Detaily pre Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019.pdf

Veľkosť súboru32 KB
PopisV návrhu rozpočtu na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.
Dátum pridania2016-11-28 22:40:30
Typ prístupufree access
KategóriaRozpočty

Stiahnuté 24x

Stiahnuť Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019.pdf.