Detaily pre Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf

Veľkosť súboru250 KB
PopisZmluvy o nájme nebytových priestorov, konkrétne priestorov Kultúrneho domu v Hornom Lieskov, ktorá je uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov (prenajímateľ) a Poľovníckym združením Roháč (nájomca). Zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Nájomné je symbolických 1€/rok. Nájomca je na základe zmluvy oprávnený využívať predmet nájmu za účelom organizovania výborov a schôdzí poľovného združenia v počte 10 výborov a schôdzí za rok. Nájomca sa zároveň zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi jeden krát do roka divinové mäso pre potreby prenajímateľa (k organizácii podujatí, posedení a podobne).
Dátum pridania2016-12-31 14:40:34
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 103x

Stiahnuť Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf.