Detaily pre Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf

Veľkosť súboru3 MB
Md5 hash051f49c00727e90a3a86b0530b07f16e
PopisZmluva o dielo č.575/2017 zo dňa 04.12.2017, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Kompletstav s.r.o. za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykonať pre Obec Horný Lieskov „Rekonštrukciu kultúrneho domu“ (súpisné číslo 92 na pozemku parc. č.KN-C 43/2 v zmysle oceneného, spracovaného a schváleného výkazu výmer). Dodávateľ stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol určený na základe Výzvy na predkladanie ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.10.2017.
Dátum pridania2017-12-04 20:06:26
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 74x

Stiahnuť Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf.