ stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol určený na základe Výzvy na predkladanie ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.10.2017.
Dátum pridania2017-12-04 20:06:26
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 168x

Stiahnuť Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf.