Detaily pre Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf

Veľkosť súboru57 KB
PopisRozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, komplexná kontrolná činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, kontrola vybavovania sťažností a petícií.
Dátum pridania2016-03-31 01:56:27
Typ prístupufree access
KategóriaOstatné

Stiahnuté 59x

Stiahnuť Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf.