Detaily pre Uznesenie z 29.06.2016.pdf

Veľkosť súboru53 KB
PopisUznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.
Dátum pridania2016-10-18 20:05:32
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 54x

Stiahnuť Uznesenie z 29.06.2016.pdf.